Hoofdgeld 30 juli 1675

2 De Heer van Gramsberge met sijn Rentmeister
2 Mr. Coenraet
3 Jasper Tonnissen
3 De Jaegerse
3 Jan Schutstal
3 Gerrit Cock
2 Hend. Egberts
2 Jan Bourinck
2 Jan Doorninck
2 Schelham
2 Hermties Egbert
2 Hermen Tonnissen
1 Egbert Jansen
3 Otto Frericks
3 Albert Hendricks
1 De olde Cuiperse
2 Lieffert Berents
2 Cleintien
2 Jan Geertsen
4 Hend. van Horst
2 Salomon Doorninck
2 De Co(e)tsier
2 Jan Schoemacker
2 Baerslach
1 Jurrien Leenderts
2 Jurrien Visscher
2 De Mulder
2 Gerbrants Wolter
2 Jan Clooster
2 Rechtuit
2 Op den Kijft

500e penninck 14 juli 1675

500-0-0 Egbert Hendricks
2000-0-0 De Pastoor
900-0-0 Jan Schutstal
500-0-0 Jan Bourincks wed.
1500-0-0 De Mulder
500-0-0 Geert Albers
500-0-0 De Jaeger
700-0-0 Hend. van Horst
1000-0-0 Jurrien Leenderts
1000-0-0 Wolter Gerbrants
500-0-0 Op den Kijft
500-0-0 Recht uit
10500