Hoofdelijke omslag, belastingplichtigen anno 1816 (aangevuld met 1817)

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers

Opmerkingen: Enkele leestekens zijn weggelaten. Zo werd de letter u geschreven als ú, b.v. Sibcúlo, Brúcht. De lettergreep die begon met een klinker kreeg een trema, b.v. Achterësch, Nijëboer. De lijsten van 1816 en 1817 zijn gecombineerd weergegeven, de wijzigen ten opzichte van de lijst van 1816 staan in het rood vermeld. In 1817 wordt niet meer gerekend met guldens, stuivers en penningen maar in guldens en centen.

~*~*~

Hoofdelijken-Omslag over de Ingezetenen der Gemeente Hardenbergh, tot vinding eener Somma van f. 850~0~0, waarvan de Heffing is toegestaan bij Besluit van Hun Ed. Groot Achtbaare de Heeren Gedeputeerde Staaten der Provincie Overijssel van den 7den Meij des voorigen Jaars 2e Divisie, N. 4, Comptabiliteit der Gemeenten, Specteerende den Staat van Begrooting in Ontvangst en Uitgaaf derzelve Gemeente over 1816.

< td>Heemse
Order
Nummer
Naamen & Voornaamen
der Contribuabelen
WoonplaatsNo.
van het
Woonhuis
mijn opmerkingen
1e Klasse van f. 0~4~8 per Hoofder gaan 16 penningen in een stuiver, dus 4½ stuiver
1Achteresch /: Gerrit :/Brucht15 
2Achterveld /: Prins /: G.J. :/Rheezerveen0Hendrik Jan
3Blootens /: Gerrit :/Heemse  
4Braakman /: Jan Hendk :/Diffelen17 
5Braakman /: Rutger :/Heemse4 
6Bril /: Egbert :/Heemse0 
7Brink /: Wede Albert :/Baalder13 
8Buitendijk /: Derk :/Heemse31 
9Broeke /: Egbt Jan ten :/Hardenbergh  
10Doggers /: Gerrit :/Sibculo5 
11Dunnewind /: Hk :/Rheeze5 
12Esschendal /: Albert :/Baalder39 
13Goorhuis /: Albert :/Baalder9 
14Grooters /: Egbert :/Baalder21 
15Hambergh /: Egbert :/Baalder  
16Harssevoort /: Evert :/Baalder10 
17Hilberink /: Albert :/Diffelen6 
18Holtman /: Wm. :/Brucht1 
19Holtman /: Jan :/Hardenbergh2 
20Hulsebosch /: Hendk :/Brucht15 
21Hutten Jr. /: Willem :/Baalder0 
22Kolkman /: Lambt :/Heemse22 
23Kosters /: Gerrit :/Hardenbergh22 
24Kosters /: Peter Ekkel :/ 94 
25Lotterman /: Hendrikus :/Heemse8 
26Möllen /: Marten :/Sibculo7Mollen / Meulen
27Nijmeijer /: Gerrit Albertsz. :/Rheezerveen0 
28Nijsink /: Berend :/Brucht14 
29Jan Hendrik Nijsink 01817: nieuw
29Olsman /: Jan Hendrik :/Rheeze0 
30Postdijk /: Everdina, Wede A. v.d. Heide :/Hardenbergh73 
31Egbert PlaggenmarschSibculo91817: nieuw
31Soepenbergh /: Hendks :/Sibculo91817: verdwenen
32Spijkerman /: Gerrit :/Baalder16 
34Jan Hendk StegemanHardenbergh 1817: nieuw
33Stroeve /: Lucas :/Baalder3 
34Torijn /: Dominicus :/Hardenbergh114 
35Tijman /: Jurriën :/ 22 
36Valkman G.Z. /: Jan :/ 69 
37Veltman /: Herm :/Baalder17 
38Veurink /: Gerhardus :/Rheeze22 
39Visscher /: Berend :/Heemse32 
40Vlierman /: D.J. :/Hardenbergh50 
41Westenbergh /: Gerrit :/Rheeze4 
