‘Personele Quotisatie’

Register met indeling van de gezinshoofden in klassen, opgemaakt in verband met de eenmalige aanslag, genaamd het classicale- of familie hoofdgeld, 1750.

bron: Familie Archief Santheuvel, Toegang 0281.1, inventarisnr. 55
~ transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers ~

Eind 1749 besloot ook Overijssel (Resolutie d.d. 6 dec. 1749), naar aanleiding van het pachtersoproer, over te gaan op een nieuw belastingstelsel: de personele quotisatie. Alle indirecte belastingen zouden worden vervangen door een heffing die min of meer evenredig zou zijn met gezinsgrootte en welstand. Deze belasting naar draagkracht bestond in Hardenberg uit elf klassen. In de hoogste ‘classe’ moest je met een inkomen van 5000 gulden 14 gulden belasting per persoon betalen. Het huishouden van de Heer van Gramsbergen bestond uit 13 personen (de kinderen jonger dan 10 of in de laagste drie klassen jonger dan 17 jaar waren vrijgesteld) en hij werd aangeslagen voor 13 maal 14 gulden, 182 gulden. De predikant en procureur hadden een inkomen dat paste bij de achtste klasse. In Stad Hardenberg viel de hoogst aangeslagen persoon in de zesde- en in het kerspel in de derde klasse. De minst gegoeden moesten in de elfde klasse een gulden afdragen en in het kerspel Hardenberg woonden dertien personen die wegens armoede waren vrijgesteld.
De Heer van Almelo, die met de provinciale regering in een strijd was gewikkeld over het bezit van Sibculo, protesteerde heftig tegen deze belasting en verbood de inwoners van deze buurtschap om deze te betalen aan de Hardenberger commissarissen.

De lijsten die ik heb gebruikt voor deze transcriptie zijn afschriften, vervaardigd door A.J. Gansneb genaamd Tengnagel. Deze heeft veel van de, voor hem waarschijnlijk ‘vreemde’ namen niet goed kunnen lezen, waardoor de wonderlijkste verschrijvingen zijn gemaakt. Vooreerst heb ik deze letterlijk overgenomen. Zodra de originele lijsten zijn gevonden zal ik deze wijzigen (voor de juiste namen kunt u een kijkje nemen op de registers van 1748).

< td> 
Stadt Gramsbergen  Stadt Hardenbergh  Carspel van den
Hardenbergh
  
1ste Classe 5000.
14-0-0
        
Rechteren van Gramsbergen13182      
3de Classe 3000.
11-0-0
     Vrouw van Heemse999
6de Classe 1500.
7-0-0
  Marcelis Baerselman321Arnold Voltelen Scholtus749
7de Classe 1000.
6-0-0
  Berent van Borne636Capt. Raesfelt tot Heemse212
8ste Classe 600.
4-0-0
        
Predicant Masier312Derk van Rustenbergh624Predicant Stolte416
Pr. Albert van Riemsdijk520Predicant Ter Poorten416Gerrit van den Marienburgh312
Jan Bosch520      
 1352 1040 728
9de Classe 400.
3-0-0
        
