bron: HCO te Zwolle. toegang 0022.1, inv.nr. 283 [onderprefect Deventer]
transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers [hoofdlettergebruik en interpunctie aangepast]


Register,
der aangegevene vaste goederen in ’t schoutämpt Hardenbergh; zo verre betreft de boerschappen van hetzelve, behorende onder de mairie der gemeente Hardenbergh.
Geëxtraheerd, door den ondergetekenden gewezenen Schout van den Hardenbergh, uit de origineelen, d. 15 nov. 1811, J.G. Pruim.

Extract, uit het register der gedaane aangaven van vaste goederen in het schoutämpt Hardenbergh, door derzelver bezitteren, doen registreren ingevolge notificatie en publicatie van ’t voormalig departementaal bestuur in 1806 en 1807; behorende alle onder de tegenswoordige gemeente der mairie van den Hardenbergh, behalven eeenige posten in de mairie van Gramsbergen, die hier op als zoodanig kenbaar gemaakt, en in margine dezes genoteerd staan.

Brucht

Wm. Derks
een boeren behuizinge no. 1
6 schepel zaailand
1/8 waare in Brucht en een halve begravenis.

Eulderink
huizinge en schuur no. 2
10 mudden zaaijland waar van zeven mudden tiendbaar
1/2 waare en begraafnis
5 dagwerk groenland zijnde drie over de Vecht en twee in de Veldmaat
3 1/2 koeweide op Bruchtermars
1/2 mudde gorenland
1/2 dagwerk groenland
1 1/2 dagwerk dito in de Vliertjes
1/2 waare en begraafplaats.

Hannes Waterink
een huizinge no. 3
28 mudden zaailand waar van 9 mudden tiendbaar
3 dagwerken hooiland in de Telgte
1 dito over de Vecht ’t Steenstukje
5 dito Het Vreê onder Heemse
6 dagwerken groengrond in de Veldmaate
9 dagwerken [of] 6 koeweiden op den Bruchtermarsch
2 mudden groenland
een tiende uit 14 1/2 mudde gezaaij
1 mudde bosgrond
1/2 dagwerk groenland
1 waare en begraafplaats.

Rutger Zantman
2 koeweiden op ’t Leege Holt onder Collendoorn
Heemse – 2 akkers woeste veldgrond tot nog van geen huurwaarde
Ennevelde onder de gemeente Gramsbergen – 10 schepel gezaaij tiendbaar
de katerstede Bokking te Brucht no. 4
vijf mudden 2 schepel gezaaij tiendbaar
vier dagwerk groenland
10 schepel bosgrond
Holtheme onder de gemeente van Gramsbergen – 5 dagwerken groenland in de Kloostermaat.

Eodem – Erven Smits te Ommen
Holtheme onder de gemeente Gramsbergen – 5 dagwerken in de Kloostermaat
Heemse – 1/2 dagwerk hooijland den Stokkering.

Hendrik Schepers
een huizinge no. 6
6 mudden zaailand waar van 5 1/4 mudde tiendbaar
1 schepel gorenland
1 1/2 dagwerk groenland in de Vliertjes
2 dagwerken groenland de Vetweiden
1/4 waare en begraafplaats.

H.H. Ter Poorten
een huis no. 7
drie dagwerken groenland
3 dagwerk [of] twee koeweiden
6 mudden zaailand, waar van 2 mudde tiendbaar
een huizinge no. 8
drie en een half dagwerk groenland
5 mudden zaailand, waar van 3 1/2 mud tiendbaar
2 schepel bosgrond.

Asse Hekmans
een huis no. 9
drie en een agste mudden zaailand waar van 7 schepel tiendbaar
1 1/2 dagwerk groenland in de Vliertjes
1/4 dagwerk groenland in de Telgte
1 schepel gorenland
1/8 waare en begraafnis.

weduwe Richterink
huizinge en schuur no. 10
13 mudden zaailand, waar van 4 1/2 mudde tiendbaar
1 1/2 dagwerk groenland in de Vliertjes
4 1/2 dito, waar van 2 dito tiendbaar in Hemminkweide
1 mudde gorenland
1/2 dagwerk groenland bij ’t huis
7 1/2 dagwerk [of] 5 koeweiden op den Marsch
drie schepel bosgrond
1/2 waare en begraafplaats.

Hannes Nijsink
een huizinge no. 12
3 1/2 mudden zaailand, waar van 2 mudden tiendbaar
2 dagwerken groenland in de Veldmaaten
2 schepel gezaaij gorenland
1/4 waare en begraafplaats.

Jan Hendk. Nisink
een huizinge no. 13
2 1/2 mudden zaailand, waar van 8 schepel tiendbaar
1/2 schepel tiendbaar met nog een en een half spind gorenland
en begraafplaats.

Berend Nijsink
een huizinge no. 14 en hofje 2 spind gorenland.

Gerrit Raben
een huizinge en schuurtje no. 15
zeven schepel tiendbaar zaailand
2 dagwerk groenland voor t huis
1/2 mudde gorenland
Nog 2 spind dito
1/4 waare en begraafplaats.

Frerik Aamsink
een huizinge no. 16
6 mudden zaailand, waar van drie en half mudde tiendbaar
1/4 dagwerk groenland in de Vetweide
2 1/2 spind gorenland
1/4 waare en begraafplaats.

Jasper Zweers
een huizinge no. 17
5 1/2 mudden zaailand tiendbaar
2 dagwerken groenland in de Veldmaate
2 schepel bosgrond
Reeze – 6 schepel land de Koele tiendbaar
2 woeste akkers in het Rezerveld tot nu nog zonder eenige huurwaarde
Aane gemeente Gramsbergen – 1 spind zaailand.

Hn. Groskamp & H. Ter Poorten
huis, schuure en olijmoole no. 18 het laatst genoemde in onbruik
1/2 dagwerk groenland
9 mudden zaailand waaronder begrepen eenig bosgrond
Heemse – 1/2 dagwerk groenland de Huurne
2 schepel bosgrond het Slangevelletje.

Eodem Hendk. Groskamp
3 dagwerk groenland het Vlier
2 dito de Zwamtelgte
drie dagwerk [of] 2 koeweiden.

Herm Meijerink
een huis no. 19
drie mudden 1 schepel zaailand waar van een mudde tiendbaar
1 dagwerk groenland in de Telgte
een begraafplaats.

Gerrit Hannink
een huis en schuur no. 20
12 1/2 mudde zaailand waar van 10 mudden tiendbaar zijn
1/2 dagwerk wild groenland over de Vecht onder Heemse op den Stokkering
3 dagwerken groenland in Henninkweide tiendbaar
2 dito groenland in de Telgte
1 1/2 mudde gorenland
4 1/2 dagwerk [of] 3 koeweiden op den Marsch
een Poirktweide
1 dagwerk groenland in de Veldmaate
1 1/2 dagwerk groenland in de Vliertjes
1/2 waar en begraafplaats.

Dk. Jan Jentink
een huizinge no. 21 met een schuurtje
9 1/2 mudde zaaijland, waar van 6 mudde 3 schepel tiendbaar
1 1/2 dagwerk groenland in ’t Vlier
1 dagwerk aan de Lage Kampen
drie dagwerk [of] 2 koeweiden op den Marsch
5 schepel gorenland voor ’t huis
1 schepel bosgrond om den Lagen Kamp
1/4 waar en begraafplaats.

G.J. Oldewaterink
een huizinge no. 22 met een schuur
14 mudden zaailand, waar van drie mudden tiendbaar
4 dagwerk groenland de Vliertjes
4 dito in de Telgte
7 1/2 dagwerk [of] 5 koeweiden op den Bruchtermarsch
2 mudden groenland bij ’t huis
1 mudde bosgrond om de Lange Evertskampjen en Hilgenkampjen gelegen
1/2 waare en begraafplaats.

Klaas Dieters
huizinge no. 23
3 mudde zaailand waar van 5 schepel tiendbaar
3 spind gorenland bij ’t huis
1/4 waar en begraafplaats.

Karel Venebrugge op de Venebrugge doch behorende onder Brucht
behuizinge no. 24
10 mudden gezaaij op den kamp bij ’t huis
1 goorden, groot 1 schepel
2 1/2 dagwerk groenland
2 dagwerk de nieuw aangestokene grond
Baelder – 1 dagwerk op ’t Baelder Hag en 1 tiende uit 30 mudden lands
1/2 waare en begraafnis.

NB. 25 onder Brucht, is begrepen onder de aangave van Hoenderken, te vinden onder zijn billet in Baelder [Baalder].

Bergentheim

De heer H. van Voerst
een huizinge no. 15 met schuur en schot
21 mudden zaailand tiendbaar grof en smal
5 dagwerken groenland
1 Volle waare, begraafnis
een afgebrand huis 16 met een schuur
21 mudden zaailand en vijf dagwerken groenland
1 volle waare, begraafnis.

De weduwe Nijkamp
een huizinge no. 2
2 1/2 mudde zaailand in een parceel
2 spind bosgrond
1/4 dagwerk groengrond.

J. Schotting
huizinge no. 3 schuur en schapeschot
14 1/2 mudde zaailand, waar van 10 mudden tiendbaar
2 schepel gorenland bij ’t huis
4 dagwerk groenland
4 1/2 dagwerk (: of drie koeweiden op den Marsch
1 mudde bosgrond
3/8 waare begraafnis.

Gerrit Hutten
huizinge no. 5
4 1/2 schepel zaailand
3/4 dagwerk groenland aan ’t koeland
begraafnis.

Harm Balhaar
huizinge, schuur en schot no. 6
9 mudden zaaijland, waar van 8 1/4 mudde tiendbaar
1 1/4 mudde gorenland in twee parcelen bij ’t huis
een dagwerk groenland in de Ogtensijde
4 koeweiden (: of 6 dagwerken op den Marsch
1/2 waare en begraafnis.

Jan Nootveld
een huizinge no. 7
3 1/2 mudde zaailand, waar van 1 mudde en 2 schepel tiendbaar
2 schepel gorenland
1 koeweide op den Marsch (: of 1 1/2 dagwerk)
1 1/2 dagwerk groenland in de Bruchter Veldmaaten
1/8 waare en begraafnis.

Albert Mollink
huizinge, schuur en schaapeschot no. 8
19 mudden zaaijland, waar van 5 1/2 mudden tiendbaar
2 dagwerken groenland bij ’t huis
3 dito in de Heksum gelegen in ’t Rezerland [?]
1 dagwerk tegen de Lange Kampen
5 dagwerk groenland in de Veldmaaten
8 koeweiden (: of 12 dagwerken) op den Mersch
1 mudde bosgrond, dit is onder opgemelte 19 mudden begrepen
1 waare en begraafnis.

Albt. Mollink
huizinge no. 11
15 1/2 mudde zaailand op den Esch, waar van 2 mudde tiendbaar
5 dagwerken groenland
7 koeweiden op den Marsch (: of 10 1/2 dagwerk
Ten Velde onder Gramsbergen – een half dagwerk groenland bij Regtuit
Brucht – 3 dagwerken dito in de Veldmaaten
1 waare en begravenis.