42Woelders /: Jan Willem :/Hardenbergh75 
43Wijnholt /: Albert :/Bergentheim13 
44IJzebrink /: G.J. :/Heemse29 
 Totaal Som f. 9~18~044 x 4½ stuivers = 198 stuivers = 9 gl. en 18 stuivers
 Recapitulatie 44 Contribuabelen van f. 0~4~8 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 9~18~0
 1817: 46 contribuabelen à 0,36½ = f. 16,79 
2e Klasse van f. 0~9~0 per Hoofd 9 stuivers
1Bakhuis /: Jannes :/Sibculo6 
2Beerse /: Gerrit van :/Rheeze2 
3Bekman /: Gerrit :/ 23 
4Boerman /: Gerrit :/Diffelen16 
5Bollemaat /: Herm :/ 19 
6Brandt /: Albert :/Hardenbergh38 
7Brinke /: Gerrit ten :/Heemse19 
8Brink /: Luggert :/Bergentheim10 
9Bruggen /: Wede Jan van :/Heemse12 
10Bruin /: Joseph de :/Hardenbergh36 
11Bruinink /: Hendrik :/ 5 
12Ensink /: Hendrik :/ 78 
13Ensink /: Jan :/ 93 
14Fokkert /: Lambert :/ 31 
15Geugjes /: Albert :/Baalder30 
16Gogh /: Derk :/Collendoorn62 
17Grendelman /: Gerrit :/Bergentheim21 
18Hambergh /: Hendk :/Hardenbergh85 
19Hamhuis /: Derk Jan :/Collendoorn7 
20Höltink /: Egbert :/Baalder4Holtink / Hultink
21Höltink /: Jan :/ 7Holtink / Hultink
22Hutten /: Gerrit :/Bergentheim5 
23Korterink /: Jenn. Wede Kampferbeek :/Hardenbergh3 
24Kragt /: Hendks. :/Rheeze9 
25Kreemer /: Roelof :/Hardenbergh45 
26Laar /: Gerhardus van :/ 106 
27Likkel /: Albert :/Heemse25 
28Lippinkhoff /: Jan Hm. :/Hardenbergh0 
29Loo /: Jannes van :/ 62 
30Marsch /: Hendrikvan den :/Rheeze7 
31Middag /: Gerrit :/Sibculo10 
32Moeken /: Gerrit :/Hardenbergh80 
33Nijeboer /: Derk :/Sibculo11 
34Nijenhuis /: Teunis :/Rheeze3 
35Noodveld /: Marten :/Bergentheim7 
36Nijkamp /: Willem :/ 2 
37Olsman /: Gerrit Jan :/Heemse55 
38Overweg /: Gerrit Jan :/Rheeze7 
39Plaggenmarsch /: Jan :/Sibculo 1817: nieuw
39Reerink /: Gerrit :/Hardenbergh1371817: no. 135
40Reints /: de Wede Engbt :/Baalder10 
41Reints /: Lucas :/ 5 
42Rombergh /: Berend :/Hardenbergh82 
43Rundervoort /: Willem :/Baalder8 
44Santman /: Roelof :/ 32 
45Schutte /: Roelof :/Rheezerveen 1817: no. 30
46Schuur /: Jan Adam van der :/Rheeze8 
47Stegeman /: Albert :/Lutten5 
48Stegeman /: Wolter :/Heemse39 
49Stoevebeld /: Koendert :/Collendoorn 1817: no. 17
50Timmer /: Albert :/Lutten1 
51Toeslag /: Gerrit :/Baalder11 
52Valkman /: Bd Jan :/Hardenbergh59 
53Valkman J.Z. /: Otte :/ 107 
54Veen /: Wolter van der :/ 20 
55Veenebrugge /: Berend :/ 55 
56Veldhuis /: Arend :/Collendoorn6 
57Voorthuis /: Jan :/Brucht2 
58Waterink /: Teunis :/ 3 
59Winkelman /: Jan :/Bergentheim19 
Totaale Som f. 26~11~059 x 9 stuivers = 531 stuivers : 20 = f. 26,55
Recapitulatie 59 Contribuabelen van f. 0~9~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 26~11~0
 1817: 60 contribuabelen à 0,89 = f. 53,40 
3e Klasse van f. 0~13~8 per Hoofd13 stuivers en 8 penningen
1Blekkenhorst /: Jan :/Brucht8 