H. van Ringen515Willem Nijman515De Swiete te Loosen927
Evert van der Scheer412Secretaris Cramer412B. Reijnders Te Ennevelt618
Eghbert Beenen412Weduwe Lambert Odink39Stobben Te Radewijk618
   Jan van Munster39Berent Venebrugge515
      Jan Heurink Te Ennevelt515
      Mollinck Te Bargentheim412
      Commis D. Baerselman412
      Albert Roelofs Te Holtheeme412
      Weduwe Smooks te Broght26
 1339 1957 45135
10de Classe 200.
2-0-0
     Broght  
Jan Jurriens510Hermen Sierink510Zentinck612
Gerrit Janssen612Weduwe Wessel Cramer510Nijsinck510
Albert Cok36Evert Vincke510Bukkink48
Jan Arents Heijno510Gerrit Hofsinck510Waterink48
Weduwe Jan Egberts48Willem Dries510Uelderick48
Alb. Schutstal36Hendrik Molkenbour48Righterinck48
Hendrik Berends24Weduwe Gerrit Santman48G. Meijerinck36
Van Tarel36Jan Hobert36 3060
Gerbers36Weduwe Doornink36Bargentheim  
Jan Bijleveld612Claas Duedink36Wiegminck612
H. Geelam48Hendrik Holtman24Colbers48
Jan Herms36Lubbert Sierink24Jan Lambers12
D. Neervoord36Weduwe Cruls24 1122
Jan Boerinck48Jan Bedeker24Diffelen  
 54108 50100Broens510
      Hilverink510
      Nijmeijer48
      Huever36
       1734
      Reese  
      Derk op Wessels510
      Jan Scheepers48
      Gerrit Berends48
      Hendrik Timmerman48
      Gerrit Otten48
      Jan Heersmink36
      Hendrik Eghbers 36
       2754
      Heemse  
      Velsinck510
      Schreur510
      Werminck510
      Hesselinck510
      Holsebos48
      Vinken48
      Gerrit Bolks48
      D. Lenters48
      Weduwe Overmars36
      Evert Bruens36
      De Mulder36
      Albert Alberts24
      Weduwe J. Rustenbergh24
      Jan Uelenburgh24
       51102
      Collendoorn  
      Odinck714
      Iden612
      Klaas Jan510
      Jan Arens510
      Albert Warners48
       2754
      Lotten  
      Poes510
      Munnike Meijer510
      Wolbinck510
      Vaste510
      Welterman510
      Reijninck48
      Asse Wolters48
       3366
      Ennevelde  
      Eghberinck714
      Lambers48
      Striepper48
       1530
      Aene  
      Hobert714
      Eghbert Nijhuijs714
      Beenen714
      Loshaar612
      Hendrik Snieder612
      Timmerman612
      Jan Willinck612
      Hulter612
      Gerrit Tonis612
      Eghbert Vlierman510
      Nijmeijer510
      Habert510
      Lambert van de Scheer48
      Steegeman36
      Nij Eekman36
      Hendrik Tielen36
      Gerrit Veerman36
      van Langen24
      Vaandrich Langen12
       91182
      Holshoene  
      Kleije Jans510
      Clumper510
      Stroeven510
      Ravens Asse48
      Bosman48
      Drenthen48
      Blaau Geers48
      Jan op ’t Ravens48
      Beckman36
      Belt Jans36
       4182
      Holtheeme  
      Haandrikman612
      Leem Graven612
      Reurinck510
      Meijlinck510
      Meppelt510
      Wilpshaar48
      Holsebos48
      Quant48
      Arent op de Vilsterbagh48
      Plas48
      Schoonekamp36
       50100
      Ten Velde  
      Grimmerinck510
      Jonkeren510
      Slingenbergh510
      Lekker Geert510
      Lambert48
      Odinck48
      Clingenbergh36
       3060
      Loosen  
      Pranger612
      Baalder  
      Reijns48
      Raadewijk  
      Tackman714
      De Snieder714
      Jan Bovenbroek612
      Roelofs612
      Clinge612
      Ravekamp612
 &nbsp ;    Mas510
       4386
11de Classe onder 200.
1-0-0
     Broght  
Eghbert Mante3 Willem Goorhuijs4 Hanninck5 
Jan Baarslagh3 Thijs Cremer4 Ditert3 
H. Wigbolds3 Berent Moleman4 Olde Waterink2 