Jan Slot
huizinge en schuur no. 12
6 1/2 mudde zaaijland waar van 4 1/2 mudde tiendbaar
4 dagwerken in de Veldmaaten te Bergentheim
2 dito bij ’t huis
1/2 dagwerk [dit zijn] 3 schepel gorenland
7 1/2 dagwerk [dit zijn] 5 koeweiden op den Marsch
Brucht – 2 dagwerk in de Bruchter Veldmaaten
3/8 waare en begravenis.

F. Raefkes en J. Waterink
huizinge, schuur en schot no. 17
16 mudden zaailand in diverse parceelen
2 1/2 dagwerk groenland in de Veldmaaten
2 1/2 dagwerk dito, daarvan in den Ekkersum 1/4 dagwerk en 2 1/4 dito de Paardeweide
2 schepel gorenland
12 dagwerken [dit zijn] 8 koeweiden op den Marsch
1 1/2 mudde bosgrond
1 waare en begravenis.

H.L. Wijgmink en J. Mollink
huizinge, schuur en schot no. 18
21 mudden zaailand op den Esch, waar van 1 mudde tiendbaar
9 dagwerk groenland
12 dagwerk [dit zijn] 8 koeweiden op den Marsch
1 mudde bosgrond
2 1/2 dagwerk groengrond in de Veldmaaten
1 waare en begraafnis.

Marktgenoten van Bergentheim
huizinge no. 19
1 1/2 mudde zaailand
1/4 dagwerk groenland
3 spind gorenland
2 mudden veldgrond ter Cultuure uitgegeven (gratis) aan L. Slotman en Albt. Wijnold.

H.L. Wijgmink
huizinge en schuur no. 21
3 mudden zaailand
3/4 dagwerk groenland
1 1/2 dagwerk dito in de Heksum
Drie dagwerk [dit zijn] 2 koeweiden op den Marsch
Brucht – 1/4 dagwerk groenland.

Hk. op ’t Lambers
huizinge en schuur no. 20
7 1/2 mudde zaailand, waar van 4 3/4 mudde tiendbaar
6 dagwerken groenland bij ’t huis
7 1/2 dagwerk [of] 5 koeweiden op den Marsch
1/6 dagwerk of 1 schepel gorenland
1/2 mudde bosgrond
5/8 waare en begraafplaats.

Hk. Wijgmink
huizinge, schuur en schot no. 22
15 mudden zaailand
1 dito gorenland
6 dagwerken [of] 4 koeweiden op den Marsch
8 dagwerk groenland
3 dito dito
9 mudden bosgrond
1/2 waare en begraafplaats.

Jan Hesselink
huizinge en schuur no. 23
1 1/4 mudde zaaijland tiendbaar
1 schepel gorenland
6 dagwerk groenland
7 1/2 dagwerk [of] 5 koeweiden op den Marsch
1 mudde bosgrond
1 dagwerk groenland bij de moole
2 mudden en een schepel zaaijland op ’t Loo
1 dagwerk groenland bij Meestershuis
1 waare en begraafplaats.

M. Snel
huizinge en schuur no. 24
een en een half dagwerk groenland
3 dagwerken [of] 2 koeweiden op de Marsch
1/2 mudde bosgrond
1/4 waare en begraafplaats.

Jan Hesselink en J. Koning
huizinge no. 9
6 schepel zaailand ’t Slimmeland
3 schepel goorenland
6 schepel op Weustkampskamp tiendbaar
1 dagwerk hooiland bij ’t huis
1 1/2 dagwerk [of] 1 koeweide op den Marsch
1 dagwerk in de Veldmaaten te Brucht
1/4 waare en begraafplaats.

H. van Voerst tot Bergentheim
huis, schuur en schapenschot 1
den zaaikamp om en bij het huis, groot 10 mudden gezaaij en daarin gelegene 3 dagwerken groenland, met een begraafnis, in gebruik bij G.J. Meijerink
huis en schuur 4
6 schepel goordenland
4 1/2 mudde zaailand aan ’t Veld
1 dagwerk groenland daarbij
begraafnis op ’t kerkhof, allen in gebruik bij Hend. Reinders
het Huis te Bergentheim 13, in gebruik bij A. Wijnolds
Het bouwhuis en schuur 14
1 mudde goordenland
1 hoekjen groengrond bij Waterink
1 dito hoekje bij Masthekke
4 dagwerken groenland den Paardekop of Ippersum, allen in gebruik bij H. Spijkerman.

Sipculo [Sibculo], met de daartoe en aangehorende veen en veldgronden etc.

J.G. Pruim, Hrs. Crull, Jasper Zweers en Es. Zweers
een spijkertje 1
huizinge no. 2
19 mudden zaaijland
4 dagwerken groenland
huizinge no. 4
27 mudde en 1 schepel zaaijland
4 dagwerken groenland
huizinge no. 5
2 mudde 3 schepel zaailand
2 dagwerken groenland
huizinge no. 6
12 mudden 2 schepel zaailand
4 dagwerken groenland
huizinge no. 7
15 mudden zaailand
4 dagwerken groenland
huizinge no. 8
26 mudden zaailand
4 dagwerken groenland
huizinge no. 9
1 mudde gorenland
twee mudde zaailand
2 dagwerken groenland
huizinge no. 10
4 mudde drie schepel zaailand
2 dagwerk groenland
huizinge no. 11
2 1/2 mudde zaailand
2 dagwerken groenland.

Grave van Rechteren
huizinge no. 3
17 mudde zaailand
7 dagwerk groenland
huizinge no. 12
11 1/4 mudde bouwland
7 dagwerken groenland.

Diffelen

Jan van den Poll
huizinge no. 1
3 mudde zaaijland
1 dagwerk groenland
een begraafplaats.

Hendks. Derksen
huizinge no. 2
6 schepel tiendbaar zaailand aan de Vecht
1 koeweide in ’t groenland
een begraafplaats.

Hs. Lamberts
huizinge no. 3
11 3/4 mudde zaaijland tiendbaar op den Esch
3 koeweiden
1/2 dagwerk groenland
3/4 waare en begraafplaats.

Hs. Crull
huizinge no. 4
26 mudde zaailand, waar van drie schepel tiendbaar
1 1/2 dagwerk groenland den Nieuwenhoek
1 1/2 dagwerk dito ’t Hoekje
een tiende uit het Erve Lambers 20 mudden gezaaij
De tiende uit het Erve Scholtemeijer 18 mudden gezaaij.

C. Stolte weduwe van Riemsdijk
Het Erve Nijmeijer
huizinge no. 5
2 schepel gezaaij
11 mudde 3 schepel 1 1/2 spind dito
2 1/4 schepel dito de Holst
1/4 dagwerk hooiland
1 schepel veldgrond.

Albert Hilverdink
huizinge no. 6
2 mudde zaailand, waar van zes schepel tiendbaar
een begraafplaats.

Albt. Timmerman
huizinge no. 7
6 mudden zaailand tiendbaar
1 dagwerk groenland
1 koeweide in ’t groenland
1/4 waare en begraafplaats.

Hendk. Schutte
huizinge no. 8
7 1/2 mudde tiendbaar zaailand
2 koeweiden in ’t groenland recht van inweiden
1 mudde zaailand bij ’t huis van Rolleman
1/2 dagwerk groenland agter aan den Esch
onder Gramsbergen Ennevelde – 1 dagwerk dito
Heemse – 1 1/2 dagwerk dito
Heemse – 1 dagwerk dito in de Vuilemaate
1/4 waare en begraafplaats.

Hendrik Hekman
huizinge no. 9
8 schepel zaailand tiendbaar in den Esch
3 spind dito aan ’t huis van Rolleman
1/8 waare en begraafplaats.

Hendk. Warmink
huizinge no. 10
7 mudde, 2 schepel tiendbaar grof en smal
3 koeweiden in ’t groenland, recht van inweiden
2 mudde, 2 schepel zaailand in den Esch
1 dagwerk groenland
1/2 dagwerk dito bij ’t huis
2 spind groenland bij ’t huis
Collendoorn – een dagwerk groenland
3/4 waar en begraafplaats.

Herm Hermsen
huizinge no. 11
3 1/2 mudde tiendbaar zaaijland op den Esch
1 1/2 dito dito op den Esch
een koeweide recht van inweiding
Heemse – 1 dagwerk groenland
2 spind groenland bij ’t huis
1/4 waare en begraafplaats.

Hannes Huiver [Heuver]
huizinge no. 12
18 mudden zaailand tiendbaar op den Esch
drie mudden zaaijland aan ’t Veld
recht van inweiding voor 4 koeweiden in ’t Koeland
Bergentheim – 1 dagwerk groenland
1 dito aan ’t Veld
1/4 dagwerk bij ’t huis
Heemse – 1 dagwerk dito in de Veulemaate [Vuilemaat]
Gramsbergen – 1 dagwerk groenland in den Wester Es
1 waare en begraafplaats.

Berend Stegeman
huizinge no. 13
8 mudden 2 schepel zaailand op den Esch
2 1/2 dagwerk groenland aldaar
2 dito aan de Vecht
inweiding voor 2 koeweiden in ’t groenland
1/2 waare en begraafplaats.

Jan Hilverdink
huizinge no. 14
8 mudden zaaijland tiendbaar
2 dagwerk groenland
gemeente Gramsbergen – 2 dito onder Aane in de Meene
recht van inweiding voor 2 koeweiden in ’t groenland
1/2 dagwerk groenland agter aan den Esch
1/2 mudde zaailand aldaar
gemeente Gramsbergen Ennevelde – 1/2 dagwerk groenland
1/2 waare en begraafplaats.

Jan Koning op ’t Vrijlink
huizinge no. 15
15 mudden tiendbaar zaailand in den Esch
recht van inweiding voor 3 koeweiden in ’t groenland
2 spind zaailand bij ’t huis
2 dagwerk groenland in Tromsgoor
Heemse – 2 dagwerk groenland aan ’t Veld
Ennevelde – 1/2 dagwerk dito aan ’t Vaarel (onder Gramsbergen)
Diffelen – 1 dagwerk dito aan den Esch
1 schepel zaaijland aldaar
3/4 waare en begravenis.

Dk. Jan Evers
huisje 16
agt schepel tiendbaar zaailand
1 spind gorenland
1/8 waar en begravenis.

Lt. Ulenkamp nu Gerrit Leuveling
huizinge no. 17
2 mudde zaaijland bij ’t huis
1 spind dito
een begravenis.

Lt. Ulenkamp
huizinge no. 18
13 mudden tiendbaar zaailand op den Esch
4 mudde dito
3 spind dito bij ’t huis
drie dagwerk groenland aldaar
6 spind zaailand bij ’t huis
recht van inweiding voor 4 koeweiden
Ennevelde – 1 dagwerk groenland onder de gemeente Gramsbergen
Heemse – 1 dito groenland
1/2 dito onder Heemse in ’t Bruchterland
Brucht – 2 dagwerk groenland aan ’t Veld
1 waare em begravenis.

