voor den Jaare 1812 van de Gemeente Hardenbergh gericht aan het Departement der Monden aan den IJssel, Arrondissement Deventer

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers en E. Wolbink
(Gemeentearchief Hardenberg, inventaris 88)

Hardenbergh den 24 Januarij 1812.

De Maire der Gemeente Hardenbergh
aan
den Contrôleur der directe Belastingen in ’t Departement der Monden van den IJssel residerende te Zwolle.

Mijn Heer de Contrôleur!
Ingevolge Uwe aanschrijving van de 13 deezer voege hier nevens de bij mij uit de aangaaven der respective Ingezetenen dezer Gemeente geformeerde Patentlijst (verzoek om beroep te mogen uitoefenen) voor den Jaare 1812: ik hebbe intusschen geene Schoolmeesters op dezelve gebracht, daar zich als van Departemens of ’s Rijks weegens besoldigde ambtenaaren beschouwen, terwijl U voorts in consideratie geeve of niet de Entrepreneur of Commissaris van den Postwagen op Zwolle met het halve Patent-regt volstaan kan daar bekennelijk deeze Postwagen slechts ten halverweg /: na de Arendhorst op Zwarte Paard:/ rijdt en aldaar met die van Zwolle aankomende verwisseld.

Overigens diend, dat daar de Bedrijvers slechts voor dat Bedrijf, ’t welk aan ’t hoogste Patentregt is onderworpen, patent behoeven, dit altoos vooraan hebbe gesteld, doch der bij teffens uit gedrukt kunnen verdere Bedrijven, ten einde die, zonoodig, meede in de Patentakten zouden kunnen worden uitgedrukt.

Eindelijk verzoeke U bij het bepaalen van het Proportioneel patentregt geen agt te slaan op het ingezonden Quohier voor ’t Personeel en mobilair, daar slegts op dat der Gebouwen; daar bij het eerste, wilde men in ’t Mobilair de Gulden niet met 40 stuivers betaalen, de Huurwaarde aanmerkelijk hebben moeten verhoogen en als ’t waare boven het wezentlijke brengen; in deeze Belasting zeer bezwaard zijnde moesten wij daartoe overgaan, wilden wij niet, dat de één boven zijne vermogen betaalde terwijl de andere daarentegen bijna niets fourneerde.

Ik hebbe de eer met de meeste achtinge te verblijven. De Maire voornoemd, Ant. van Riemsdijk.

