Lijst der quotisatie in de drie Milioenen 1808.

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers

Register Der Repartitio eener Somma ad f. 126,-.-, door de Magistraat en Gecommitteerden uit de Gemeente gebracht over de Ingezetenen van Gramsbergen, in de quotisatie van drie Milioenen, volgens Koninklijke Wet van d. 30 Maart 1808.

Het register werd opgemaakt en getekend op 30 september 1808. In Gramsbergen werden 172 personen aangeslagen. In de hoogste klass 34 tien guldens (1x). in klasse 38 twee guldens (6x), in klasse 39 een gulden en 10 stuivers (7x), in klasse 40 een gulden (26x) en in de laagste klasse 41 10 stuivers (131x) (4 personen betaalden niets en werden ook niet meegeteld).

Nummers
der woning
Namen der
gequotiseerden
Toegevoegd
nummer
ClasseMontant
01den Heer W.C. van Coeverden0013410,__,__
 J. Macbeen00241__,10,__
 Hendks. Nagel00341__,10,__
 G.J. Wagenvoord00441__,10,__
 C. Wiegant00541__,10,__
 Zwaantje Klompers00641__,10,__
 H. van der Linde00741__,10,__
02Jan Kuiper00841__,10,__
03Jan Albers00941__,10,__
04Jan Huisken0104001,__,__
05Wedu. J. Tangenberg0113901,10,__
 Jennig Tangenberg01241__,10,__
 Klaas Hulters01341__,10,__
 G.J. van der Veen01441__,10,__
 G. van der Haar01541__,10,__
06J. Valkman de oude0163901,10,__
 J. Valkman de jonge01741__,10,__
 H. Valkman01841__,10,__
 Gerr. Valkman01941__,10,__
 Hermina Valkman02041__,10,__
07Vrouw Weeber02141__,10,__
 Gerr. Koenderink02241__,10,__
08Hend. Hendriksen0234001,__,__
 Harm. Veurink02441__,10,__
09Jan Centen Albertz.0254001,__,__
 Alb. Kok0264001,__,__
10J.E. Smit0274001,__,__
 J.A. Smit02841__,10,__
 J. Rozeboom02941__,10,__
 Jantje Heino03041__,10,__
11H. Schutstal0314001,__,__
12J. van Muijen (Muiden)03241__,10,__
 Albs. van Muijen03341__,10,__
    31,__,__
13Wedu. Jan Warners03441__,10,__
 Jan Warners03541__,10,__
 Albartha Warners03641__,10,__
14Alberts. Weerts03741__,10,__
15Berend Kuiper03841__,10,__
 Jan Kuiper03941__,10,__
16Berend Buiter04041__,10,__
 Albert Klinge04141__,10,__
 W. van der Veen04241__,10,__
17Gerr. v. d. Hulst04341__,10,__
 H. van der Hulst04441__,10,__
 J. van der Hulst04541__,10,__
 Alb. v.der Hulst04641__,10,__
 Albertha v.d. Hulst04741__,10,__
18Klaas Reinders Egbz04841__,10,__
19Jan Kalkdijk04941__,10,__
 Alb. Kalkdijk05041__,10,__
20Berend Jansen05141__,10,__
 Jan Richterink05241__,10,__
 Berd. Richterink05341__,10,__
 Hermina Richterink05441__,10,__
21Wedu. H. Tangenberg
22Wedu. J. Schreur05541__,10,__
 Fennig. Schreur05641__,10,__
 Everdje Schreur05741__,10,__
23Egb. Centen Hz05841__,10,__
 Hendr. Centen05941__,10,__
 Grietje Centen06041__,10,__
 Will. van dr Veen06141__,10,__
24Derk Bouwer
25Wedu. H. Voorstok06241__,10,__
 Willem Voorstok06341__,10,__
 Jennegien Voorstok06441__,10,__
26Jan Centen Hz065391,10,__
27Wedu. G. Ensink06641__,10,__
 J.H. Ensink06741__,10,__
28Jan Brink Woltz06841__,10,__
 Harmen Brink06941__,10,__
 Fennig. Brink07041__,10,__
 Harmina Brink07141__,10,__
    51,__,__
29Marten Klinge07241__,10,__
 Harmen Klinge07341__,10,__
30Berend van der Hulst0744001,__,__
 Jan van der Hulst07541__,10,__
 Jan Harmen Joosten07641__,10,__
31Jacob van Salem07741__,10,__
 Henderikus Martens07841__,10,__
 Albartha van Salem07941__,10,__
32Reind. Reinders Egbz08041__,10,__
 Egbert Reinders08141__,10,__
 Hendrikje Reinders08241__,10,__
33Hendr. Roelofs08341__,10,__
 Engb. Roelofs08441__,10,__
 Alb. Roelofs08541__,10,__
34Roelof Reinders0864001,__,__
 Alberts. Reinders0874001,__,__
35Jan van der Haar08841__,10,__
 Albert v.d. Haar08941__,10,__
36Jan van den Hof0904001,__,__
 Hendr. Jansen09141__,10,__
37Albert Broekhuis0924001,__,__
 Jan Hendr. Steen09341__,10,__
38H. ter Steeg09441__,10,__
 Salomon Hartog09541__,10,__
39Derk Kalkdijk0964001,__,__
40Wedu. Hend. Mansvelder09741__,10,__
 Hendrik Dirks09841__,10,__
 Wedu. Coenraad Dirks09941__,10,__
41Jan Heerspink1003802,__,__
 Hendr. Jan van der Haar10141__,10,__
42Jan Beenen1024001,__,__
43Egb. Centen Albz.1034001,__,__
 Jennegien Centen1044001,__,__
 Fenneg. Centen1054001,__,__
 Jan Hend. Visscher10641__,10,__
44G.J. Kieft10741__,10,__
 Berend Lubbers10841__,10,__
 Maria Kieft10941__,10,__
    76,10,__
45Albert van der Veen11041__,10,__
46Gerr. Rechtuit1114001,__,__
 Geesje Rechtuit11241__,10,__
47Jan Slingenberg
48Derk Dobbeman11341__,10,__
 Jennegien Albers11441__,10,__
49Klaas Bouhuis1154001,__,__
 Willem Huurink11641__,10,__
 Seinen Bouhuis11741__,10,__
 Jennegien Spijkerman11841__,10,__
50Jan Claassen11941__,10,__
51Dirk Bosch1203802,__,__
 Jan Bosch12141__,10,__
 Harmen Muller12241__,10,__
 Annegien Brink12341__,10,__
52Gerr. Geugies12441__,10,__
 Jennegien Geugies12541__,10,__
53Lamb. Kamphuis1263901,10,__
 Gerr. Kamphuis12741__,10,__
 Geesje Roelofs12841__,10,__
54Gerr. van der Scheer12941__,10,__
 Lucas van der Scheer13041__,10,__
 Fenneg. v.d. Scheer13141__,10,__
 Geertruit v.d. Scheer13241__,10,__
55W. Grimmelius1333901,10,__
 Janna Beenen13441__,10,__
 Everdje Jansen13541__,10,__
56Everd van der Scheer1363802,__,__
 Hendr. Jansen13741__,10,__
 Maria Bouwer13841__,10,__
57Roelof Voorstok1394001,__,__
 Hendrikje Voorstok1404001,__,__
58Wessel Veurink14141__,10,__
59Reind. Reinders Hz.1424001,__,__
 Geertje Joost1434001,__,__
 Hendrikje Reinders14441__,10,__
 Pieter Bosch14541__,10,__
    102,10,__
60Gerr. Nijman14641__,10,__
 Jan Nijman14741__,10,__
 Seinen Reinders14841__,10,__
 Aaldje Nijman14941__,10,__
 Zwaantje Nijman15041__,10,__
61Jan Merjenburgh1513802,__,__
 Jennegien Cremer15241__,10,__
62Jannes Martens15341__,10,__
 Gerr. Martens15441__,10,__
63Egbert Posdijk15541__,10,__
 Wedu. G. Schonekamp
64Harmen Schoo15641__,10,__
65Dirk Baarslag15741__,10,__
66Everd Kamphuis1583802,__,__
 Wedu. Dk. Stutt1593802,__,__
67Klaas Reinders Hz.1604001,__,__
 Albert Tangenberg16141__,10,__
68Johanns. Boerink1623901,10,__
 R.H. Boerink1633901,10,__
 Jannes Boom1644001,__,__
 Geertje Reinders16541__,10,__
69Johanna Hebers1664001,__,__
 Zwaantje Habers1674001,__,__
70Engelb. Worms16841__,10,__
 Annegien Worms16941__,10,__
71Jan Brink17041__,10,__
72Doms. N. Dijk1713802,__,__
 Elisabet Weerts17241__,10,__
    126,__,__
 De Magistraat bovengenoemd namens alle, J. Merjenburgh.
Gecommitteerden R. Reinders Ez.en E. van der Scheer.
Wij hebben in dezen ons zo veel immer mogelijk gedragen na de bepalingen bij Koninklijk Decreet van den 12 April 1808 vastgesteld; en niet alleen alle Dienstbooden, Werkbooden en Ambachtsgezellen, maar ook alle Zoonen en Dochteren, bij hunne Ouders in woonende, en in plaats van Dienst- of Werkbooden of Ambachtsgezellen gebruikt wordende, mede in dezen gequotiseerd; waardoor de meergegoede in een veel lager Classe gesteld, en dus merklijk in het draagen van deze last verminderd zijn geworden.Verzoekende wij, dat hier op bij confrontatie van dit Register tegens andere wel mag worden gelet, ten einde in een volgend Jaar aan onze Ingezetenen, hier meestal bestaan uit zeer geringe Ambachtslieden en Daglooners, eenige vermindering mooge worden toegevoegd, of althans geene hoogere Som worde opgelegd.
Ten opzichte der bereekening, na rato der Jaarlijksche verteering der Ingezetenen, hebben wij ons gedragen na de volgende Reegel, en gesteld, de geene die presumtivelijk geene honderd Guldens ’s Jaarlijks verteerenvan  100 tot  200
van  200  –   300
van  300  –   400
van 1500 – 2000Gramsbergen d. 30 Septemb. 1808.

op 10 stuiversop f.  1,__,__
op f.  1,10,__
op f.  2,__,__
op f