Harm Bollemaat
huizinge no. 19
10 schepel zaailand tiendbaar op den Esch
4 dito agter aan den Esch
1/2 dagwerk groenland aan ’t Veld
een begravenis.

Ms. Lambers – meijer Arend Gerrits
huizinge no. 20
6 schepel zaailand
1/2 dagwerk groenland.

Dk. Jansen
huizinge no. 21
2 mudde 2 schepel tiendbaar zaaijland
3 schepel 1 spind bij ’t huis
3/4 dagwerk groenland
1 spind zaailand bij ’t huis
recht van inweiding een koeweide
1/8 waare en begraafnis.

Hendk. Rolleman
huizinge no. 22
2 mudden zaailand
5 schepel dito in den Esch
3 schepel dito tiendbaar
1/2 dagwerk groenland
1/4 waare en begravenis.

Reeze [Rheeze]

Gerrit Hermsen
huizinge no. 1
14 schepel zaailand
1 dagwerk groenland
1/4 waar en begraafplaats.

J.A. van Welbergen
huizinge no. 4
2 1/2 mudde zaaijland
1/4 waare en begraafplaats.

Hk. Dunnewind
huizinge no. 5
2 1/2 mudde zaaijland.

Diaconie van Heemse
huizinge no. 6
6 spind tiendbaar zaaijland.

Albt. Berends
huizinge no. 7
3 1/2 mudde zaailand daarbijlangs 1 strepel plaggengrond
3 1/3 schepel zaailand op de Leeders
7 schepel dito met boshout beplant
1/4 waare en begravenis.

Egbert Derks
huizinge no. 8
1 1/2 mudde gorenland
4 schepel dito tiendbaar in den groten Esch
4 dito dito tiendbaar in de Hemelink
4 dito dito tiendbaar op den Zuurling
1 1/2 schepel dito in Pulofskamp
1 dagwerk groenland in de Maten
1 schepel groenland in het Roembroek
Brucht – 2 koeweiden op den Marsch
1/4 waare en begraavenis.

Hkus. Kracht
huizinge no. 9
drie schepel gorenland
10 schepel tiendbaar zaailand op den Grooten Esch
gemeente Gramsbergen Aane – 1 dagwerk groenland in de Marsmaat [Maesmaat?]
een begraafplaats.

Diaconij van Heemse
huisje 10.

Jan Evers
huizinge no. 11
8 schepel gorenland
8 schepel dito tiendbaar op de Zuurling
5 schepel dito op Klaaskamp, waar van 2 schepel tiendbaar
10 schepel dito zaailand tiendbaar op Beltkamp
4 schepel tiendbaar ’t nieuwe land
6 spind gorenland
6 schepel in den Grooten Esch, waar van 1 schepel tiendbaar
1 1/2 dagwerk in de Reezermaaten
Heemse – 1 dagwerk groenland ’t Spijk
Brucht – 4 1/2 dagwerk [d.i.] 3 koeweiden op den Marsch
1/4 Waar en begravenis.

E. Bouwhuis
huizinge no. 12
1 1/2 mudde gorenland
1 1/2 mudde zaailand den Brink
1 3/4 dito op den Zuurling, waar van 3 schepel tiendbaar
6 schepel zaailand op Ratminkkamp
4 1/2 dito tiendbaar op de Leders
3 schepel tiendbaar zaailand op den Hemeling
1 dagwerk groenland in de Oldeboomte
1 1/2 dagwerk in de Reezermaaten
Brucht – 1 dagwerk groenland ’t Rondemaatje
1/4 waar en begraafplaats.

Jannes Scholten
huizinge no. 13
3 1/3 schepel zaailand op de Hemeling
3 schepel gorenland
12 schepel dito tiendbaar op den Zuurling
9 schepel op den Kamp
3 spind gezaaij op den Zuurling
1/8 dagwerk in de Alboomte
3 dito in de Reezermaaten
1 dagwerk de Geerhorst
Brucht – 2 koeweiden op den Bruchtermarsch
3 veenakkers op ’t Reezerveen
3/4 waare en begraafplaats.

Berend Coerts
huizinge no. 14
3 schepel gorenland
6 dito in den Groten Esch
6 schepel, waar van 3 schepel tiendbaar op de Leders
3 schepel op den Hulskamp
4 schepel Splijtelhofskamp
2 schepel zaailand op den Zuurling
1 dito tiendbaar op den Hemeling
1/18 van eene waare en begravenis.

weduwe Scholten
huizinge no. 15
4 schepel groenland
19 1/2 schepel in den Grooten Esch, waar van 11 1/2 dito tiendbaar
14 1/2 schepel zaaijland op den Hemeling, waar van 13 1/2 dito tiendbaar
6 schepel tiendbaar zaailand op den Zuurling
14 schepel zaailand in Splijtelhofskamp
4 dito de Veldkamp
6 dito de Nieuwe Kamp
een sloptiende van drie schepel rogge
2 dagwerk groenland de Nieuwenhoek
2 dito den Toeslag
3 dito de Alboomte
2 dito in ’t nieuwe broek
2 dito in de Reezermaaten
ruim 1/2 waare en begravenis.
2 veen akkers zijnde 4 mudde zaailand meest woeste grond
7 schepel zaailand den Holtkamp
Heemse 2 dagwerk in ’t Bruchterland
Brucht – 6 koeweiden op den Marsch.

Graaf van Rechteren en weduwe Scholten
geheel uit 98 mudden gezaaij
een tiende van 49 mudden.

Jannes Scholten
huizinge no. 16
4 schepel gorenland
16 dito in den Groten Esch, waar van 6 schepel tiendbaar
11 schepel zaailand op den Hemeling
3 dito op de Leeders
7 dito op Splijterhofskamp
1 3/4 dagwerk zaailand groenland den Toeslag
2 dagwerk groenland in de Maten
1 dito het Onland
Brucht – 2 koeweiden
alles bezwaard met een sloptiende van zes schepel rogge
1/4 waare en begraafplaats.

Asse Willems
huizinge no. 17
4 schepel gorenland
10 dito den Nieuwen Kamp
8 schepel tiendbaar den Zuurling
2 schepel tiendbaar op de Leeders
24 schepel tiendbaar in den Groten Esch
3/4 dagwerk groenland in den Kamp
1 dagwerk groenland de Alboomte
3 1/2 dagwerk in de Reezermaaten
4 schepel zaailand op den Hemeling
3 dito op den Hemeling
Brucht – 4 koeweiden
Holtheeme onder Gramsbergen – 1 dagwerk
1/2 waar en begraafplaats.

weduwe Warmink
huizinge no. 18
4 schepel groenland half tiendbaar
16 schepel tiendbaar zaaijland in den Groten Esch
16 schepel dito het Rot
10 schepel den Kamp
3 schepel Splijtelofskamp
3 schepel dito tiendbaar op den Zuurling
1 1/2 dagwerk groenland in de Maaten
1 1/2 dagwerk het Rumbroek
5 dito de Alboomte
bezwaard met een smalle tiende en een ander
1/2 waar en begraafplaats.

L. Welink
huizinge no. 20
6 schepel gorenland
8 dito Den Kamp
18 dito in Den Groten Esch, waar van 7 1/2 mudde tiendbaar
3 schepel dito het Roonbroek
1/2 dagwerk groenland aldaar
3/4 dito in de Reezermaaten
3 koeweiden in de Huie te Reeze
Brucht – 1/3 van een koeweide aldaar
1/4 waar en begraafplaats.

E. Welink
huizinge no. 21
3 schepel goorenland
42 schepel tiendbaar zaaijland in den Groten Esch
31 schepel mede aldaar
3 dagwerk groenland in de Reezermaaten
1 dito het Rumbroek
1/2 dagwerk dito de Alboomte
3 3/4 dagwerken of 2 1/2 koeweide de Kelvink
Aane gemeente Gramsbergen – 1 1/2 dagwerk in de Meene
2 1/4 dagwerk of 1 1/2 koeweide op de Bruchtermarsch
1/2 waar en begravenis.

Gdus. Veurink
huizinge no. 23
12 schepel zaaijland 1/2 tiendbaar
1 dagwerk in de Reezermaaten
1/4 waare.

Gt. Veurink
huizinge no. 24
5 schepel goorenland
31 schepel zaailand in den Groten Esch
8 dito de Braamakkers
2 akkers op den Hemeling groot 3 schepel
4 schepel dito de Leders en Hulst
10 dito op den Zuurling
5 schepel in ’t Rot
zijnde alles tiendbaar grof en smal
een kamp 18 schepel zaaijland
1/2 dagwerk groenland en heidegrond
4 dagwerken groenland in de Reezermaaten
1/2 dagwerk dito de Kelvink
2 dagwerk aldaar
2 dito den hoek aan den Marsch te Reeze
Holtheeme gemeente Gramsbergen – 1/2 dagwerk in Blankvoortsmaat
1 1/2 dagwerk te Brugt [of] een koeweide op den Marsch
1/2 waare en begravenis.

Hannes Heersmink
huizinge no. 25
elf schepel gezaaij gorenland
14 schepel zaailand het Nijeland
27 schepel dito in den Groten Esch
12 dito in den Kamp aan de Belte
6 dito op de Leeders
14 schepel op den Hemelink
8 dito op den Zuurling
2 dagwerk groenland in de Alboomte
7 dito in de Rezermaaten
4 1/2 dagwerk of 3 koeweiden in de Alboomte
1/2 dagwerk Brugt [of] een koeweide op den Marsch.

Jannes Stoeten
huizinge no. 26
7 schepel gorenland
3 dito op den Hemelink
4 schepel zaailand op de Leders
3/4 dagwerk in de Rezermaaten
1/4 dito het Onland
3/4 waare en begravenis.

Dk. Welink
huizinge no. 27
3 schepel gorenland
4 schepel zaailand tiendbaar
3 dito op den Hemelink tiendbaar
3 dito op de Leeders tiendbaar
5 schepel gezaaij op den Nieuwenkamp
1 schepel dito den Zuurlink
2 schepel dito in Splijtelhofskamp
1 dito plaggenland op de Kolkakkers
Brucht – 3 dagwerk of 2 koeweiden op den Marsch
Holtheeme onder Gramsbergen – 1 dagwerk groenland de Plasmaat.

L. Stoeten
huizinge no. 28
8 schepel gorenland
6 schepel zaailand tiendbaar op Klaaskamp
6 dito de Veldkamp
8 dito op den Zuurlink tiendbaar
24 schepel dito op de Leders tiendbaar
20 schepel dito op den Hemelink
28 dito dito in de Groten Esch
8 schepel dito den Hof
2 dagwerk in de Alboomte
6 dito in de Reezermaaten
2 dito den Nieuwenhoek
1/4 dito in ’t Rumbroek
1/4 dito bij ’t huis
Holtheme onder Gramsbergen – 3 dagwerk de Plasmaat
Brugt – 10 1/2 dagwerk of 7 koeweiden op den Marsch
1/3 por tie der tienden uit het Erve Stoeten te Reeze, uit 23 1/2 mudde zaailand
De halve tiende uit ‘t Erve Aafting uit 20 mudden gezaaij
5/8 waare en begraafplaats.

weduwe Riemsdijk en L. Hoenderken
een huizinge Coerts no. 34
10 mudde zaailand
1 veenslag van het gemeste land na de Lutterbeek lang 4200, breed 170 treden
Heemse – 2 veen akkers te zaamen lang 3000 en breed 20 Treden.

Jan Stoeten
huizinge no. 29
6 schepel gorenland
2 dito zaaijland op de Leders tiendbaar
1 dito het Kampje
14 schepel op den Hemelink tiendbaar
6 dito op den Zuurlink, waar van 2 schepel tiendbaar
6 dito in Klaas Kamp tiendbaar
2 dito in den Groten Esch
2 1/2 dagwerk groenland in de Rezermaaten
1/2 dagwerk in de Alboomte
Brucht – 5 1/4 dagwerk [of] 3 1/3 koeweide op den Marsch
1/4 waare en begravenis.

Cornelis Hartzuiker, H. Schotman en R en A Steenbergen
huizinge no. 30
10 mudden zaailand
’t volle slag veenakkers en begravenis.

C. Hartzuiker
Aane gemeente Gramsbergen – het recht van inweiding voor 4 koeweiden op eenige woeste grond
onder Aane gemeente Gramsbergen – 2 dagwerk groenland in de Meene.

Jan Henk. Brands 31
een hutje op de woeste grond van de weduwe Scholten aangegeven.

Hk. Jan Hendriks Hulsebosch
huizinge no. 35
4 schepel gorenland
een hoekje groengrond 1 1/2 dagwerk groot
62 schepel zaailand
Heemse – 3 dagwerken hooiland in Brugterland
1/4 waare en begraafplaats.

W. Magére [Magré]
huizinge no. 32
huisje zijnde een arm hutje met zes schepel woest zaailand.

Heemse

[onderstaande eigendom van Van Foreest, Heer van Heemse]
53 het Heren Huis te Heemse met een bouwhuis, een voerhuis, een schuur, hoven en bleke etc. en daarbij gebruikte landerijen, zijnde als volgd
2 kampen groenland gelegen in ’t bosch, zaamen s.e. 3 morgens
3 kampman [kampen] zaailand gelegen in ’t bosch zamen 6 1/2 mudde gezaaij
1 kamp de Haaver aan de Reezer wagenweg zamen 3 mudde gezaaij
1 stuk agter op den Esch Kromhofs Revel zamen 1 1/2 mudde gezaaij
Kromhofsmaate groenland aan de Rezermaten 3 1/2 morgens
Hulsebos Maten groenland in de Rezermaten 2 morgens
De Bollenhorst groenland bij den Esch ad 3 1/3 morgens
vier stukken klaverland op Spaarskamp zamen 1 1/2 mudde zaailand
de garve van 5 z. [..] uit Kromhofs land voor en agter in den Esch en in ’t bosch zaamen uit 6 mudde gezaaij
Hesselink viskolk de Bollenkolk de vijver te zaamen 1 mudde gezaaij
graven en gestoelten in de kerk te Heemse en in Hardenbergh.

52 Het Erve Arnink of Luggers te Heemse met een huis, schuur, schapeschot en aan landerijen
zaailand voor en agter op den Esch en in t bosch zamen ongeveer 24 mudde gezaaij
groenland in en bij den Esch en in de Reezermaaten 8 1/2 morgens
plaggenland in den Esch 4 mudde gezaaij
graven op de Heemstes kerhof [kerkhof]
een waare in de markte van Heemse en Collendoorn
tiendbaar exemt het gaardenland
leenhorig.

50 Het Erve Warmink te Heemse met een huis, schuur en schapeschot en aan landerijen
zaailanden voor en afgter op den Esch te zaamen 28 mudde gezaaij
groenlanden agter in den Esch en Reezermaaten ruim 4 morgens, daar onder twee parceelen apart verhuurd
plaggenland in den Esch 4 morgen gezaaij
graven op ’t Heemster kerkhof
een waare in de markten van Heemse en Collendoorn
tiendbaar exemt het gaardenland.

46 het Erve Reinink of Vinken te Heemse met een huis, schuur en schapeschot en aan landerijen
zaailanden voor en agter op den Esch te zaamen 23 mudde gezaaij
groenlanden in den Esch en Rezermaaten 9 morgens
plaggenland op den Esch 4 1/2 morgen gezaaij
graven op de Heemster kerkhof
een waare in de markte van Heemse en Collendoorn
tiendbaar exemt het gaarenland.

45 Het Erve Hesselink te Heemse met een schuur en schapeschot en aan landerijen
zaailand voor en agter op den Esch en aan ’t veld zaamen ad 21 mudde gezaaij
groenlanden zamen a 6 morgens
plaggenland in den Esch a 6 mudde gezaaij
graven op de Heemster kerkhof
een waare in de markte van Heemse en Collendoorn
tiendbaar exemt het gaarenland.

55 Het Erve Volkering of Schreurs te Heemse met een huis, een schuur en schapeschot en aan landerijen
zaailand voor en agter op den Esch en in ’t bosch a 25 mudde gezaaij
groenland in den Esch en Reezermaaten Zamen 8 1/2 morgens
plaggenland in den Esch 3 morgen gezaaij
graven op de Heemster kerhof [kerkhof]
een waare in de markte van Heemse en Collendoorn
tiendbaar exemt het gorenland

34 Kampen Erve te Heemse met een huis, schuurtje , een schapeschot met zaailand te zamen 16 mudde gezaaij
graven op den Heemster kerhof [kerkhof]
en 3/8 waar in de markte van Heemse en Collendoorn
meest tiendbaar.

54 Kromhof te Heemse, met een huis en behalven het hier voor op pag. 1 gemelde
aan zaailanden zamen a 7 1/2 mudde gezaaij
groenlanden a 1 morgen
graven op de Heemster kerhof [kerkhof]
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn
1 kampje is tiendbaar

56 Hulsebos te Heemse met een huis en aan zaailanden bij het huis en in ’t bosch zamen a 6 mudden gezaaij
graven op den Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn
tiendbaar.

57 het Ende te Heemse met een huis en aan zaailanden bij het huis en in ’t bosch zamen 3 1/4 mudde gezaaij
groenland bij ’t huis gelegen 1 1/2 morgens
graven op ’t Heemster kerkhof.
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn
gedeeltelijk tiendbaar.

58 Nijkamp te Heemse met een huis en aan zaaij- en groen- en woestland zamen a 7 1/2 mudde gezaaij
graven op de Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte vam Heemse en Collendoorn.

59 de Veldhove te Heemse met een huis en aan zaailand a 2 mudde 1 schepel gezaaij
graven op de Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn.

36 Krainest te Heemse met een huis en aan zaailand en groenland zamen a 8 mudden gezaaij
graven op de Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn
meest tiendbaar.

40 Schuurmans te Heemse met een huis en aan zaailand en groenland zamen a 1 1/2 mudde gezaaij
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn.

43 op den Gaarden te Heemse met een huis en aan gaardenland bij ’t huis 3 schepel gezaaij
graven op den Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn.

24 de Schanse te Heemse met een huis en aan zaailand a 7 schepel gezaaij
groenland 1 /2 dagwerk
graven op ’t Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn.

16 de Hofstede te Collendoorn met een huis, schuur en schapeschot en aan landerijen
zaailand a 15 mudde gezaaij
groen- en woestland a 10 1/2 morgens
graven op ’t Heemster kerkhof
en een waare in de markte van Heemse en Collendoorn
de Bandstukken tiendbaar.

17 Tassink te Collendoorn met een huis en aan zaailand a 2 1/2 mudde gezaaij
graven op de Heemster kerkhof.

22 Avertink of Olde Vecht te Reeze met een huis en aan zaailand a 6 mudde gezaaij
en aan nog meest woest liggende Veldkamp 5 mudden gezaaij
graven op ’t Heemster kerkhof
en 1/2 waare in de markte van Reeze
te deele tiendbaar.

62 Buitenkamp te Reeze met een huis en aan zaailand en aan woeste hoeken a 8 mudde gezaaij
groenland op den Marsch
graven op de Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Reeze.

63 Binnenkamp te Reeze met een huis en aan zaailand 8 mudden gezaaij
groenland op den Rezermarsch
graven op de Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Reeze.

62 de veeneplaats Poffers op ’t Heemsterveen met een huis en schapeschot, beslaat een veeneslag breed 28 roeden 6 v. Zallendsche maat, oploopende tot aan de Lotterveenen en een gedeelte uitgeturft veen van HoppeGoorns onder of na slag
graven op de Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn
het gemeste land bedraagd volgens opgave te zaamen 13 mudde gezaaij.

61 de veeneplaats Alersholt of Geertmans met een huis een schuur en sachapeschot, beslaat een veneslag zoo als het bovengemelde en een gedeelte van HoppeGoorns halve slag
graven op de Heemster kerkhof
en 1/4 waare in de markte van Heemse en Collendoorn
het gemeste land bedraagd volgens opgave 15 mudde gezaaij.

62 [3 maal hetzelfde nummer] het veeneplaats Lenters op ’t Heemsterveen met een huis, een schuur, een schapeschot en beslaat het veeneslag als boven gemeld en een gedeelte van Arninks veeneslag
graven op de Heemster kerkhof
en 1/2 waare in de markte van Heemse en Collendoorn
het gemeste land bedraagd volgens opgave 23 mudden gezaaij.

33 Buitenhof of Egbertjes in het Reezerveen met een huis en schapeschot beslaat verscheiden perceelen veen en heidegrond
graven op de Heemster kerkhof
en 1/2 waare in de markte van Reeze.

13 Brink of Brinkhuis te Lotten met een huis, een schuur, een schapeschot en aan gaarden en aan zaailand bij ’t huis en op den Esch 16 mudden gezaaij
en eenige zaai- en anderen akkers en slagen in ’t Lotter en Ennevelder veld
groen en woestland in de Kijft en Lotterbeek
graven op de Hardenberger kerkhof
1/2 waare in Lotten en 1/4 waare in Aane en Ennevelde
een weinig land is tiendbaar
leenhorig.

een akker gaardenland te Heemse bij Dekkershuis groot 6 spind gezaaij
op Spaarskamp te Heemse behalven het hier voor op pag. 1 gemelde aan zaailand tezaamen a 4 mud 3schepel 3 spind gezaaij en een tiende aldaar, namentlijk uit 1 1/2 mud gezaaij a 10de gast en uit 2 schepel gezaaij den 15den gast, dit land is bezwaard met eenen uitgang van 7 schepel rogge
aan de rentmeester der vicarij goederen
de Vlaskamp te Heemse 6 mudde gezaaij
de Nieuwe Gaarden te Heemse 4 1/2 mudde gezaaij
Visschersland in den Esch te Heemse 5 1/2 mudde gezaaij
Kerkenland in den Esch te Heemse 6 spind gezaaij
op Bolkskamp te Heemse 2 blokken zaailand
te zamen 6 1/2 mudde gezaaij tiendbaar
op Aafenkamp te Heemse 5 mudde 3 schepel gezaaij, hierbij een streep woestland heidegrond gedeeltelijk tiendbaar
Velsinkkamp te Heemse 5 mudde 3 schepel gezaaij, tiendbaar
in de Veereweide te Heemse 5 dagwerk groenland
de Steenmaat aan de Vecht te Heemse 20 dagwerk groenland
den Achtersul in den Esch te Heemse 1 dagwerk groenland met een woest leggende heide belt
Bokkingsmaatje in den Esch te Heemse 1/2 dagwerk groenland
een stuk moerige lege grond te Heemse tegen Hulseboskamp a 6 schepel gezaaij ligt woest
Rustenbergermaat te Heemse 2 dagwerk groenland
het Gagel onder Aane groenland 4 dagwerlen
het Gagel aan het Rezervoetpad te Heemse 6 dagwerk groenland
de twee Kruismaaten groenland in de Rezermaten 2 1/2 dagwerk groenland
de Wilgenmaat groenland in de Rezermaten 1 1/2 dagwerk
Arninks veeneslag in het Heemsterveen
Volkerinks veeneslag in het Heemsterveen
Kromhofs veeneslag in het Heemsterveen
twee akkers in Hulsebosslag in het Heemsterveen
twee akkers op Spaanskampslag op ’t Heemsterveen
1/6 van Splijtelhofsslag in het Rezerveen
1/3 van de zoogenaamde 31 roeden in het Rezerveen
17 akkers in het Heemsterveen onder Collendoorn

Arninks tiende te Heemse uit hoog en laag land a 20 mudden gezaaij
Warminks tiende te Heemse uit hoog en laag land a 14 mudden 3 schepel gezaaij
Oostendorp tiende te Heemse uit hoog en laag land a 24 1/2 mudde gezaaij
Hesselink tiende te Heemse uit hoog en laag land a 19 mudde gezaaij
Volkerings tiende te Heemse uit hoog en laag zaailand a 22 mudde 1 schepel gezaaij
Reininks tiende te Heemse uit hoog en laagland a 24 1/2 mudde gezaaij

de met boomen en hak- en ander hout en heide bezette grond na aftrek van de hier in liggende landen hiervoren gemeld op pag. 1, 2, 3 volgens opgave groot 60 mudden gezaaij
vier parceelen in den Esch met hakhout bezette grond zijnde de Zandakker, de Lankhorst, de Timmers Esch, Kosterskamp, te zamen 5 1/2 mudde gezaaij
een parceel heideveld buiten de Plantagie aan den Esseweg [Hessenweg?] ligt woest volgens opgave groot 15 mudden gezaaij
een Foekkestede in de Molengoot te Heemse
een hoek veldgrond ten oosten breed ongeveer 47, midden in 53, ten westen 58, en lang 146 treden, gelegen in den Brand te Heemse, aangekogt in december 1806
twaalf veenakkers gelegen ten oosten van Lentersdijk in januari 1807 van de markte van Heemse en Collendoorn gepagt om uit te zaaijen.

F.C.W. Rathsmann no. 1
een huis en een schepel goorenland.

Jan Herm Meppelink
een huis en hofje no. 3
en begraafplaats.

M. Bruins
huis met annex pakhuis en stal no. 2
3 mudde zaailand op Bolkskamp
3 schepel dito bij den Sumpel
3 schepel agter Lo
1 schepel 2 spind in den Bandel
1 dito 2 spind dito bij de Viscoele
2 schepel bosgrond op Timmers Esch
3 spind zaailand op Spaanskamp
een tiende uit een gedeelte van ’t Erve Velsink uit 17 mudde 2 schepel
1 1/4 dagwerk groenland in de Telgte
een gaardentje bij ’t huis van Rathsmann groot 1 spind
een veeneslag in de Lutter markte in ’t zoogenaamde Witte
3 akkers in de Heemser markte te zaamen lang 1800 en breedt 21 treden
een vierlen waare, twee begraafnissen op ’t Heemser kerkhof, zes zitplaatzen in de kerk aldaar en grafkelder
een mudde potegrond onder Aane.
G. Hoffsink, J. Nijhuis en M. Bruins
9 Dagwerken [of] 6 koeweiden op den Meulenberg
Collendoorn – 22 1/2 dagwerk [of] 15 koeweiden op ’t Hoge Holt voor zig en participanten en 7 mudde 2 schepel aardappelland van de weide uitgevreed aldaar.

Jan Dangremond
huis en hofje no. 4

Teunis Vinke
een huis en hofje no. 5
Collendoorn – 2 schepel 2 spind zaailand op ’t Holt
een begravenis.

J.H. Willering
een huis en apparte woning daaragter no. 6 en 7
3 schepel 2 spind gorenland tiendbaar op Aaftinkhof
1 schepel dito aldaar
1 stukje gorenland op de Meulenkamp tiendbaar groot 1 schepel
een hoek woeste grond bij den Vlaskamp te Heemse, en een begraafplaats.

Hends. Lotterman
huis no. 8 met een begravenis.

J.H. Hillewich
huisje en hofje no. 9 met een begraafnis.

Jan van Bruggen
een huis no. 11 met een begravenis.

’t Muldershuis no. 10, eigenaar de Stad Hardenbergh onder diens aangave van Baelder [Baalder].

E. Manuël Israelsz.
huisje, hofje no. 12.

Hendk. Lotterman
huis en hofje no. 13
2 spind gorenland
1/2 dagwerk groenland in ’t Heemsterland
Collendoorn – 3 schepel tiendbaar zaailand op ’t lage Holt
3 dito de Schothorst
2 dagwerk groenland in Grietemaat met een begravenis.

R. Slotman
huis no. 14
1 schepel gorenland op Spaanskamp
1 spind gorenland dito bij ’t huis
2 spind dito tiendbaar
Holtheme onder Gramsbergen – 1/4 dagwerk hooiland
een begravenis.

Jan Moleman
huis en hofje no. 15
2 spind gorenland met een schuurtje
Collendoorn – 3 spind gorenland op ’t Holt
3 dito aldaar in ’t Kampjen
1 schepel dito aldaar
2 schepel op ’t Esje tiendbaar
met een begraafplaats.

W.H. Werkhoven
huis en hofje no. 16

G. Jan Vinke
huis en hofje groot 3 spind no. 17
eenen woesten hoek veldgrond, en begraafplaats.

A. Nijsink & G. Jan Vinke
1 1/2 dagwerk, zijnde eenen woesten hoek grond, in den voorl[aatste] jaare aangekocht van de Heemser markte.

Gt. ten Brinke
huis no. 18
een mudde een schepel zaailand ’t Vreegje (Vrêchien?).

Jan Nijhuis
huis en hofje no. 19
1 1/2 spind op Spaanskamp
1 schepel zaailand op Aaftinkhof
2 schepel dito in den Bandel
3 dagwerk groenland in den Esch
Collendoorn – 3 schepel goorenland op ’t Holt.

Hannes Nijsink
een huis en een spind gorenland no. 20
Collendoorn – 1 schepel 2 spind zaailand op ’t Holt
Brucht – 2 schepel zaailand te Brucht
2 schepel dito aldaar bij den Annekamp
een begravenis.

Klaas Woelders
een huis no. 21 en een schepel gorenland met een begraafplaats.

Dk. Odink
huis, schuur en hofje no. 22
30 schepel zaailand waar van 5 schepel tiendbaar
10 schepel zaailand de Hoge Weide
1 schepel dito in Aaftinkhof.
2 schepel dito zijnde een gorentje bij de Toeslag
een hofje bij de brug 2 spind
4 dagwerk groenland bij de Cingeldijk [straatnaam]
3 dagwerk in Klokkebul
1 dagwerk in de Veereweide
1/2 half dagwerk de Kalfboom
2 veenakkeren op Hulsebosslag 1800 lang en 14 treden breed
Reeze – 1 schepel zaailand
Diffelen – een tiende uit Vrijlink uit 40 mudde lants.
Brucht – D. Odink en J. Timmerman
tiende uit 15 mudde lands de Richterinks tiende genaamd.

G. Otten
een huis no. 23
3 schepel zaailand
1 dagwerk groenland de Toeslag
2 schepel gorenland in Olengoorn
2 dito in Aaftinkhof
3 schepel zaailand de Lange Akker tiendbaar
3 dito in den Esch tiendbaar
3 dito de Korte Bree tiendbaar
2 dito op ’t Haverland
6 schepel op Den Norden tiendbaar
6 spind aldaar tiendbaar
3 schepel dito op Timmers Esch tiendbaar
Reeze – 2 veenakkers breed 18 en lang 1800 treden
een hoek woeste veltgrond te Heemse
1/8 waare en begravenis.

G. Arends
huis no. 25
3 spind gorenland
1/2 dagwerk groenland in den voorl. jaare woest aangekocht
2 spind zaailand op Spaarskamp
2 schepel op Bolkskamp tiendbaar
1 schepel dito op de Orde
2 dito aldaar tiendbaar
1 schepel 2 spind in den Esch
1 dito tiendbaar agter ’t Loo
een begraafplaats.

Jan Bouwhuis
huis no. 26
3 spind gorenland
3 schepel zaailand
3 schepel zaailand op Timmers Esch
2 schepel tiendbaar in den Esch
1 mudde 2 schepel langs het veld
1/2 spind zaailand
een begraafplaats.

Dk. Lenters
huis no. 27
3 spind gorenland
3 schepel zaailand op Hoppengoorn
5 schepel dito in den Esch waar van bijna 2 dito tiendbaar
2 spind gorenland in de Olde Goren
Reze – 1/2 dagwerk groenland in de Rezermaten
Aane gemeente Gramsbergen – 1 1/2 dagwerk groenland in de Meene
een begraafplaats.

weduwe Jan Ter Wijlen
huis no. 28
1 schepel gorenland
een begraafnis.

Dk. Gog
huis no. 29
1 schepel gorenland
een begravenis.

Dk. Buitendijk
huizinge no. 30
2 schepel 2 spind gorenland
5 spind tiendbaar op den Orden [Norden]
Aane gemeente Gramsbergen – 1/2 dagwerk groenland in de Meene
Reeze – 3/4 dagwerk zaailand de Nijenkamp
een begraafnis.

Eodem – Jan Hendriks
Reze – 1/4 schepel zaailand.