2Boerrigter /: Jan :/Hardenbergh104 
3Brandt /: Jan :/ 39 
4Bril /: Derk :/Collendoorn4 
5Brinke /: Jan ten :/Baalder12 
6Brink /: Gerrit :/Lutten13 
7Broeke /: Herm ten :/Hardenbergh112 
8Broekgeerts /: Egbert :/Radewijk4 
9Brökelman /: Gerrit :/Heemse30Brokelman :/ Breukelman
10Dageraad /: Lucas :/Lutten4 
11Doezeman /: Gerrit :/Rheeze20 
12Dorgelo /: Herm Jan :/Heemse52Harm Jan
13Hamhuis /: Engbert :/ 42 
14Hamhuis /: Gerrit :/ 66 
15Hekman /: Asse :/Brucht9 
16Hekman /: Hendrik :/Diffelen9 
17Huisjen /: Albert :/Baalder 1817: nieuw
17Hulsebosch /: Gerrit Jan :/Brucht7 
18Jagers /: Hendrikus :/Heemse59 
19Kamp /: Gerrit van den :/ Rheezerveen 1817: no. 34
20Kamphuis /: Gerrit :/ Hardenbergh80 
21Kelder /: Herm :/Baalder1 
22Klinge /: Egbert :/ Radewijk6 
23Klinge /: Jan :/Baalder36 
25KoertsHardenbergh1301817: nieuw
24Kolkman /: Hendks :/Diffelen2 
27Koning /: Hr :/Baalder 1817: nieuw
25Kreemer /: Albert Roelofsz. :/Heemse 1817: no. 69
29Laar /: Hendrik van t :/Radewijk 1817: nieuw
26Laar /: Hendrik van :/Hardenbergh 1817: no. 112
27Loo /: Jan Hendrik van :/  105 
28Meulenkamp /: Hendrik :/Bergentheim19 
29Monnikenmeijer /: Bd :/Hardenbergh133 
30Nijzink /: Jan Hendk :/Brucht10Nijsink
31Noodveld /: Jan :/Bergentheim7 
32Nijeboer /: Hendrik :/Lutten10 
33Olsman /: Jan :/Collendoorn14 
38Olsman /: Teunis :/Baalder 1817: nieuw
34Oosterhoff /: Gerrit :/Hardenbergh83 
35Pauli /: C :/Heemse0 
36Pullen /: Jan Hendk :/  1817: no. 68
37Reinders /: Derk :/Hardenbergh35 
38Reinink /: Jan :/Baalder 1817: no. 24
39Riemsdijk /: Jac. van :/Hardenbergh30 
40Santman /: G.W. :/ 16 
41Schuurman /: Jannes :/Heemse43 
42Slotman /: Roelof :/ 15 
43Stegeman /: Jan :/Brucht 1817: no. 5
44Timmerjans /: Geesjen Wede Uelderink :/ 2 
45Timmerman /: Albert :/ Diffelen7 
46Tijman /: Jacobus :/Hardenbergh95 
47Veldman /: Derk :/Diffelen20 
48Veldsink /: Jan :/Heemse39 
49Veltink /: Jan Hendk :/ 0 
50Veurink /: Wede Herm :/ 621817: Wede Hk
51Vinke /: Egbert :/ 14 
52Weelink /: Jan :/Rheeze23 
53Wijlen /: Js ter :/ Hardenbergh99 
54Zweers D.Z. /: Berend :/ 4 
55Zweers /: Jenneg. Wede Hk Santman :/  9 
  Totaale Som f. 37~2~855 x 13½ st.= 742½ st. : 20 = f. 37,15
 Recapitulatie 55 Contribuabelen à f. 0~13~8 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 37~2~8
 1817: 60 contribuabelen à 1,03 = f. 61,80 
4e Klasse van f. 0~18~0 per Hoofd18 stuivers = 90 centen = 288 penningen
1Amsink /: Fredk :/Brucht16 
2Ballast /: Klaas :/Collendoorn8 
3Bokking /: Herm :/Brucht4 
4Bouwhuis /: Lucas :/Sibculo3 
5Brinke /: Gt ten :/Hardenbergh81 
6Brinkjans /: Willem :/Baalder23 
7Broeke /: Egbt ten :/Hardenbergh112 
8Bruin /: Israel & Raphael de :/Heemse17 
9Dieters /: Klaas :/Brucht23 
10Edelijn /: Jan Hendk :/Hardenbergh10 
11Ekkelenkamp /: Jan Hendk :/ 134 
12Faassen /: Engb. Rutger van :/Collendoorn10 
13Geerlings /: Hendk :/Hardenbergh38 
14Geertman /: Geerts, Wede Welleweerd :/Brucht11 
15Geertman /: Gerrit :/Lutten3 
16Gerrits /: Gezina :/36 
17Goris Hmsz /: Lambt :/Hardenbergh101 
18Hakkers /: Jan :/Heemse67 
19Hamelman /: Ernst :/Hardenbergh103 
20 Hendriks /: Lammegien, Wede Reinink :/Lutten8 
21Hilberink /: Jan :/Diffelen14 
22Hoffsink /: Jan :/Heemse 1817: no. 38
23Hölter /: Hendk :/Radewijk3Holter / Hulter
24Huisjes /: Albert :/Baalder35 
25Jansen /: Aaltjen Wede Lenters :/Heemse63 
26Koerts /: Berend :/Rheeze14 
27Koerts /: Jan Hendrik :/Heemse30 
28Kok /: Herm :/Diffelen11 
29Korterink /: Jan :/Collendoorn7 
30Kromhoff /: Jan :/Heemse57 
31Lampe /: Christiaan :/Brucht151817: no. 5
32Lotterman /: Hendrik :/Heemse  
33Maat /: B. ter :/Hardenbergh161817: verdwenen
34Meuleman Jr. /: Berend :/Heemse161817: verdwenen
35Meijer /: Berend :/Lutten1 
33Meijerink E.Z. /: Hendrik :/Hardenbergh 1817: nieuw
36Meijerink /: Herm :/Brucht19 
37Niezink /: Hk :/ 12 
38Nijeboer /: Abert :/Lutten7 
39Nijkamp /: Herm :/Sibculo2 
40Olsman /: Hk :/Hardenbergh54 
41Poll /: Jan van den :/Collendoorn1 
42Pot /: Hendrikus :/Hardenberg40 
43Raatmink /: de Wede :/Sibculo4 
44Reinders /: Hk :/Bergentheim4 
45Santman E.Z. /: Jan :/Hardenbergh16 
45SchotkampSibculo41817: nieuw
46Slotman /: G :/Rheeze33 
47Schutte /: Hk :/Hardenbergh110 
48Spijker /: Egbert :/Bergentheim  
49Stoeten /: Jannes :/Rheeze16 
50Swam /: Willem :/Hardenbergh124 
51Takman /: Hendrik :/Radewijk2 
52Wielen /: Herm ter :/Hardenbergh100 
53Zweers B.Z. /: Hendks :/ 34 
  Totaale Som f. 47~14~0 
 Recapitulatie 53 Contribuabelen van f. 0~18~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 47~14~0
 1817: 53 contribuabelen à 1,37 = f. 72,61 
5e Klasse van f. 1~4~0 per Hoofd 
1Blaauwkamp /: S :/Baalder37 
2Boers /: Js :/Sibculo12 
3Bosman /: Hk :/Radewijk 1817: no. 7
4Bouwhuis /: Jan :/Heemse27 
5Bruins /: Jan :/ 21817: verdwenen
6Eerde /: Wm van :/Hardenbergh28 
6Frantzen /: A :/ 911817: nieuw
7Goris /: Evert :/ 87 
8Hamhuis /: Hk :/Collendoorn18 
9Hekman /: Jan :/Sibculo8 
10Heidink /: G. Wede Willering :/Heemse6 
11Holleboom /: Albert :/ 36 
12Jansen /: G. Wede Hesseling :/ 47Hesselink
13Kampman /: Hendk Jan :/Rheeze  
14Koning /: Jan :/Bergentheim9 
15Kreemer /: Gerrit :/Hardenbergh45 
16Lenters /: Derk :/Heemse28 
17Loo /: de Wede Hs van :/Hardenbergh62 
18Meijerink /: Hendk Jan :/Baalder0 
19Meijerink /: Jan Hendk :/Brucht 1817: no. 21
20Middendorp /: Willem :/Hardenbergh41 
21Odink /: Mens Lambt. :/ 78 
22 Otten /: Gerrit :/Heemse24 
23Poll /: Gt. van den :/Diffelen1 
24Rechteren, Wede Meuleman /: C. van :/Heemse16 
25ReineSibculo1817: nieuw
25Schepers /: Albert :/Brucht6 
26Schrotenboer /: Hendks :/Heemse66 
27Schutte /: Marten :/Diffelen8 
28Slot /: Jan :/Bergentheim12 
29Snijders /: Hk :/Baalder34 
30Tassink /: Roelof :/Collendoorn17 
31 Toeslag /: Gerrit :/Heemse26 
32Vedelaar /: de Wede A :/ 40 
33Velde /: Albt. van der :/Hardenbergh69 
34Veurink /: H. Wede Dorgelo :/Heemse52 
35Waterink /: D.J. :/ 49 
36Welleweerd Wede Js v.d. Heide /: Judith :/Hardenbergh15 
37Willering /: Peter :/Heemse5 
38Wilps /: Hannes :/Lutten 1817: no. 7
39Woelders /: Klaas :/Heemse22 
Totaale Som f. 46~16~0 
Recapitulatie 39 Contribuabelen van f. 1~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 46~16~0
 1817: 40 contribuabelen à 1,80 = f. 72,00 
6e Klasse van f. 1~10~0 per Hoofd 
1Boerrigter /: Wm. :/Hardenbergh126 
2Dries /: de Wede Egbt. :/ 114 
3Dijk /: Jan :/Heemse1 
4Frank /: Mozes :/Hardenbergh72 
5 Frijling /: Gerrit :/ 17 
6Harssevoort, Wede Everts /: Everdina :/ 116 
7Joosten /: Jan Hendrik :/ 92 
8Kampman /: Hendk :/Heemse55 
9Korterink, Wede Kampferbeek /: A :/Hardenbergh69 
10Lotterman /: Hendks :/ 32 
11Niezink /: Hannes :/Heemse21 
12Oldemeijer /: Jan :/Rheeze12 
13Pot /: Jan :/Hardenbergh33 
14 Raaben /: Gerrit :/Brucht15 
15ReinbottHeemse201817: nieuw
15Schutte /: Derk :/Hardenbergh142 
16 Smit /: Gerrit :/ 45 
17Snijders /: Albert :/ 140 
18Snijders, Wede Leussink /: Janna :/ 98 
19Stegeman /: Thijes :/Brucht18 
21TeunebroekVenebrugge 1817: nieuw
22Teijlingen /: J.J. van :/Venebrugge 1817: nieuw
20Valkman G.J.Z. /: Jan :/Hardenbergh122 
21Velde /: Evert van der :/ 131 
25Volkerink /: Hannes :/Lutten 1817: nieuw
26Weenink /: H :/Heemse 1817: nieuw
22Welleweerd /: Hendrik :/Hardenbergh79 
23Wilde /: Jan de :/ 116 
29IJverson /: J :/ 111817: nieuw
30Zink /: J :/ 41817: nieuw
24Zweers E.Z. /: Berend :/ 19 
25Zweers J.H.Z. /: Derk :/ 43 
26Zweers J.H.Z. Sr /: J.Hk :/ 64 
27Zweers /: Wm.Hendk :/ 18 
Totaale Som f. 40~10~0 
 Recapitulatie 27 Contribuabelen van f. 1~10~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 40~10~0
 1817: 34 contribuabelen à 2,25 = f. 76,50 
7e Klasse van f. 1~16~0 per Hoofd 
1Baarslag /: Jan Wm. :/Hardenbergh 1817: no. 29
2Beekhuis /: de Wede Jan :/ 461817: verdwenen
3Beltman /: Jan Hendrik :/Rheeze191817: verdwenen
4Bolks /: Roelof :/Bergentheim8 
4Bosch /: L :/Hardenbergh461817: nieuw
5Bosch /: Jan :/Lutten141817: verdwenen
6Bouwhuis /: Derk Jan :/  1817: no. 16
7Bouwhuis /: Hendrik :/Heemse10 
8Breeman /: Jan Hendrik :/ 46 
8Eijmeren /: M.H.A. van :/ 181817: nieuw
9Goris Hermsz /: Hendrik :/Hardenbergh66 
10 Faassen /: Gerrit van :/Collendoorn13 
11Hoffsink, Wede Bieleveld /: Zwaantjen :/Hardenbergh118 
12Kampferbeek /: Albert :/Baalder0 
13Kamphuis /: Hendrik :/Collendoorn14 
14 Kelder /: Gerrit :/Baalder6 
15Kromhof /: Albert :/Heemse53 
16Maarlink /: Albert :/Hardenbergh132 
