Copia. Telling van alle Menschen in ’t Wijk No. 1 der Stad Gramsbergen, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers

Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf.Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Hetzelfde getal in cijffers.
Mevrouw douariere van RechterenMevrouw douariere van Rechterenacht8
Gerrit Koederink, een schipperAaltien Schonekampvijf5
Jans Martens, een weverGeertien Kuipersses6
Jan Epping, een schoemakerEngebers Eppingvier4
Lambt. Habers, een akkermanGeesjen Holseboschzes6
Gerrit Boerink, kosterGerrit Boerinkvijf5
Albert Tangeberg, een weverAlbert Tangebergseven7
Evert Tijberts, herbergierFennegien Schonekampvier4
Dirk Baarslag, een timmermanDirk Baarslagtwee2
Gerrit Schonekamp, een schipperGerrit Schonekampvier4
Egbert Posdijk, een schipperEgbert Posdijktwee2
wedu. Jan Joosten, schoemakerwedu. Jan Joostenvier4
Jan Boerink Marjenburgh, een koopmanJan Marjenburghseven7
Jan Huisken, een timmermanJan Huiskenvijf5
Jan Tangeberg, een kleermakerJan Tangebergseven7
Jan Valkman, een schipperJan Valkmannegen9
Hendr. Hendriks, een akkermanHendr. Hendriksvier4
Jan Beenen, steenkoperJan Benenvier4
Jan Centen Albertz, een akkermanJan Centen Albertzvijf5
Jan Egberts Smitt, een smitJan Egb. Smitvijf5
20 huisgezin  102 Personen
  Aldus op mijne afgelegde verklaringe gedaan door mij. (was get.) Reinderd Reinders.

Copia. Telling van alle Menschen in ’t Wijk No. 2 der Stad Gramsbergen, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.

Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf.Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Hetzelfde getal in cijffers.
Jan Schutstal, een koopmanJan Schutstaltwee2
Willem van Muijen, een weeverWillem van Muijenvijf5
Herms. Johs. Krop, predikantHerms. Johs. Kropvier4
Jan Werners, een timmermanJan Wernerszeven7
Reinhart Weerts, een kuiperReinhart Weertsvier4
Hendr. Lambers, een weeverWillemina Weertsses6
Hendr. Kalkdijk, een weverEvertje Kalkdijkvier4
Herm ter Steeg, een kleermakerJanna van der Hulstdrie3
Woltr. van dr Hulst, een daghuurderWolter van der Hulsttwee2
Gerr. van dr Hulst, een schoemakerGerrit van der Hulstnegen9
wedu. Bertha Luikerhoff, vroedvrouwde wedu. Berha Luikerhofdrie3
Jan Kalkdijk, een weeverJennegien Kloosterdrie3
Berent Jansen, een weeverStiene Meijergeertsacht8
Herm Tangeberg, een weeverGeertien Grimmelinkdrie3
Jan Schreur, een daghuirderFenne Volkersses6
Egbert Centen Hendrikz, een weverHamme Centenvier4
Dk. Bouwer, een daghuirderHenderica Luijksvijf5
Herm VoorstokJanna van Ringennegen9
Gerrit Ensink, een schoemakerTruite Hakkersvier4
Wolter Brink, een weeverRoelofje Cloosterelf11
20 huisgezin  102 Personen
  Aldus op mijne afgelegde verklaringe gedaan door mij. (was get.) Reind. Reinders.

Copia. Telling van alle Menschen in ’t Wijk No. 3 der Stad Gramsbergen, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.

Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf.Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Hetzelfde getal in cijffers.
Jan Centen Hendrikz, een weverJan Cententwee2
Merten Klinge, een daghuirderGeertruit Tangebergvijf5
Hendr. van dr Hulst, een schoemakerHendr. van der Hulstvijf5
Jacob van Salem, een weverHendrikje Eversvijf5
Reindert Reinders, een weverReindt. Reinderszeven7
Hilbrant Lafleur, een kleermakerRoeloffien Brinktwee2
wedu. Roelof Reinders, herbergierseRoelof Reindersdrie3
Jan van der Haar, een weeverJan van der Haaracht8
Peter van der Hulst, een weverPeter van der Hulstvier4
Albert Broekhuis, een weverAlbert Broekhuisvier4
Gerrit Heersping, een weverGerrit Heerspingvier4
Berend Kuiper, een schipperBerend Kuipervier4
wedu. Albert Centen, een akkermanEgbert Centenses6
Gerrit van de Scheer, een weverTruite Ruirinkses6
Willem Grimmelius, een brouwWillem Grimmeliusseven7
Jan CromwijkJanna Boerdrie3
Jan Kuiper, een kleermakerHenderica Schuldinkdrie3
Jan Voorstok, een weverRoelof Voorstokdrie3
Wessel Veurink, een koopmanLouiza Eggengoorvier4
wedu. Hendr. Reinders, een weeversewedu. Hendr. Reindersvijf5
gerrit Nijman, een weverGerrit Nijmanacht8
21 huisgezin  98 Personen
  Aldus op mijne afgelegde verklaringe gedaan door mij. (was get.) Reinderd Reinders.

Copia. Telling van alle Menschen in de Vrijheid of ’t Wigbold der Stad Gramsbergen, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.

Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf.Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben.Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden.Hetzelfde getal in cijffers.
Lambert Kamphuis, een akkermanHinne Gerberstien10
Gerrit Geugies, een weverGerrit Geuggiesdrie3
Dirk Bosch, de molenaarDirk Boschses6
Jan Claassen, een weverJan Claassenseven7
Claas Bouwhuis, een klompemakerKlaas Bouwhuisacht8
Jan Dobbeman, een akkermanJan Dobbemanvier4
Hendrik Kieft, een daghuurderHendr. Kieftvijf5
Herm Visscher, een daghuurderHerm Visscherdie3
Gerrit Rechtuit, een akkermanTruite Rechtuitvier4
Jan op de KooijJan op de Kooijses6
10 huisgezin  56 personen
  Aldus op mijne afgelegde verklaringe gedaan door mij. (was get.) Reinderd Reinders.
wijk 1
wijk 2
wijk 3
vrijheid
20 huisgezinnen met 102 personen
20 huisgezinnen met 102 personen
21 huisgezinnen met  98 personen
10 huisgezinnen met  56 personen
totaal : 71 huisgezinnen met 358 personen
  
Dat alle Vier Lijsten van de Telling der Menschen in de Stad Gramsbergen, en derzelver Vrijheid of Wigbold, door mij met de Municipaliteit dezer Stad zijn gerecideerd, en dat wij dezelve naar onze beste wetenschap hebben in orde bevonden attestere hier mede. Gramsbergen d. 1 November 1795. (was get.) J. Merjenburh, secretaris.