Albert Lenters
huizinge no. 31
1 schepel 2 spind gorenland
1 mudde zaailand in den Olden Gooren
2 schepel dito in Aaftinkhof
2 mudde tiendbaar de Holtstukken
3 schepel de Doornakker tiendbaar
1 schepel tiendbaar daarbij
nog een schepel bij de Viscoele
3 spind op Timmers Esch tiendbaar
3 dagwerk groenland onder Heemse
Collendoorn – 1 dito dito
een begraafnis.

Bd. Visscher
huizinge no. 32
2 schepel gorenland
1 dito de Viskoele tiendbaar
6 spind tiendbaar zaailand op den Orde
1 schepel dito agter Loo
1 dito op ’t Sumpel tiendbaar
Nog 6 spind op den Norden
1 schepel agter ’t Loo
1 dito op den Sumpel tiendbaar
en een begravenis.

Gt. Blotens
huizinge no. 33
1 schepel zaailand
1 spind dito.

E. Gerrits
zijnde no. 35 en 34 op de aangave van Mevr. van Heemse te vinden, als voren
1 mudde tiendbaar zaailand op Bolkskamp
2 dito tiendbaar bij den Norden
1 dagwerk groenland ’t Loo
2 veenakkers breed 12, lang 1800 treden.

weduwe G. Bolks
huizinge no. 36
6 spind gorenland
1/4 dagwerk groenland bij ’t huis
1 schepel zaailand bij de kerke tiendbaar
3 mudde 3 schepel tiendbaar de Holtstukke
3 schepel op Hoppengoorn
1/2 dagwerk groenland agter de Holtstuk
1 1/2 dagwerk dito in ’t Heemsterland
1/2 dagwerk dito de Klokkenbuul
een tiende uit ongeveer 16 mudde land onder Heemse
1/8 waare en begravenis.

weduwe Luggers
huizinge no. 37
1/2 spind gorenland
2 schepel tiendbaar op Spaanskamp
2 dito tiendbaar op den Esch
een begravenis.

Albt. Vedelaar – voor B.J. Aamsink
huizinge no. 38
2 1/2 spind gorenland
1 1/2 schepel zaailand op Bolkskamp
1/4 dagwerk groenland op Holthaken.

Albt. Vedelaar
huizinge no. 39
2 1/2 spind gorenland
6 schepel zaailand bij de kerk
3 dito den Doornakker
2 spind op Timmers Esch
1/2 dagwerk groenland
10 spind zaailand in den Toeslag
1/2 dagwerk groenland
2 spind gorenland
1/2 veenakker bij Collendoorm breedt 5 en lang 1200 treden
een tiende uit eenige gaardens den Molenberg.

R. Evers
huizinge no. 41
3 spind gorenland
3 dito op Spaarskamp
3 schepel tiendbaar op Bolkskamp
3 dito aldaar
3 dito tiendbaar agter Loo
1 mudde tiendbaar op Aaftinkamp
1 dagwerk groenland in de Klokkebuul
1 dito in ’t Heemsterland
[doorgehaald: 1 dito bij de Rietboom]
1/3 dagwerk dito in den Esch
4 woeste veenakkers op Erfgenaamenslag en op den Eigendom breedt 34 en lang 1800 treeden
1/8 waare en begravenis.

Hs. Vinke Jz.
huizinge en schuur no. 44
2 mudde zaailand op Spaarskamp voor 1/3 tiendbaar
1 schepel dito tiendbaar in den Bandel
6 spind dito in Bolkskamp
2 mudde 2 schepel op Aaftenkamp tiendbaar voor 2/3 part
3 dagwerk groenland en Kalseboom
3 veenakkers op Erfgenaameslag, breed 27 en lang 1800 treeden
1/8 waare en begravenis.

Dk. Jan Waterink
huizinge no. 47
1 mudde 3 schepel tiendbaar zaailand bij ’t huis
5 schepel dito de lange akker tiendbaar
2 dito op den Orden tiendbaar
1 dito op Timmers Esch tiendbaar
3 dito in den Esch
5 dito dito agter ’t Loo
2 spind op ’t Haverland
5 schepel ’t Vreegje
3 dito den Olden Goorn
1/4 dagwerk groenland
2 dito de Oever tiendbaar
Holtheme gemeente Gramsbergen – 1 dagwerk ’t Spijk
Reeze – 3 woeste veenakkers
Nog 1 akker op ’t Allemansveen
Collendoorn – een akker groot ruim 3 mudde doch tot heden van geen beduidende huurwaarde
1/4 waare en begravenis.

Ltus. Velsink
huizinge no. 51
3 schepel gorenland
4 mudde zaailand den Berg
1 schepel dito den Sumpel
3 dito den Zandakker
3 dito en 2 spind den Voerlink
2 schepel 2 spind ’t Voele Stuk
5 dito ’t Hammetje
2 schepel laag zaailand
2 dito ’t Steen Stuk
2 spind bij den Nieuwen Goorn
4 mudde den Nieuwenkamp
1 1/4 dagwerk groenland in ’t Loo
1 dagwerk dito ’t Kleine Loo
1 3/4 dito de Groote-maat
2 dagwerk groenland de Vlakkemaat
1/2 dito agter de Hoogen Esch
1 schepel woeste veldgrond
allen tiendbaar uitgezonderd den Nieuwenkamp
1/2 veenslag groot ongeveer 40 mudde gezaaij, dog tot heden van geen beduidende huurwaarde.

Erven Sijtzama
huizinge op den Blankenhemert no. 63
5 schepel gorenland
4 mudde zaailand
3 dagwerk groenland
woestland of potegrond samen groot 6 mudde en eene massa woeste veld en veengronden.

T. Alberts
huizinge no. 64
drie spind gorenland
5 mudde zaailand
woeste grond als boven.

Het Hoveniers
huizinge no. 65
1 schepel gorenland
2 1/2 mudde zaailand
1/2 dagwerk groenland
woeste grond als voren.

’t Olsmans
huizinge no. 66
6 schepel gorenland
10 mudde zaailand
1/2 dagwerk groenland
woeste veengrond als voren
14 mudde gecultiveerde veengrond den Oost en Westkamp
15 mudde bosgrond
3 dagwerk groenland
Reeze – 6 a 7 akkertjes woest veldgrond
Aane gemeente Gramsbergen – 4 dito onder Aane, een stukje woeste veldgrond aan de Stuifdijk [straatnamen]

’t Nijsink
huis, schuur en schaapeschot no. 14 te Collendoorn
6 schepel gorenland
25 mudde zaailand waar onder 9 schepel tiendbaar
12 dagwerk groenland
3 dagwerk het Russchenland
3 dito bosgrond
1/4 dagwerk ’t Sumpel

’t Westhoeks
huizinge no. 10
7 schepel gorenland
9 1/2 mudde zaailand
1/4 dagwerk groenland
den Ouden Bril en Nieuwe Bril 8 mudde gecultiveerd zaailand
drie woeste akkers nog ongecultiveerd liggende ten oosten aan den Langendijk [straatnamen].

Erfgenaamen van Heemse, Reeze, Collendoorn en Diffelen conjuncten
de kerk en kerkhof te Heemse no. 48
Pastorij huis en hof groot 1 mudde no. ..
3 mudde zaailand
het Kosters huis en hof no. 49
een mudde zaailand tiendbaar op den Heemster Esch
Collendoorn – 5/4 dagwerk in de Meenerbrink.

Collendoorn

C.L. Graaf van Rechteren
huizinge no. 1
een hof een mudde gezaaij
drie mudde zaaijland
1 schepel dito den Brinkgoorn
14 dagwerk groenland
agt mudde lands met Boshout
19 mudde gemeste akkers op Klassis land [classis/Klaasjes]
huizinge no. 2
12 mudde gezaaij op Collendoornerveen
huizinge no. 3
9 mudde gezaaij
NB. no. 5 is een arm hutjen, staande op eenen nieuw aangestoken woesten hoek veldgrond
huizinge no. 6
6 mudde gezaaij
1 dagwerk groenland
huizinge no. 7
twee mudde twee schepel gezaaij
huizinge no. 8
3 mudde gezaaij
1 dagwerk groenland
huizinge no. 9
10 mudde gezaaij
1 dagwerk groenland
huizinge no. 11
8 mudde gezaaij
9 dagwerk groenland, gedeeltelijk tiendbaar
2 schepel gezaaij op den Bril
huizinge no. 12
14 mudde gezaaij half tiendbaar
5 schepel gezaaij de Bril
6 schepel groenland
4 dagwerk groenland agter den Esch
6 dito aldaar ’t Russchenland
huizinge no. 13
5 schepel gorenland
14 mudde gezaaij, hier van 11 mudde tiendbaar
8 dagwerk groenland
huizinge no. 19
te Reeze – 26 mudde gezaaij, 3 koeweide in ’t Onland
3/4 dagwerk groenland in de Rezermaten
te Reeze – tiende uit ongeveer 49 mudde gezaaij uit de Erven Ratmink, Warmink, Veurink, Vrielink en Welink
te Heemse – huizinge no. 42 met den hof ongeveer een mudde gezaaij.

G. van der Hulst en J. Rigterink
Collendoorn – huis no. 4
3 1/2 mudde zaaijland.

Jan Odink
huizinge no. 15
9 mudde zaailand
10 mudden dito in den Esch
1 dito op ’t Holt
5 dagwerk groenland den Toeslag op ’t Holt
3 dito in ’t Hag aan het Vaarel
2 dito in den Esch te Collendoorn
1 1/2 dagwerk ’t Haverland
5 dagwerk de Koeweide
tiende uit 22 mudden zaailand zijnde Leen Odinks tiende genaamd
een mudde gorenland
1/2 waare en begravenis.

Jan Seinen
huizinge no. 18
2 mudde zaailand op ’t Holt tiendbaar
1 dagwerk groenland bij ’t huis tiendbaar en leenhorig
1/4 waar onder Heemse en begravenis ten Hardenbergh.

Lutten

H.E. van Maerle
huizinge no. 11
25 mudde zaaijland bij ’t huis
Gramsbergen – 3 morgen groenland in de Meene
2 dito aan de Lutterbeek
huizinge no. 7
6 mudde zaailand de Bree
9 dito aldaar bij ’t huis tiendbaar
Gramsbergen – 2 morgen groenland het Nijeland in Engeland
huizinge no. 5
6 mudde zaaijland de Bree tiendbaar
9 dito het Kerkenland
1/2 morgen in de Rietgaarn
Gramsbergen – 3/4 dito de Kerkenmeid in Engeland
1 dito in de Lutterbeek
huizinge no. 8
6 mudden zaaijland ’t Lange Stuk tiendbaar
10 dito bij ’t huis tiendbaar
Gramsbergen – 2 morgen groenland in de Bezettinge, 1/2 dito in de Bellerweerd
huizinge no. 1
zes mudden zaailand ’t Oosterslag
3 mudden het Kerkenland
1 1/2 dito het Nieuwe Stuk
1/2 dagwerk groenland de Rietgaarn
Gramsbergen – 3/4 dito in de Kerkenmaat in Engeland
1 dito in de Lutterbeek
Reeze – 2 morgen in de Bollemaat.