17Nijman /: Hendrik :/Baalder19 
18Nijman /: Willem :/Hardenbergh13 
19Nijhuis /: Jan :/Heemse20 
20Odink /: Jan Hendk :/Collendoorn 1817: no. 11
21Raaben, Wede Meijerink /: Jenne. :/Bergentheim1 
22Santman /: Lephert :/Hardenbergh125 
23 Schrotenboer /: Gerrit Jan :/Heemse65 
24Schutte /: Berend :/Hardenbergh142Venebrugge
25Sierink /: Johannes :/Hardenbergh26 
26Smits Jr. /: P :/Heemse161817: nieuw
27Sonneveld /: G :/Hardenbergh131817: nieuw
26Steeg /: Klaas ter :/ 58 
27Veltman /: Hendrik :/Radewijk4 
28Veen /: Bd. van der :/Bergentheim6 
29Wandscheer /: Jan :/Hardenbergh23 
30Warnders /: Willem :/Collendoorn12 
31Weelink /: Derk :/Rheeze27 
32Weenink /: Willem Hendk :/Hardenbergh1191817: verdwenen
33Wilpshaar /: Willem :/ 37 
34Wijchmink /: Hk Lambertsz :/Bergentheim21 
Totaale Som f. 61~4~0 
Recapitulatie 34 Contribuabelen van f. 1~16~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 61~4~0
 1817: 35 contribuabelen à 2,70 = f. 94,50 
8e Klasse van f. 2~8~8 per Hoofd 
1Amsink /: Herm :/Hardenbergh5 
2Baarslag /: Frederik :/ 122 
3Blankvoort /: Albert :/Baalder18 
4Bolks /: Seine :/Heemse48 
5Bouwhuis /: Evert :/ 58 
6 Brandt /: Gerrit :/ 33 
7Brinke /: Hendrik ten :/Hardenbergh51 
8Broeke /: Jan Hendrik ten :/ 27 
9Bromet /: Philip :/ 60 
10Creemer /: Hendks :/ 84 
11Creemer /: Derk Jan :/ 84 
12Engberts, Wede Siepelenkamp /: Anneg :/Baalder34 
13Hanekamp /: Jan :/Radewijk10 
14Heersmink /: Hannes :/Rheeze25 
15Holt /: H.T. van t :/Hardenbergh67 
16Hutten, Wede van Lingen /: Z :/Baalder28 
17Jansen /: Wm. :/Hardenbergh125 
18Joosten /: Jan :/ 47 
19Koerts B.Z. /: Jan :/Rheeze7 
20Koeslag /: Rutger :/Hardenbergh25 
21Koning /: Herm :/Baalder20 
22Meijerink /: Hendrik :/Hardenbergh42 
23 Nijman /: Mannes :/Bergentheim11 
24Nijmeijer /: Albert :/Diffelen5 
25 Poes /: de Wede Klaas :/Lutten2 
26 Queijzen H.Z. /: Hendk :/Heemse161817: verdwenen
27 Ruiter /: Fkde :/Hardenbergh111 
28Scholtemeijer /: Hk :/Diffelen10 
29 Snijders /: Gerrit Jan :/Hardenbergh140 
30Stoeten /: Jan :/Rheeze29 
31Truin /: Jan Hendk :/Hardenbergh113 
32Tiebert /: Evert :/ 63 
33 Veldsink /: Lubbs :/Heemse54 
34 Warmink /: Jan :/Rheeze18 
35Weelink /: Egbert :/ 21 
36Weevers /: Jan :/Baalder 1817: no. 32
37Wunnink, Wede Wijchmink /: E :/Bergentheim20 
38Zweers B.Z. /: Derk :/Hardenbergh 1817: no. 42
39Zweers J.Z. /: Hendk :/ 76 
 Totaale Som f. 93~12~0 
Recapitulatie 39 Contribuabelen van f. 2~8~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 93~12~0
 1817: 38 contribuabelen à 3,62 = f. 137,56 
9e Klasse van f. 3~4~8 per Hoofd 
1Bouwhuis /: Arend :/Bergentheim15 
2Broekgeerts/: Jan :/Radewijk4 
3 Broekroelofs /: Egbert :/ 5 
4Bruins /: Jan :/Heemse21817: nieuw
4 Doezeman /: Egbt. :/Collendoorn9 
5 Duidink /: Klaas :/Hardenbergh 1817: no. 117
