Brief van burgemeester Antoni van Riemsdijk aan de commissaris der marine

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
(Gemeentearchief Hardenberg, inventaris 89)

29 december 1812, Hardenbergh
Aan den Commissaris der Marine van ’t Departement der Monden van den IJssel, resideerende te Zwolle.
Mijn Heer de Commissaris!
Naar aanleiding Uwer Missive van den 23 deezer, No… berigtte U door deezen, dat blijkens de onder mij berustende Doops-Registers deezer Gemeente de nabenoemde, alhier wonende Schippers of Visschers, gedoopt zijn.

Anno 17557 FebruarijHendrik Zweers Janszoon
17664 AprilHermen Hendrik Zweers
17694 JunijGerrit Willem Santman
177013 AprilBerend Jan Valkman
 16 AprilFrederik Baarslag
 26 AugustusGerrit Willem Baarslag
177213 DecemberJan Willem Baarslag
177324 OctoberHendrik Goris
177512 FebruarijJan van der Heide
177610 NovemberLambert Goris
 15 DecemberBerend Zweers Engbertzoon
177728 SeptemberJan Santman Evertszoon
178325 MaijWillem Hendrik Zweers
 5 OctoberBerend Zweers Jan Hendrikszoon
17894 OctoberOtto Valkman Janszoon
17933 FebruarijJan Zweers Hendrikszoon /:gebooren den 24 Januarij te vooren;/
179520 DecemberJan Middendorp /:geboren den 13 te vooren:/
17984 MaartEvert Santman Hendrikszoon /:gebooren den 26 Februarij te vooren:/
17996 OctoberJan van der Heide Abrahamszoon
/:Deeze laatste volgens opgave zijner Familie, zijnde in dat Doopsregister geomitteerdt (weggelaten):/

Waar meede aan Uwe Intentie voldaan verhoopende, zo verblijve met alle achting,
de Maire voornoemd, Ant. van Riemsdijk.