H.H. ter Poorten en weduwe Krop
huizinge no. 2
28 mudde gezaaij
Gramsbergen Aane – 6 dagwerk groenland in de Meene, 6 dagwerk [of] 4 koeweiden.

Eodem – H.H. ter Poorten, weduwe Krop en H. Groskamp
Gramsbergen – 8 dagwerken groenland.

Jan Hendk. Odink en G. Jansen Te Holthone
huis no. 4
3 mudde zaaijland
1 dagwerk groenland.

Asse Waienk [Waaijman]
huis no. 6
17 mudde zaailand op den Esch
Gramsbergen Aane – 4 dagwerk groenland in de Meene
Lutten – 3 dagwerk [of] 2 koeweiden
Collendoorn – 4 dagwerk groenland
Aane Gramsbergen – 3 3/4 dagwerk [of] 2 1/2 koeweide in de Berkte
3/4 waare en begravenis.

Albert Wolbink
huizinge no. 9
26 mudde zaailand tiendbaar op den Esch
Gramsbergen Aane – 9 dagwerk groenland in de Meene
8 dito te Aane in Engeland
Lutten – 3 dito
Gramsbergen Aane – het recht van inweiden te Aane voor twintig koeweiden
6 schepel gorenland te Lutten
eene waare en begravenis.

Asse Nijboer
huizinge no. 10
5 1/2 mudde gezaaij op den Esch
Gramsbergen Aane – 6 dagwerken groenland te Aane in Engeland
Gramsbergen – 3 3/4 dagwerk [of] 2 1/2 koeweide op eenige woeste grond aldaar in de Aanerberkte
Lutten 3 dagwerken dito onder Lutten
1/2 mudde gorenland
alle leenhoorig.

Roelof Vassen
huizinge no. 12
Lutten – 30 mudde gezaaij in den Esch
Gramsbergen Aane – 3 dagwerk groenland in de Meene
10 1/2 dagwerk dito aldaar
Lutten – 6 dagwerk [of] 4 koeweiden
Gramsbergen – recht van inweiding te Aane op eenige woeste gronden voor 5 koeweiden
een waare en begraafnis.

Asse Nijboer
huizinge no. 14
18 mudden zaailand hier van 3 mudden tiendbaar
Gramsbergen Aane – 1 dagwerk groenland in de Meene, 1 dito dito te Aane bij Willinkhaar
Collendoorn – 4 dagwerk dito
Lutten – 6 dagwerk [of] 4 koeweiden
3 schepel gorenland
leenhorig is dit Erve
1 volle waare en begraafplaats.

Hendk. Westerman
huizinge no. 15
17 mudden gezaaij in den Esch
Gramsbergen Aane – 4 dagwerken groenland in de Meene
Gramsbergen Holtheme – 1 dagwerk dito in Holtheme uit Remmerink, 1 dito dito bij Kwant, 1 dito dito ’t Spijkmaatjen te Holtheme, 3 dagwerk het Koeland bij Ridderman
Lutten – 1 dagwerk, 6 dagwerk [of] 4 koeweiden onder Lutten, bezwaard met een sloptiende van een mudde Rogge ‘sjaars
Gramsbergen Aane – 5 koeweiden op eenige woeste gronden, het recht van inweiding
Holtheme onder Gramsbergen – 1 dagwerk ’t Spijkmaatjen
dit Erve is leenhorig
1 waare en begravenis.

Jan Klasen
huizinge no. 16
elf mudden gezaaij op den Esch
Gramsbergen Aane – 6 dagwerken groenland te Aane
1 dagwerk groenland in de Meene
Collendoorn – 2 dito dito
4 1/2 dagwerk [of] 3 koeweiden bij ’t huis
Gramsbergen Aane – nog 5 koeweiden op eenige woeste gronden
1/4 waare en begravenis.

Jan Koenraat
huizinge no. 17
3 mudde gezaaij in den Esch
Gramsbergen Aane – 2 dagwerk groenland in de Meene
een begraafplaats.

E. v.d. Scheer en R. Voorstok
huizinge no. 3
4 mudden zaailand.

Baelder [Baalder]

De weduwe G. Kamferbeek , Clara Stolte weduwe van Riemsdijk en A.E. Hueden
huizinge no. 1
3 schepel en een half spind goorenland
14 mudde 1 schepel 2 3/4 spind tiendbaar
1/3 dagwerk groenland Fennechies Hof
3 1/2 dito slegt laagland Hannesmaat
1/3 dito het slag aan de Vecht tiendbaar
2 dagwerk de Russchenmaat
2 1/2 dagwerk dito den Olden Oort
1/2 dito slegt den Plas half tiendbaar
1 dagwerk dito bij Geugies
5 1/4 dagwerk [of] 3 1/2 koeweide de Kamferbeekenmaat
4 schepel 2 1/2 spind bosgrond
Gramsbergen – een sloptiende van 6 schepel rogge en 8 schepel garste te Aane
1 volle waar en begravenis.

Hendk. Evers
huizinge no. 2
10 spind gorenland
2 1/2 mudde gezaaij op den Esch hier van 6 schepel tiendbaar
2 1/2 dagwerk groenland tiendbaar den Wismer
1 dagwerk groenland in de Hannesmaate
1 1/4 dito den Stokkerink
1/8 dagwerk groenland ’t Onland
1/8 dagwerk groenland bij den Goorn
1/4 waare en begravenis.

Lucas Stroeve
huizinge no. 3
een schepel gorenland
4 schepel gezaaij op den Esch hier van drie schepel tiendbaar
Gramsbergen Loozen – 1 1/2 dagwerk groenland bij de Messeler Kolken
1/8 waare.

Egbert Geugies
huizinge no. 4
2 mudde zaailand tiendbaar den Gooren
1 dagwerk groenland den Plasch tiendbaar
1/4 waare en begravenis.

Egbert Hutten
huizinge no. 5
2 1/2 schepel gorenland
3 schepel gezaaij op den Esch tiendbaar
3 spind gezaaij in Hannes Goorden
1/2 dagwerk groenland

Gerrit Kelder
huizinge no. 6
2 spind gorenland
6 schepel gezaaij den Kamp tiendbaar
3 dito dito den Goorden
1 dagwerk groenland den Hooijhof
alle leenhorig en tiendbaar
drie dagwerk [of] 2 koeweiden agter ’t Holt
1 mudde gezaaij wilde grond agter den Esch
3 dagwerk groenland bij de Garstemaat tiendbaar
1/4 waare en begravenis.

L. Hoenderken
‘t Erve Reints huizinge no. 7 en 8
60 schepel gezaaij op den Baelder Esch
Gramsbergen Aane – 3 dagwerken groenland in de Kijfte Geere
Baelder – 2 dagweken groenland in ’t Baelderhag, 5 dito in den Stokkering te Baelder
1 dito de Wiesmer en Hamelbelt
3 1/2 dagwerk gemeene groengrond
2 mudden bosgrond
3 schepel gorenland
1 schepel het Masje, is een waterplas
is tiendbaar grof en smal
Collendoorn – 3 dagwerk [of] 2 koeweiden op ’t Legeholt leenhoorig
Reeze – een hoek veengrond 4000 treden lang 40 treeden breedt
1 schepel gorenland
Heemse – 1/2 dagwerk groengrond de Huiren
1 volle waare en begravenis.
Op de Veenebrugge onder Brucht – een huis no. 25, een schuurtje no. 25A, een schaapschot no. 25B, 10 mudden gezaaij, 5 dagwerk groenland, 3 schepel gorenland, meest tiendbaar ook leenhorig, 1/2 waar en begravenis.

Albert Goris
huis no. 9
4 schepel gorenland
1/2 dagwerk groenland
1 schepel gezaaij tiendbaar op den Esch
leenhorig.

Engbert Reints
huis no. 10
4 schepel gorenland
1 1/2 dagwerk groengrond tiendbaar
1/4 dagwerk hooijland bij den Vliedijk [straatnamen]
5 schepel ’t Boomstukke
3 1/2 schepel de Woerte tiendbaar
4 1/2 dito op klein Esje tiendbaar
1 spind in Hannes Goorn
3 3/4 schepels dito bij de Woerte en Vuilkoorn
1/2 waare en begravenis.

Gerrit Toreslag
huizinge no. 11
2 1/2 schepel gorenland tiendbaar
1 dagwerk groenland tiendbaar
1/8 waar en begravenis.

Jan ten Brinke no. 12
huizinge met 10 spind gorenland
1/8 dagwerk veldgrond
7 1/2 schepel gezaaij tiendbaar op den Esch
2 1/2 dagwerk groenland op den Wiesmer
1/4 waare en begravenis.

Albert Jansen
huizinge no. 13
2 3/4 schepel gorenland
4 dito gezaaij in den Binnendal
1/8 waar en begravenis.

Willem Hendriks
huis no. 14 en hofje
een begravenis.

Timmer Roelofs
huis zonder de grond no. 15.

Gerrit Reins
huizinge no. 16 zonder grond
5 1/2 schepel in Konings Esch tiendbaar
Gramsbergen – 1 dagwerk groenland in het Hooge Land.

Stad Hardenbergh
huisje no. 17
elf mudden 1 schepel 1 spind gezaaij, hier onder vier mudden tiendbaar
3 mudde 1 1/2 schepel gaardenland
5 dagwerk groenland
5 mudden bosgrond
Reeze – 1/2 dagwerk groenland in de Markten
Heemse – huis en windkoren Moole no. 10
3 spind gaardenland.

Albert Blankvoort
huis no. 18
4 mudde gezaaij den Kamp
3 spind gezaaij veldgrond
1 dagwerk groenland
1 1/2 dagwerk in ’t Hag
Gramsbergen – 1 dagwerk in den Wester Esch
alle tiendbaar
1/4 ware en begravenis.

Henk. Nijman
huizinge no. 19
6 1/2 schepel gorenland
4 schepel gezaaij het Vlierstukke
8 dito dito tiendbaar in den Esch
2 dito dito het Hulsterstukke
2 dagwerk groenland op ’t Hag
1 dito dito den Wismar tiendbaar
1/8 waare en begravenis.

Hendk. Koning
huizinge no. 20
3 schepel gorenland
2 spind veldgrond
Gramsbergen Loozen – 9 schepel gezaaij
2 1/2 dagwerk groenland
2 dito dito de Ka Stede
1 1/2 dagwerk in Konings Esch
4 1/2 schepel gezaaij t Kruineveld [?] en Polstukje
9 schepel gezaaij in Konings Esch
2 1/4 schepel de Wende
3 1/2 schepel den Akker
3 dito bij de Kolken
4 dito op den Kortenberg
1 schepel gezaaij op Konings Esch
3 spind gezaaij ’t Speldenstukje
1 schepel op den Ouden Kamp
3/8 waare en begravenis.

