1000ste penning Carspel Hardenberg, anno 1734-03-31 en 1738-04-28.

bron: Staten Archief, Toegang 0003.1, inventarisnr. 2552 (oorspronkelijk in 2549)
~transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers ~

blz. 80:
Wij Onderschreven Taxateurs over den duijsensten pennink van het Carspel Hardenberg, na alvorens den Eed aan handen van de Heer Lantdroste van Sallant afgelegt hebbende, hebben in gevolge het Reglement na onse beste wetenschap het Quohier daar van geformeerd als volget.

Ane:

De Heer van Langen 1200; W. Loshaar 500, Jan Loshaar 500; Habert 1500; Lambert Timmerman 500; Willink 1500; Beenen 1600; Cuipers Lambert 1200; Gerrit Teunissen 500; Belt Albert 500; Evert Stegeman 500, [subtotaal] 10000.

blz. 80bis:
Timmerman 800; Vlierman 800; Hobert 500; Westerman op ’t Veene 500; Teelen 600; Asse Nijhuis 600.

Loosen:

De Wijse 2000; De Prenger 500.

Holtheme:

Edelink 2500; Wilpshaar 1200; Luichies 1200; Lipman 2000; Leemgraven 1000; Lantweer 800; Haendrikman 2400; Hermen Peters Erfgenamen 1000; Kijft 500; Vilsterenburg 2000; [subtotaal] 20900.

blz. 81:
Meijlink 750; Reurkink 750; Erfgenamen Gesselaars 3500; d’ Heer van het Wolda Erfgenamen 9000; Jan Eekenkars 750; de participanten van de plaatse Wekenherst 2000; Jan eckenherst Smook 600.

Lutten:

De Heer Wolf Knoppert 1000; Monnekemeijer 750; Westerman 1000; Jan de Vasse 500.

Ennevelde:

De Pothof als nu niemand van wordende verschreven, en de Erfgenamen te Campen wonen, so vermeinen deselve aldaar behoorden te worden getaxeert; Cleijnties 800; [subtotaal] 21400.

blz. 81bis:
Poerink 2500; De Heer van den Parkelaar wegens 2/9 part van ’t Egberink 1500; Engbert 500; Strijper Jan 500.

Radewijk:

Stobbeman 1200; Jan Bovenbroek 800; Snijder 500; Albert van Eerde 3000; Broek Roelofs 750; Hanekamp 500.

Den Velde:

Slingenberg 750; Grimmerink 1000; Jan Odink 800; Lambert Timmerman 600; Klingenberg 600; [subtotaal] 15500.

blz. 82:

Olthoene:

De Heer van der Scheere 18000.

Collendoorn:

De Havesate aan de vrouw van Bakenhagen competerende sal daar moeten worden getaxeert, vermits daar is wonende (opmerking in de kantlijn: Nu de Heer Graaf van Rechteren die daar van hier agter op het laatste lat. getaxeert is.); De Heer Overste Lieutenant van Sijtsama 1000; Odink 1000; Jan op de Hofste 750; Claas Jan 600.

Diffelen:

Ulenkamp 500; Jan Wannink 600; Vrijlink 500; Bruijns 500; Carel Venebrugge wegens het 1/2 Erve Bruins en de 1/2 Veneplaatse op ’t Anervene 1800; [subtotaal] 25250.

blz. 82bis:

Bergenthem:

De Heer van Bergenthem 25000; d’ Mulder op de Merrienberg 750; Wijgmink 750; Jan Lambers 750; Hannes Jansen 500; Mollink 500.

Baler:

Goorhuis 500 (opmerking in de kantlijn: Ingevolge de hier agter gevoegde memorie geroijeert.); IJmhof te Wijlen 2000; Graman 3000; Hannes 500; Hoeden te Haselunnen 3000; Hr. Harmen van Borne te Amsterdam 2000.

Brught:

De Erfgenamen Hoogklimmers te Benthem wegens de 1/2 Venebrugge 3000; Hendrik Venebrugge wegens de andere helfte 3000; [subtotaal] 44750.

blz. 83:
Nijsink 600; Waterink 1600; Jan Wijgmink 500; Derk Rigterink 500; Vrouw Benthems wegens goederen tot Brugt gelegen 500; Assuerus Gerhard van de Merrienburg en desselfs Suster de Weduwe Smooks 6500.

Reese:

Gerrit Duiskens Erfgenamen 500; Mevrouw Edinkhuisen 1500; Schepers Harmen 500; Berent Geertsen 500.

Heemse:

De Heer van Heemse 35000; Mevrouw van Sijtzama 15000; Derk Geertsen 500; Brant Jan 500; [subtotaal] 64200.

blz. 83bis:
Dominee A. Stolte 2500; De Scholtus A. Voltelen 4000; Albert Albertsen 500; Gerrit Bulks 500; Weduwe Rustenberg 2000; Harmen Rustenberg 1000; Jan Bos Erfgenamen en Weduwe 2500; Arent Ulenberg met de erfgenamen van wijlen Wibbegien Mulders, exempt Jan Bos voornoemt en de weduwe van wijlen G. Meetsma 1000; Gerrit Meetsma erfgenamen tesamen 12000; De weduwe Meetsma 12000; Jannes Marink 500 (opmerking in de kantlijn: Desolaat en afgeschreven den 9 Dec. 1749.); De Mulder 1200; Teunis Leferts Weduwe 500 (opmerking in de kantlijn: Desolaat en afgeschreven den 9 Decemb. 1749.); Albert Schreurs 500; [subtotaal] 40700.

blz. 84:
Erfgenamen Heerst 1200; Hendrik op de Balderhaer 1000; Paus en Consorten wegens aankoop van de Heer Bentink 500; Boddeman Stroeve, Jan Cuper Remmerink, Jan Smit en Spijker Henderik 500; Hendrik voor ’t Hecke, Weggebacker en Clockhorst 600;
Ingevolge hier agter gevoegde memorie de naavolgende getaxeert als de Heer Graaf van Rechteren tot Collendoorn 25000; Capitain Merwede wegens het erve Wiplshaer [Wilpshaar] te Lutten 2500; Berent Janssen te Ennevelde 1000; [subtotaal] 32000 + [subtotalen] 40700 + 64200 + 44750 + 25250 + 15500 + 21400 + 20900 + 10000 = 275000. Gaat af voor de Havesate Bergentheim 25000, Heemse 35000 en Collendoorn 25000 = 85000. [Totaal 190000.]

blz. 84bis:
Aldus het voorschreven bij Ons gedaan binnen den Hardenberg het Laatste op den 31 Meert 1734. Was getekent: E.E.W. Raasfelt, G. H. v.d. Marienberg, Arnold: Voltelen scholte. Op den 28ste October 1734. Sijnde de dag van doleance voor de Inheemsen,is niemand gecompareert. Quod attestor G. v. Dedem.

blz. 85:
Wij onderschreven taxateurs wegens de 1000ste pennink van het karspel Hardenberg Ingevolge de Notificatie van haar Edele Mogende de Heeren ordinaris Gedeputeerden van de Staten deser Provintie van dato den 28 april 1738. het vorige quohier of Register van den 1000ste pennink naegesien hebbende, en het selve Register in het geheel Latende, hebben daar op nog bij gestelt, navolgende, als sedert op het nieuw aengekomen, en op het Register niet staende parsonen, als de Heer Graef van Rechteren als Heer van Collendoorn volgens het Reglement van den 16 September 1733 op f. 25000; de Heer Capitein Merwede wegens het erve Wilpshaar te Lutten op f. 2500; Berent Jansen te Ennevelde op f. 1000;[samen] 28.500. NB. Goorhuis te Baelder op het vorige Register staende, en sedert in armoede vervallen en als doen getaxeert geweest op 500 guldens om welke redenen, alhier afgetrocken f. 500; [totaal f. 28000]. Aldus gedaan binnen den Hardenbergh den 13 augustus 1738, E.E.A. v. Raesfelt, G. v.d. Marienberg, Arnold: Voltelen scholte.