6 Eschhuis /: Mannes :/Diffelen3 
7 Hannink /: Gerrit :/Brucht20 
8 Harssevoort /: Berend :/Hardenbergh79 
9 Heide /: Jan van der :/ 11 
10 Hulzebosch /: Hendrik Jan :/Rheeze15 
11Huurink /: Jan :/Hardenbergh68 
12Jentingen /: Derk Jan :/Brucht21 
13 Jonkhans /: Reinder :/Diffelen4 
14 Lenneps /: Jan :/Collendoorn16 
15 Mas /: de Erven :/Radewijk31817: no. 9
16Munster /: Evert van :/Hardenbergh4 
17 Oeverman /: Berend :/ 102 
18 Olthuis /: Klaas :/ 121 
20Oort /: M. van :/Venebrugge 1817: nieuw
21Oosterhoudt /: A.A. van :/Hardenbergh 1817: nieuw
19 Riemsdijk /: Joh. Elisabeth van :/ 30 
20 Santman /: Antoni :/ 57 
21 Santman D.Z. /: Jan :/ 56 
22 Scholten, Wede H. Veurink /: Hill :/Rheeze14 
23 Scholten /: Jannes :/ 13
24Sierink /: Arend :/Hardenbergh106 
25 Slotman /: Fennegien :/Baalder27 
26 Snel /: Marten :/Bergentheim25 
27 Snijders /: Jan :/Radewijk1 
28 Stokhorst /: Jan :/Heemse18 
29 Timmerman /: Herm :/Rheeze16 
30 Ulenkamp /: Lambt. :/Diffelen18 
31Veenebrugge /: Herm :/Hardenbergh 1817: no. 130
32 Veltink /: Lephert :/Collendoorn3 
33 Vrijling /: Jan :/Diffelen15 
34 Waaijman /: Asse :/Lutten6 
35 Wilpshaar /: Albertus :/Bergentheim 1817: no. 22
36 Wijchmink /: Jannes :/ 18 
37 IJmhoff /: Lubbert :/Radewijk8 
 Totaale Som f. 118~8~0 
Recapitulatie 37 Contribuabelen van f. 3~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 118~8~0
 1817: 40 contribuabelen à 4,82 = f. 192,80 
10e Klasse van f. 4~4~0 per Hoofd 
1Bruins, Wede Jasper van Munster /: A.G :/Hardenbergh53
2 Bruins, Wede F. van Munster /: H :/ 12 
3 Hakkers /: Herm :/Baalder22 
4 Heuver /: Hannes :/Diffelen12 
5 Loo /: Willem van :/Hardenbergh127 
6 Nijeboer /: Asse :/Lutten10 
7 Nijhuis /: Berend :/Diffelen13 
8 Odink /: Jan :/Collendoorn15 
9Oldewaterink, Wede Richterink /: G :/Brucht9 
10 Oldewaterink /: Gt. Jan :/ 27 
11Vasse /: Roelof :/Hardenbergh61 
12 Vinke J.Z. /: Herms :/Heemse45 
13 Waterink /: de Wede Albert :/Bergentheim17 
14Zweers Jaspz /: J. Harm :/Hardenbergh7 
 Totaale Som f. 58~16~0 
Recapitulatie 14 Contribuabelen van f. 4~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 58~16~0
 1817: 14 contribuabelen à 6,32 = f. 88,48 
11e Klasse van f. 5~4~0 per Hoofd 
1 Hesselink /: Jan :/Bergentheim22 
2 Odink /: de Wede Derk :/Heemse23 
3 Santman /: Derk Jan :/Hardenbergh128 
4 Warnderink /: Egbert :/Collendoorn2 
5 Waterink /: Hannes :/Brucht3 
6 Waterink, Wede Scholten /: Lubbegien :/Rheeze15 
7 Westerman /: Hendrik :/Lutten15 
8 Wolbink /: Albert :/ 9 
Totaale Som f. 41~12~0 
Recapitulatie 8 Contribuabelen van f. 5~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 41~12~0
 1817: 8 contribuabelen à 7,82= f. 62,56 
12e Klasse van f. 6~16~0 per Hoofd 
1 Hoffsink /: Gerrit :/Hardenbergh120Hoffzink
