Opgericht in 1902 als christelijke tegenhanger van het liberale weekblad ‘De Vechtstreek’ en de neutrale ‘Hardenberger Courant’. De eerste editie van het ‘Volksblad’ verscheen op zaterdag 29 november 1902, onder redactie van dr. C.C. Schot Cz., ds. J.C.E. van Herwerden en ds. G. Doekes. De administratie werd verzorgd door P. Wamelink te Hardenberg. Vanaf 1904 werd de krant gedrukt door J. Olthoff, die vanaf dat moment ook de administratie en directie voerde (vanaf de jaren ’40 door drukkerij Kremer te Hardenberg).

Excerpten (korte samenvattingen) uit de jaargangen: