1000ste penning Stad Hardenberg, anno circa 1684.

bron: Staten Archief, Toegang 0003.1, inventarisnr. 2543
~transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers ~


Volgents de Resolutie van Ridderschap ende Steden van OverIssel hebben de Borgemeisteren van den Hardenbarch den Duisensten penninck, als dese nae volgende seer nauwelijcks nae gesien, ende sijn sommighe door den oorloch bedorven, en andere door buiten Ver Ervede goederen, soo veele vermindert als voor desen, bij deesen is te sien.
Geert Richterinck 1000 gl
Lubbert Sijrinck 1000
Jan Frerickx 1000
Arnoldt Voltelen 6000
Bernardt Kraemer 5000
Weduwe Krulls 5000
Jan Keddeman 500
De Erfgenamen Timmermans 500
Swam Woelerts 500
Jan Lamberts 1000
Evert van Assen 500
Geert Berents 1000
Tijes Henricks 500
Jann Vennebrugge 500
Janne Kosters 500
Wessel Kraemer 500
Garrijt Boener 1000
Weduwe Kremers 500
Harmen Lefferts 1500
Garrijt vander Straete 500
Henrick Wolters 500
Jan van Borne 4500
Derrick Berents 500
Jan Hooftman 2500
Weduwe Scheerhooren 2500
De Erfgenamen van Berent van Borne bij Aeltien Hooftmans geprocuriert 3000
Beloopt dit in ’t geheel 42000 gl.
Hermen van Borne [?] en Henrick Hooftman ijder hebbende gestaen op 25000 gl. en Woelert Willem op 6000 gld. sullen de heren [?] naeder openinge geven, waerom die alhier niet sijn opgestelt.