Naamen der VerzoekersNummer
van hunne
Huizen of
Locaalen
Bedrijf of Bedrijven welke begeeren uit te oeffenen
Wijk A Stad Hardenbergh  
Hendrik Leussink98kleermaaker
Hendrikus Zweers Bzn.34kleermaaker
Hendrikus Pot40kleermaaker
Hendrik Bruinink15kleermaaker
Hendrik Ensink88kleermaaker
Jan Hendrik Boerrigter126kleermaaker
Lambert Goris87kleermaaker
Gerrit Kamphuis80kleermaaker
Derk Zweers Bzn.42kleermaaker
G. Frijlink17kleermaaker en tapper
Gerrit Holtink40linnenweever
Hendrikus Lotterman32linnenweever
Jan Joosten47linnenweever
Michiel Mulder108linnenweever
Hendrik van Laar37linnenweever
Jan Hendrik Joosten92linnenweever
Wolter van der Veen20linnenweever
Albert Brand38kuiper
Jan Hendrik Zweers JHzn. jr.64kuiper en tapper
Hendrik Welleweerd79voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Gerrit Nijman8voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Herm Amsink5voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Harm Thijs van ’t Holt67voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Berend Harssevord78voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Gerrit Jan Zweers79schoenmaaker
Jan Hendrik ten Broeke29schoenmaaker
Hendrik ten Brinke51schoenmaaker
Willem van Eerde5schoenmaaker
Gerrit Moeken80schoenmaaker
Jan Pot33schoenmaaker
Warner Creemer84schoenmaaker en koffyschenker
Klaas Olthuis121korenkoper
Philip Bromet60koopman in lakens en stoffen, beide in ’t klein, en vleeshouwer
Jan van der Heide76koopman in lakens en stoffen, beide in ’t klein, koorenkooper en vettewarier en pont- of schuitevoerder
Hendrika Pruim en Hendrina Pruim en Comp.65koopvrouwen in lakens en stoffen, beide in ’t klein, in papier, pennen en stroohoeden
Johanna Elisabeth van Riemsdijk30koopvrouw in lakens en stoffen, beide in ’t klein, en stroohoeden
Joseph de Bruin54vleeschhouwer, huidekooper in ’t klein en stoffenkramer, slechts een stalletje hebbende
Willem Hendrik Zweers18tapper en pont- of schuitevoerder
Evert Tiebert63tapper, koopman in vlasch, hennip en werk, in oud ijzer en in oude meubilen
Jennegien van ’t Holt, weduwe Antonie Odink11tapper
Hermannus van Loo62tapper en koperslager
Berend Schutte143tapper
Gerrit Jan Snijder140tapper
Harm Veenebrugge130tapper en voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Hermen ten Broeke112metzelaar alleen werkende, slagter voor anderen, doch geen vleeschhouwer
Anna Geertruid Bruins, weduwe Jasper van Munster53plankenverkoopersche en gruttersche
Hendrik Geerligs141timmerman met knegts werkende
Berend Rombergh82timmerman alleen knegts werkende
Derk Zweers JHzn.43vleeschhouwer en voerman van karren, rijtuigen en reizigers en slachter voor anderen
Otto Valkman3pont- of schuitevoerder
Hendrik Zweers Jzn.76pont- of schuitevoerder
Jan Valkman GJzn.119pont- of schuitevoerder
Berend Zweers Engbzn.19pont- of schuitevoerder
Berend Zweers JHzn.64pont- of schuitevoerder
Jan Willem Baarslag29pont- of schuitevoerder
Gerrit Willem Santman16pont- of schuitevoerder
Hendrik Goris66pont- of schuitevoerder
Jan de Wilde116pont- of schuitevoerder
Jan Santman Evertzn.16pont- of schuitevoerder
Lambert Goris101pont- of schuitevoerder
Berend Jan Valkman59pont- of schuitevoerder
Frederik Baarslag122pont- of schuitevoerder
Willem Middendorp41pont- of schuitevoerder
Willem van Loo127grof- en hoefsmit
Klaas Duidink117grof- en hoefsmit
Engelbarts Zweers3koopman in ’t groot
Jennegien Hamburgh, huisvrouw van Jan Valkman GJzn.119naaister te huis werkende
Frederik Zweers90deurwaarder en timmerman, alleen werkende
Jan Hendrik Edelijn10deurwaarder en bakker
Berend Veenebrugge Czn.142herbergier en vettewarier
Derk Jan Santman129herbergier en voerman van karren en rijtuigen en reizigers
Berend Rustenbergh71herbergier en voerman van karren en rijtuigen en reizigers
Klaas ter Steeg58brood- en koekebakker
Wm Nijman13brood- en koekebakker en meelverkoper in ’t klein
Gerhardus Ebbertus Sierink120broodbakker
Jannes Wandscheer23broodbakker en tapper en meelverkoper in ’t klein