H. Hakkers
huizinge no. 22
5 mudde lands in den Esch
2 1/2 dito de Bree
1 1/2 dito den Heetberg en Breeden Ende
2 dito het Vuilkoorn en Boomstukke
alle tiendbaar en leenhorig
3 schepel het Rotstukke
2 1/2 mudde tiendbaar in Konings Esch de Pollegies en Blik
3 schepel tiendbaar de Schollemaat
2 schepel tiendbaar laagland
3 dagwerk groenland agter ’t Holt
1/2 dagwerk dito aldaar tiendbaar en leenhorig
1 dagwerk op ’t Hag
1 dito den Stokkenkring
1/2 dito de Russchenmaat
een tiende uit 8 mudde land
2 schepel gorenland
3/4 waare en begravenis.

Eodem huis no. 21
2 spind goorenland
5 spind lands in den Esch
1/2 dagwerk groenland in ’t Vreetjen.
huis no. 30
1 mudde gorenland
1/2 dagwerk woeste grond
huis no. 24
3 schepel goorenland
1/2 dagwerk woeste grond
1/2 mudde lands in den Esch.

Wm. BrinkJan
huizinge no. 23
6 spind goornland
6 schepel zaailand tiendbaar in den Esch
3 spind veldgrond
1/4 dagwerk groenland bij ’t huis
1 dagwerk in ’t Baelder Hag
Gramsbergen Aane – 1 dito in de Meene
1/4 waare en begravenis.

Hendk. Regtuit
huis no. 27
3 schepel gorenland leenhorig
8 spind gezaaij tiendbaar in Konings Esch
3 schepel dito tiendbaar den Vlasakker
4 spind gezaaij onbereid veldgrond zijnde in den voorleden jaare begonnen ter culture
1/4 waare en begravenis.

Aaltjen Slotman
huizinge no. 28
6 schepel gorenlands
8 schepel gezaaij Kruineveld
4 dito dito Doornbos en Tempen
5 dito dito Tijbers en Alemstuk
12 dito dito bij den Heetberg
2 spind dito aan de Vechte
3 schepel het Bakkershoekje
3 1/2 schepel dito het Hek- en Breestukke
alle tiendbaar
1 dagwerk groenland het Vrije
1 dito dito de Gaarne
3/4 dito agter het Holt
1 dito dito in het Slag
1 dito dito den Wijsmer tiendbaar
1/4 dito dito op den Blankenkolk
Gramsbergen Holtheme – 1 dagwerk dito bij de Kloostermaat
drie dagwerk [of] 2 koeweiden den Wijsmer
1/4 dagwerk veldgrond
1 waare en begravenis.

Egbert Hutten
huizinge no. 29
5 schepel gooreland
1 1/2 dagwerk groenland
5 schepel 2 spind gezaaij tiendbaar in Konings Esch
5 schepel dito het Rotstuk
3 1/2 schepel tiendbaar op ’t Esjen
6 spind tiendbaar dito het Doornegien
16 schepel gezaaij tiendbaar de Woesten
6 spind dito tiendbaar het Breestukje
9 schepel dito tiendbaar het Blik en Hekstuk
9 dito dito tiendbaar op den Esch
2 1/2 dito dito tiendbaar op den Hietberg
4 1/2 dagwerk groenland op ’t Hag
1 dito de Russchenmaat
3 1/2 schepel dito den Hamelbelt en den Temper
10 spind dito de Gunne
1/2 dagwerk het Vliertje
3/4 dagwerk dito het Slag
1/4 dito agter ’t Holt
Gramsbergen Aane – 1 1/2 dagwerk in de Meene
2 spind gezaaij in den Boonendal
1/4 dagwerk woeste grond
1/2 waare en begravenis.

Albert Geugies
huis no. 31
3 schepel goorenland
1 dagwerk groenland
1/4 waare en begravenis.

Erfgenamen Slotman
huis no. 32
een schepel goorenland.

Albert Snijders
huizinge no. 33
2 schepel goorenland
1/4 dagwerk groenland
3 schepel gezaaij de Raberije
2 dito veldgrond nu eerst aangestoken
3 dito dito tiendbaar het Pollegien en op den Es
5 schepel dito de Hekstukjes tiendbaar
2 1/2 schepel dito de Hietberg
5 spind gezaaij het Allemarjenstuk
3 3/4 spind dito in Knijpenkamp
5 dito woeste veldgrond nog niet aangestoken
1 dagwerk groenland op ’t Hag
2 1/2 dagwerk dito op den Stokkering
11 schepel dito den Blaauwenkamp
5/8 waare en begravenis.

Diaconie van Hardenberg
huisje no. 34
Gramsbergen Aane – 2 spind gaarenland, bij Thielen, 1 schepel dito bij Passies, 1/2 dagwerk groenland bij den Melenberg, 1/2 dito dito bij Buulshuis
Baelder – 1 mudde gezaaij
Brucht – 1/2 dagwerk groenland het Hok.

G. Sipelkamp
huis no. 35
5 schepel gezaaij gorenland en veldgrond
10 schepel gezaaij op Krijenkamp en de Woerte hier van 13 spind tiendbaar
3 spind gezaaij laagland den Bonendal
een dagwerk groenland op ’t Hag
1 1/2 dito bij de Messelerkolken
Gramsbergen – 2 dagwerk dito op de Heringmaate
1/8 waare en begravenis.

Albert Huisjes
huis no. 36
8 schepel gezaaij hier van 7 schepel tiendbaar
1/4 dagwerk groenland tiendbaar
1/3 dito laagland
1/8 waare.

Jan Klinge
huis no. 37
8 schepel zaailand hier van 4 schepel tiendbaar
1/4 dagwerk groenland tiendbaar
2/3 dito veldgrond
1/8 waare.

Jan Blaauwkamp
huis no. 38
10 schepel gezaaij
Voorledene jaar eerst aangestoken: 1 1/2 dagwerk groenland, 1 1/2 schepel veldgrond
1/4 waare en begravenis.

C. Stolte weduwe van Riemsdijk ten Hardenbergh
huizing no. 25 en 26
5 schepel 1 1/2 spind gezaaij
3/4 dagwerk groenland
2 1/2 schepel veldgrond
3 spind laagland veltgrond
Brucht – een huis no. 11
7 spind gaardenland
8 mudde 3 schepel gezaaij hieronder 7 1/4 mudde, 1 spind tiendbaar
2 dagwerk groenland in de Veltmaten
1 dagwerk groenland het Meentjen
Heemse – 1 dagwerk dito den Kietersbrink
Brucht – 4 koeweiden op de Binnenweiden, 6 spind bosgrond, 2 mudde heidegrond
Brucht – huis no. 5
6 spind gaardenland
14 schepel 2 3/4 spind gezaaij tiendbaar
5 schepel 1 1/2 spind den Reuvenkamp
1 1/2 dagwerk de Vliertjes
Collendoorn – 1 veenakker lang 200 treden
1/2 mudde gemest land
twee dagwerk groenland int Baelder Hag
3 koeweiden of 4 1/2 dagwerk groengrond te Brucht
Heemse – 2 1/4 spind goorenland, 1 1/2 dito
Brucht – een tiende uit 9 1/2 mudde lands den Bollenkamp etc. leenhorig, den Nijsinger tiende uit 8 1/2 mudde dito leenhorig, de tiende uit Heuver te Diffelen gaande uit 26 mudde 3 1/s schepel, 2/3 van de tiende uit ’t Erve Stoeten te Reeze gaande uit 28 mudde 1 schepel 3 spind leenhorig.

Radewijk

Jan Snijders
huizinge no. 1
5 1/2 mudde gezaaij
3 dagwerk groenland het Nije
1 1/2 dagwerk den Appelhoff
1/2 dito het Huttenmaatjen
2 dito zijnde bosgrond
6 schepel Twistgrond
1/4 waare en begraavenis.

Henk. Takman
huizinge no. 2
een mudde goorenland
12 dito gezaaij den Kamp
9 1/2 dagwerk groenland
1 1/2 dito het Hoekjen
1 dito het Burgermaatjen
1 waare en begravenis.

Hendk. Takman etc.
huizinge no. 3
een schepel goornland
10 mudde zaaijland.

Harm Geerts
behuizinge no. 4
een schepel goorenland
20 3/4 mudde gezaaij
1/2 dagwerk groenland bij ’t huis
1 dito aan den kamp
4 dito aan de beeke
1 dito in ’t Burgermaatjen
1 waare en begravenis.

Egbert Roelofs
huizinge no. 5
een mudde goornland
11 mudde zaailand
7 dito den Middelkamp
3 1/4 dito achter den kamp
2 dagwerk het Maatjen
2 dito den Hoff
1/2 dito den Oostert
4 dito de Heegde
10 dito de Maat
1 waare en begravenis.

Hendk. Klinge
huizinge no. 6
13 mudde gezaaij, eenen kamp
3 dito den Nijenkamp
1 dito goordenland
1/2 dito goornland
4 dagwerk groenland het Haanekampsmaatjen
8 dito de Weijermaat
2 dito den Schoelenhoek
1 waare en begravenis.

Berend IJmhof en G. Haberts
huizinge no. 7
2 mudde goornland
20 dito gezaaij op eenen kamp
4 dagwerk groenland de Nijemaat
2 dito ten zuiden den goorden
1 1/2 dito ten noorden den goorden
2 dito in den kamp
1 1/2 dito langs de beeke
5 dito de Wiermaate
2 dagwerk bosgrond
1 dito den Kommerkamp.

G. Haberts, alleen
een dagwerk in den Kommerkamp.

Hend. Bosman
huizinge no. 8
10 1/2 mudde gezaaij den Kamp
7 1/2 dito te Radewijk
2 1/2 dito goornland
2 1/2 dagwerk groenland aan Tijberts
3 1/2 dito aan den kamp
1/2 dito aan de beeke
1 1/2 dito aan den goorden
1 1/2 dito aan de schuur
1 dito aldaar
1 1/2 dito bij de Kloostermaat
1 waare en begraafnis.

weduwe Mast
huizinge no. 9
4 1/2 mudde gezaaij
5 1/2 dito
4 dito de Gunne
2 dito de Gerstemaat
1 dagwerk groenland het Weidegien
2 dito tegen den kamp
1 1/2 dito de Gunne
4 dito de Gerstemaat
5 1/2 dito dito Agterstemaat
6 dito zijnde een woeste hoek aan de beeke
eene begravenis.

Gerrit Haberts en Jan Haanenkamp
huizinge no. 10
13 mudde gezaaij
2 dagwerk hooiland
4 schepel goornland
4 mudde gezaaij in 4 kampjes
4 dagwerk groenland
4 dito de Koningsmaat
1 waare en begraafplaats.

Jan Haanekamp, alleen
2 1/2 dagwerk hooiland het Maatjen onder Radewijk.

Hendrik Veltman
huizinge no. 11
4 mudde zaailand
2 dagwerk groenland
1 mudde gezaaij de Maate
2 1/2 dagwerk groenland aldaar
5 schepel gezaaij veltgrond
1/2 dagwerk groenland
1/4 waare in Hardenberger en Baelder markte en begravenisse.