Ambt Hardenberg: Volkstelling Sibculo en Bruinehaar 1748

Ingezetenen van Sibculo en Broenehaar in 1748

Actum op het Stadhuijs tot Almele [Almelo] den 20 April 1748
Sijn voor Commissaren na gedane dagvaardinge gecompareert de volgende ingesetene van Sipculo tot het betalen van de liberale gifte ingevolge resolutie van Ridderschap en Steden in dato den 8 februari jongstleden gearresteert.

Roelof Hekhuijs bet. alle de vier termijnen. Roelof Heckhuijs getr. met Geertje Lamberts hebben geen eigen nog voorkinderen of momberschappen.
Jan Harmsen bet. de vier termijnen. Jan Harmsen getr. met Aaltje Geerts hebben ses kinderen: Geertje oud 15 jaren; Harmen 12 a 13; Jan 10; Hendrikjen 8; Esse 5; Aaltjen 1½.
Lucas Bouwhuijs bet. de vier termijnen. Lucas Bouwhuijs getr. met Geertje Gerrits, vier kinderen: Jude oud 20 jaren; Roúlof 19; Hendrikje 16; Jenneken in ’t 6de.
Harme Bakhuijs bet. voor hem selfs, sijn broer Jan Bakhuijs en susters Hendrikje hendriks en Trijntje Hendriks de vier termijnen. Harmen Bakhuijs voor hem selfs en sijn broer Jan en susters Hendrikje en Trijntje Hendriks, alle ongetrouwt en in gemeenschap van goederen sittende.
Hendrik Lucas bet. de twee eerste termijnen. Hendr. Lucas getr. met Geertjen Alberts hebben geen kinderen.
Jan Geertsen bet. de vier termijnen. Jan Geertsen getr. met Geesjen Harms, twee kinderen: Gerrit oud 20 jaren; Harmen 16 a 17.
Jan Boer soon van Jan Boer bet. vermits de onpasselikheijt van sijn vader voor deselve de twee eerste termijnen. Jan Boer gecompareert voor sijn vader Jan Boer en moeder Hendrikje Roelofs hebben twee kinderen: voorschreven Jan oud 22 jaren; Berentje 16 a 17 jaren oud.
Jan Kelder bet. de vier termijnen. Jan Kelder getr. met Hendrikje Arents, vier kinderen: Albert oud 6 jaar; Jennetje 4; Aaltje 3; Geertje ½.
Gerrit Mensen schoolmeester te Sipculo bet. voor hem selfs en sijn oude moeder de vier termijnen. Gerrit Mensen schoolmeester getr. met Hendrikje Gerrits, drie kinderen: Hendricus oud 10 jaar; Willem in het 6de; Jennetje in het 4de.

Eodem dato voorgaande dagvaardinge alhier ten voorschreven fine gecompareert de volgende ingesetene van de Broenehaar

Albert Jansen bet. voor hem, sijn vrouw, kinders en oude moeder de vier termijnen. Albert Jansen getr. met Geesjen Jansen, vier kinderen: Jan oud 9 jaren; Stijne 5; Gerrit 3; Jannes 14 dagen.
Esse Jansen bet. de vier termijnen. Esse Jansen ongetroud.
Gerrit Hendriksen bet. de vier termijnen. Gerrit Hendriksen getr. met Janna Geerts, geen kinderen.
Jan Jansen bet. de vier termijnen. Jan Jansen, soon van Jan op de Broenehaar en Aaltje Jansen, hebbende sijn voorschreven ouders seven kinderen met name: Jenne oud 24 jaar; Jan 23; Fenne 20; Gerrit 16; Hendr. 10; Janna 8; Aeltje ongeveer 6.
Albert Jansen bet. twee termijnen. Albert Jansen ongetroud.