Evert van Munster4bakker, tapper en voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Willem Weitkamp89kruidenier in ’t klein, vettewarier, koopman in ijzer in ’t klein, in vlas, hennip, werk en in aardewerk
Rutger Koeslag25kruidenier in ’t klein en koopman in kousen, gaaren en lint in ’t klein
B. Oeverman102kruidenier en koopman in ijzer, beide in ’t klein
Jan Harm Zweers Jaspzn.7kruidenier in ’t klein, plankenverkooper, vettewarier, koopman in honing, wasch, talk, kalk en kooren en steenkooper
Mozes Franke72kruidenier in ’t klein, stoffekraamer en vleeshouwer
Rutger Santman14kruidenier in ’t klein, vettewarier, koopman in aardewerk, en talk, wolkooper in ’t klein en korenkooper
Jan Huurink68kruidenier in ’t klein, vettewarier, koopman in talk en klompemaker
Jan Santman Dzn.56kruidenier in ’t klein, vettewarier, winkeldoende koopman in aardewerk, talk, wolkooper in ’t klein en korenkooper
Hendrikus Creemer84huisschilder
Ernst Hamelman103schoorsteenveeger
Willem Jansen125steenkooper, koopman in kalk, metzelaar, alleen werkende, en steenhouwer
D erk Santman Jzn.128korenkooper, wolkooper in ’t klein, vettewarier, koopman in talk en herbergier
Egbert Meijerink91klompemaker en dekker
Hendrik Meijerink44klompemaker en dekker
Hendrik Kampferbeek70barbier
Jan van Munster12commissionair van de postwagen op Zwolle, koopman in ’t groot, herbergier en bakker
Gerrit Sierink Azn.106koopman in tin en ijzer in ’t klein, buskruidverkooper, koperslager en lootgieter
Jan Valkman Gzn.122slagter voor anderen, slagter en geen vleeschhouwer
Wijk B Boerschap Brucht  
Jan Hendrik Niesink13tapper
Christiaan Lampe15houtdraayer
Hendrik Richterink10koopman in ruwe wasch
Gerrit Jan Waterink22slachter voor anderen, geen vleeschhouwer
Wijk C Boerschap Bergentheim  
Albert Wienholt13timmerman, alleen werkende
Marten Snel4koorenmolenaar
Wijk D Boerschap Sibculo  
Lambert Kelder2tapper
Wijk E Boerschap Diffelen  
Hendrikus Kolkman2tapper
Wijk F Boerschap Rheeze  
Hendrik Dunnewind5timmerman, alleen werkende
Wijk G Boerschap Heemse  
Hannes Nysink (Nijsink)21kruidenier in ’t klein
Jan Meuleman16kruidenier in ’t klein, looyer en schoenmaaker
Hermannus Vinke Jzn.45kruidenier in ’t klein, vettewarier, koopman in honing en wasch
Hendrik van Bruggen12pont- en schuitenvoerder
Jan Olsman69timmerman met knegts werkende
Gerrit Blootens34timmerman, alleen werkende
Jan Hendrik Willerink (Willering)6timmerman met knegts werkende
Pieter Weelderink (Willering)5timmerman, alleen werkende
Klaas Woelders22korenkooper en herbergier
Israël de Bruin13stoffekraamer, slegts een stalletje hebbende
Hendrika de Jong, huisvrouw van Cornelis Brouwers18stoffekraamer, slegts een stalletje hebbende
Gerrit ten Brink19tapper
Albert Vedelaar40tapper en schoenmaker
Hendrikus Dunnink Nijhuis20broodbakker
Albert Holleboom36koffyschenker en kleermaker
Roelof Bolks42koffyschenker in ’t klein
Hendrik Lotterman14linnenweever
Hendrikus Lotterman8linnenweever
Gerrit Breukelman47kleermaker
Albert Breukelman7kleermaker
H. Bouwhuis10korenmolenaar
Marten Bruins2wolkooper in ’t klein, korenkooper, koopman in honing en wasch, vettewarier en herbergier
Jan Stokhorst18steenkoper, koopman in kalk, metzelaar alleen werkende, steenhouwer en houte klokkemaaker
Derk Odink23brouwer, koorenkooper, herbergier, voerman van karren, rijtuigen en reizigers
Jan Odink23vheekooper
Egbert Hamhuis12klompemaker
Wijk H Boerschap Collendoorn  
Hannes Odink15korenkooper
Wijk I Boerschap Lutten  
Albert Nijeboer10slager voor anderen, slagter en geen vleeschhouwer
Wijk J Boerschap Baalder  
Egbert Grootens21linnenwever
Hendrik Brink13linnenwever
Hendrik Rechtuit26linnenwever
Derk Jan Nijman19linnenwever
Willem Hutten28linnenwever
Albert Kampferbeek35klompemaker
Willem Rundervoort8houtdraayer
Engbert Reints10timmerman, alleen werkende
Egbert Geugjes4timmerman, alleen werkende
Willem Timmer14timmerman, alleen werkende
Hendrik Koning20roskammer en paardetuischer
Aldus geformeerd bij ons maire en adjoint der gemeente Hardenbergh, op den 22 en 23 january 1812. De maire Ant. van Riemsdijk.
De adjoint Jan Santman Rzn.