Hermen Berends4 Enghbert Hagen4 Holt Gerrit2 
Jacob van Muijden2 Laurens Woelders4 Gerrit Scheepers2 
Jan van Wierden5 Jan Nijman4 Gerrit Geers2 
Reijnder Kalkdijk2 Rotger Meijer4 Hek Jan3 
De Mansvelder4 Hendrik Zweers4 Teunis3 
Derk Geerts3 Arent Roelofs3 Geertmans2 
Jan Coops2 Hermen Amsinck3 Egbert2 
Alb. Clumper3 Hendrik Goris3 Thijs3 
Hendrik Roelofs3 Berent Mouwe3 Gerrit Veltman2 
Peter Gerbers3 Weduwe Jan Smit3 Derk Venebrock4 
       35 
Berent Wolters4 Hermen Joesten3 Bergenthem  
Wolter Cok3 Gerrit Ter Weij3 Waterinck5 
Jan Meijlink3 Arent Ter Steegh3 Morsink4 
Jan de Wever4 Gerrit Lugt3 Bouwhuijs5 
Reijnder Janssen2 Jan Gerrits Woelders3 Spikker6 
Jan Clumper1 Egbert Posdijk3 Hannis3 
Jan Cuijper3 Berent Cappelhof3 Weurtkamp3 
Hermen Janssen4 Weduwe Willem Maasen3 Jan Liessen4 
Albert Stroeve2 Berent van ’t Holt3 Brootvelt2 
Jan Haberts2 Jan Baarslagh3 Schottinck4 
Roelof Jansen2 Lucas Goorhuijs3 Reijnders2 
Albert Centen2 Arent Herms3 Slotman4 
De Cijft4 Egbert Hofsinck3 De Meester3 
Reghtuijt3 Jan Cremer3 Hendrik de Boer7 
Koijker4 Jan Adam3 De Mulder3 
Dobbeman3 Willem Hofsink3 Schipper3 
Claas Seijnen2 Jan Berends Ten Broeke5 Grendelman3*
       61 
Jan Claassen4 Willem Boerrigter2 Diffelen  
Leefert Berends2 Berent Broeksmit2 Lamberts4 
Jan Cleijntjes2 Jan van der Heijde2 Warmink4 
Jan Nijman4 Lucas Reins2 Scholte Meijer4*
Jacob Janssen3 Gerrit Camer2 Vrielink4 
Frerik Baarslagh3 Derk Sweers2 Willem Harms2 
G. Oeverman2 Eghbert Hendriks2 Oelekamp3 
Derk Baarslagh3 Willem sweers2 Rolman2 
Albert Jurriens3 Weduwe Jan Timmerman2 Plasman3*
Hans Willem Weerts3 Jan Lovelink2 Visscher3 
       29 
F. Worms1 Gerrit brinck2 Reese  
Albertjen Geerts1 Weduwe Hofman2 Schutte2 
Hendrik Clumper4 Jan Swijse2 Raatminck4 
   Gerrit Vinke2 Stoeten Jan2 
   Jan Hendrik Sweers2 Hendrik Janssen3 
   Claas van ’t Holt2 Camp Derk2 
   Lambert Goorhuijs2 Claas Hendriks4 
   Jan Ophof2 Boinck Gerrits2 
   Hendrik Hulsebos2 Brink Hermen2 
   Gerrit Dijck2 Jan Derkssen1 
   Claas Joesten2 Stoeten Derk4 
   Hendrik Veltman2 Gerrit Warmink4 
   Werner Cremer2 Hendrik Weelink4 
   Gerrit Valkman2 Jan Weelink3 
   Gerrit Bos2 Horn Harms3 
   Jan Eghberink2 Coert Hendriks3 
   Wessel Albers2  43 
   Hermen Nijman2 Heemse  
   Berent Volkers2 Thijs van ’t Ende2 
   Derk Lambers2 Lugges3 
   Jurrien Righters2 De Koster1 
   Berent Boerrigter2 Derk Geers3 
   Jan Meuleman2 De Hovenier2 
   Otto Valkman2 Evert Otten2 
   Jan Simmelinck2 Jan Albers2 
   Erfgenamen Hendrik Santman2 Jan Bouhuijs2 
   Weduwe L. Boerrigter2 Evert Crejencks2 
   Israel de Joode2 Hendrik Coerten3 
   Hermen de Lught2 Jan de Visscher2 
   Peeter2 Brandt Jan3 
   Evert Vassenouw2 Hendrik Gogh3*
   Wessel Timmerman2 Hendrik Bulkes2 
   Jan Hendrik Boerrigter2 Schansman2 
   Hermen op de Bekke2 Arent Gerrits2 
   Hendrik in de Volhmeren2 Hendrik Willems3 
      Evert Jansen3 
      Harmen Vinke4 
      Hendrik Otten3 
      Willem Kosters2*
      Bartholt Meulbergh2 
      Jan van Reghteren3 
      Roelof Gogh3 
      Hendrik Geers3 
      Jan Abrams2 
      Gerrit Buel2 
      Evert Andries1 
      Eghbert in de Schuure2 
      Berent Vincke3 
      Geert Hannes4 
      Gerrit Popfert2 
      Weduwe Albert Dirks4 
      De Hovenier3 
      Jan Olsman4 
        89 
      Collendoorn  
      Holt Seijne4 
      Holt Jan2 
      Nijsinck4 
      Raatminck3 
      Vaasen4 
      Hamhuijs5 
      Stoevebelt3 
      Velt Gerrit3 
      Doeseman3 