2 Mollink /: de Erven :/Bergentheim8 
3 Munster, Wede Bruins /: Maria van :/Heemse2 
4 Nahuis /: Jacob van :/ 231817: verdwenen
5 Poorten, Wede Krop/: J.D. ter :/ 17 
6 Pruim /: Gerrit Jan :/Hardenbergh65 
7 Santman J.Z. /: Derk :/ 127 
8 Schottink /: Jan :/Bergentheim3 
9Voss /: Jetzo van :/Hardenbergh49 
10 Weitkamp /: Jan Willem :/ 89 
11 Zweers /: Engelbers :/ 131817: no. 3
Totaale Som f. 74~16~0 
Recapitulatie 11 Contribuabelen van f. 6~16~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 74~16~0
 1817: 10 contribuabelen à 10,22 = f. 102,20 
13e Klasse van f. 9~4~0 per Hoofd 
1Langen /: R. van :/Hardenbergh24 
2 Nijman /: de Wede Gerrit :/ 9 
3 Rustenbergh /: Berend :/ 70 
4 Santman /: de Wede Rutger :/ 14 
5 Stoeten /: Lubbert :/Rheeze28 
6 Veenebrugge /: Karel :/Veenebrugge142 
Totaale Som f. 55~4~0 
Recapitulatie 6 Contribuabelen van f. 9~4~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 55~4~0
 1817: 6 contribuabelen à 13,82 = f. 82,92 
14e Klasse van f. 11~12~0 per Hoofd 
1Hoenderken /: L :/Hardenbergh6 
2 Stolte, Wede J. van Riemsdijk /: C :/ 124 
3 Riemsdijk /: Antoni van :/ 124 
Totaale Som f. 34~16~0 
Recapitulatie 3 Contribuabelen van f. 11~12~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 34~16~0
 1817: 3 contribuabelen à 17,42 = f. 52,26 
15e Klasse van f. 14~8~0 per Hoofd 
1Poll /: A.A. van der :/Hardenbergh01817: verdwenen
2 Poorten /: H.H. ter :/Brucht7 
3Pruim /: J.G. :/Hardenbergh86 
4 Wineke /: H :/Heemse51 
Totaale Som f. 57~12~0 
Recapitulatie 4 Contribuabelen van f. 14~8~0 per Hoofd bedraagd de Totaale Som van f. 57~12~0
 1817: 3 contribuabelen à 21,62 = f. 64,86 
16e Klasse van f. 21~8~8 per Hoofd 
1 Rechteren /: C.L. Graaf van :/Heemse 1817: f. 32,74
17e Klasse van f. 24~0~0 per Hoofd 
1Foreest van Heemse /: Jacob van :/Heemse561817: f. 36,02
Generaale Recapitulatie
1e klasse van 44 contribuabelenf. 0~4~8 per hoofd maaktf.  9~18~0 
2e 59 0~ 9~0 26~11~0 
3e 55 0~13~8 37~ 2~8 
4e 53 0~18~0 47~14~0 
5e 39 1~ 4~0 46~16~0 
6e 27 1~10~0 40~10~0 
7e 34 1~16~0 61~ 4~0 
8e 39 2~ 8~0 93~12~0 
9e 37 3~ 4~0118~ 8~0 
10e 14 4~ 4~0 50~16~0 
11e 8 5~ 4~0 41~12~0 
12e 11 6~16~0 74~16~0 
13e 6 9~ 4~0 55~ 4~0 
14e 311~12~0 34~16~0 
15e 414~ 8~0 57~12~0 
16e 121~ 8~8 21~ 8~8 
17e124~ 0~0 24~ 0~0 
te zaamen425 Contribuabelen betaalende de Somma vanf. 850~0~0 
 1817: 452 personen betalende f. 1300,00  

Aldus sub duplo gearresteerd bij den Raad der Gemeente Hardenbergh op heeden den 6 Maij 1817.

[Handtekeningen van :] R. van Langen, L. Hoenderken, J. Santman Dzn., J. Odink, M. Snel, G.J. Oldewaterink en H. Heersmink.

Goedgekeurd en executoir verklaard door ons Gouverneur der provincie Overijssel, Zwolle den 28 mei 1817, B.H. Bentinck. (Ter ordonnantie derzelven: W.S. van der Gronden)