       31 
      Lotten  
      Geertman3 
      Waaijman2 
      Kaaters Jan4 
      Wilp Harmen5 
      Brink4 
      Wever3 
       21 
      Ennevelde  
      Meijerink4 
      Pothof2 
      Engbert3 
       9 
      Aane  
      Bos Willem2 
      Hekman5 
      Schultinck Hendrik2 
      Dijkman4 
      Bassin2 
      Groote Buel3 
      Kleije Buel2 
      Melenbergh2 
      Camphuijs2 
      Jannis op het Slagh3 
      Ridderman2 
      Lotterman2 
      Keijser4 
      Haarman3 
      van Aans5 
      Bouwmeester2 
      Wolbinck3 
      Reijnier Harms3 
      Olde Eekman4 
      Vrielink3 
      Jannis Menten3 
      Jan Flierman3 
      Geert Clooster2 
      Jan Clooster4 
      Clooster Asse2 
     Claas Nijlant2 
      Schulten Albert4 
      Roelof Janssen3 
      Beltman4 
      Gerrit Clokhane4 
      Jan Coenders2 
      Coert Almelo3 
      Willem Warnars4 
      Jan Peeters4 
      Giliam2 
      Westerman5 
      Derk Hermen3 
      Eghbert Harms3 
      Arent Assen4 
      Geert Geugjes2 
      Gerrits5 
      Coendert6 
      Altenaas4 
       136 
      Holthoone  
      Veneman5 
      Hannes Coerssen2 
      Tabernakel3 
      Christiaan Pelgrim2 
       12 
      Holt Heeme  
      Cuper2 
      Weduwe Corberien3 
      Wever2 
      Egger Goor5 
      Jan in Broek3 
      Strooharm3 
      Geertjen op de Stege1 
      Ramaker3 
       22 
      Ten Velde  
      Lennips4 
      Bouwhuijs4 
      Buter2 
       10 
      Loosen  
      Guegin3 
      Kleijntjen3 
      Hakkert2 
       8 
      Baalder  
      Blaaukamp3 
      Sipelkamp2 
      Campherbeek5 
      Gerrit Hultinck3 
      Jan van Linge4 
       Jan Hannes4 
      Goorhuijs2 
      Camer Lambert3*
      Timmer Roelofs3*
      Weduwe Melchers2*
      Konink4 
      Dirk Albers4 
      Hakkert3*
      Timmer Willem2 
      Lukkes Heijne3*
      Enghbers5 
      Hendrik Reghtuijt2 
      Eghbert Slotman3 
      Willem Hutten5 
      Weduwe Olde Konck2*
      Eghbert Geugjen2 
      Blanckvoort3 
      Roelof Snieder2 
      Wever Lukes2 
       73 
      Radewijk  
      Bosman44
      Clooster Sipkulo  
      Lucas Albers4 
      Jan Boer3 
      Kelder Jan2 
      Bouwhuijs5 
      Jan Harms4 
      Backhuijs4 
      Muel Jan3 
      Schoolmeester3 
      Hek Geers5 
       33 
 123123 201201 616616
1ste Classe
8ste Classe
9de Classe
10de Classe
11de Classe
1
3
3
14
43
__
6413
13
13
54
123
___
216182
52
39
108
123
___
504
6de Classe
7de Classe
8ste Classe
9de Classe
10de Classe
11de Classe
1
1
2
5
14
86
___
1093
6
10
19
50
201
___
28921
36
40
57
100
201
___
455
3de Classe
6de Classe
7de Classe
8ste Classe
9de Classe
10de Classe
11de Classe
1
1
1
2
9
106
201
___
3219
7
2
7
45
476
616
____
116299
49
12
28
135
952
616
____
1891
Commissarissen
Albert van Riemsdijk, Jan Bosch, Jan Arent Heijno.
Aldus gedaan door ons ondergeschreven, Actum Hardenbergh den 6 febr. 1750.
Derk J. Rustenbergh, Lubbertus Sierink, Thijs Cremer, gerrit Hofsinck, B.G. Cramer, secretaris.
Commissarissen
Arnold Voltelen, G. van de Marienbergh, B.G. Cramer, Alb. v. Riemsdijk, Derk van Rustenberg, Bar. v. Borne.
* onvermogende sijn aangehaalt: Bergentheim 1, Diffelen 3, Heemse 2, Op ’t Veene 1, Baalder 6, samen 13 personen soo dese bij haar Ed. Mog. gelibereert worden, moeten dese afgeschreven, en de Lijste met 13 personen vermindert worden. (op de lijsten zijn echter maar elf namen onderstreept en dit zijn geen personen maar gezinnen)