1953-01-16 Nieuwe horlogerie. Onze plaats wordt weer een nieuw bedrijf rijker, doordat de heer A. Barnard hier een horlogerie opent, die voorlopig gevestigd is in het pand van kleermakerij H. Drenthen aan de Wilhelminastraat. Zowel de diploma’s, alsook de persoon van de heer A. Barnard, garanderen een deugdelijke bediening, zodat men met vertrouwen de ontwikkeling van deze jonge zaak kan tegemoet zien (in deze krant tevens advertentie van de opening op maandag 19 januari).

1953-02-20 Willem Aart Prins overleden. Te Utrecht overleed onze oud-plaatsgenoot de heer W.A. Prins. Hij was een goede bekende in Hardenberg. In de eerste wereldoorlog was hij leider van de distributie. Vele jaren was hij boekhouder op de zuivelfabriek Salland en ook enige jaren wethouder namens de Vrijheidsbond. De heer Prins was een stille en rustige figuur en is kalm en vredig ontslapen.

1953-04-03 In memoriam: A. Veurink. Verleden week overleed de heer Albert Veurink, wonende aan de Markt, die reeds geruime tijd ziek was. De overledene was jarenlang besteller bij de P.T.T. Een aantal oud-collega’s in uniform droegen de kist, terwijl aan het graf werd gesproken door Ds. Visscher. De heer Veurink is 68 jaar oud geworden.

1953-04-24 De heer G.J. Brink is aan de verwondingen van het noodlottig ongeval dat hem overkwam – hij viel vorige week van een wagen – overleden. Op de leeftijd van 76 jaar bezat hij nog veel levensmoed, en kon nog heel slecht het boerenwerk vaarwel zeggen. Hoewel hij het grootste deel van zijn leven als melkrijder heeft gesleten, werkte hij nadien nog altijd op zijn boerenbedrijf. Zo kwam door dit ongeval nog plotseling een eind aan zijn leven en heeft Brink niet mogen genieten van een welverdiende rust.

1953-05-08 Advertentie. Notaris Boodt te Hardenberg bericht hiermede dat bij de op 4 mei 1953 gehouden inzate, ten verzoeke van de heer W. Doldersum te Hoogeveen zijn ingezet: a. Het woonhuis met erf aan de Gramsbergerweg 9 te Hardenberg, voorheen bewoond door de heer Homan, op f. 3468,- b. Het woonhuis met erf aan de Gramsbergerweg 11 te Hardenberg, in huur bij de heer K. Dozeman, op f. 3261,- De eindveiling blijft bepaald op maandag 18 mei 1953 des namiddags 4 uur in het Hotel ten Cate te Hardenberg.

1953-05-22 Advertentie. Na een bijna 30-jarig lidmaatschap van de gemeenteraad heb ik voor een nieuwe kandidatuur bedankt en beveel de kiezers warm aan te stemmen op lijst 6 der V.V.D. – Radewijk, mei 1953, G.J. Jonkhans

1953-06-19 Nieuwe pastorie. Naar we vernemen heeft de Gereformeerde Kerkeraad de woning ‘Honorose’ van de heer Nieuhoff aangekocht om te dienen voor pastorie. Deze staat naast ‘De Eekhof’ waar Ds. Sweepe heeft gewoond.

1953-06-19 Zakennieuws. De heer Roel’f Bosch heeft de goede gedachte gehad, de rustige dinsdagmiddag te gebruiken voor de in gebruikneming van zijn verbouwde winkel. …… De heer Bosch die nu dertig jaar geleden zich in Hardenberg vestigde, in een winkeltje van 7 vierkante meter, heeft nu een zaak met een oppervlakte van 220 vierkante meter. Dus in 30 jaar ook 30 keer zo groot.

1953-07-17 Dodelijk ongeluk. Rheeze. Dinsdag gebeurde hier een treurig ongeval. De ongeveer vijftienjarige Hendrik Jurjens zou de melk van de leveranciers naar en van de fabriek vervoeren daar zijn vader de Ommerbissing bezocht. Door onbekende oorzaak heeft de jongen op de retourreis een ongeluk gekregen en is hij komen te vallen. Naar men aanneemt heeft hij een melkbus over een andere heen van de wagen willen zetten en heeft hij daarbij het evenwicht verloren. Vermoedelijk heeft hij – op de grond gevallen – de zware melkbus op de borst gekregen. Hij werd, toen het ongeval bemerkt werd, naar het ziekenhuis te Hardenberg vervoerd, doch hulp mocht niet meer baten. Dinsdag nog is de jongen aan de gevolgen overleden. Een zware slag voor de familie (zie rouwadvertentie in krant 24-07-1953).

1953-07-24 Brand. Radewijk. Door onbekende oorzaak ontstond in een schuur van de heer J. ter Voorde jr. De brandweer van Hardenberg werd gewaarschuwd en was spoedig ter plaatse. Deze kon echter niet veel bereiken, daar er geen water aanwezig was. Het bleef echter bij de schuur; de woning die er dicht bij stond, bleef gespaard. Er kwam geen vee bij om; wel ging er enige turf verloren.

1953-10-09 Advertentie. De raad van arbeid te Zwolle maakt bekend dat aan de heer G. van Faassen wonende te Hardenberg, Burgemeester Schuitestraat 20, met ingang van 1 november 1953 wegens reorganisatie der agentschappen eervol ontslag is verleend als agent der Vrijwillige Ouderdomsverzekering voor de gemeenten Gramsbergen en Hardenberg.

1953-10-09 Verhuring gemeentewoning De Peppel. Bij raadsbesluit van 25 februari 1948 werd onderhands verhuurd aan de heer F. Drijber de gemeentewoning ‘De Peppel’ met garage voor een jaarlijkse huurprijs van f. 656,- welke huursom 1 januari 1951 werd gebracht op f. 754,40 per jaar. Door vertrek is ‘De Peppel’ komen leeg te staan. Het college is er niet in mogen slagen dit pand opnieuw te verhuren, in verband waarmede onlangs werd besloten de woning in 2 gedeelten in gebruik te geven, en wel de benedenverdieping aan de heer K. Oosthof voor een huurbedrag van f. 25,- per maand en de bovenverdieping eveneens voor f. 25,- per maand aan de heer K.K. van der Meer. De garage is in gebruik gegeven aan de heer J. Bosscher voor een huurbedrag van f. 2,- per week etc.

1953-12-04 Burgemeester verhuisde. Daar de burgemeester Huize Nijenstede heeft verkocht aan de nieuwe geneesheer-directeur van het ziekenhuis, heeft hij thans de woning aan de Vecht betrokken, die voorheen bewoond was door de heer P. Wamelink. Deze ging terug naar het pand bij de brug, waar hij ook vroeger woonde.

1953-12-18 De zoon van de groentehandelaar C. Meijer is deze week nog weer enige dagen thuis geweest, voor hij zijn eerste grote zeereis (naar AustraliĆ«) gaat maken. Enkele maanden geleden was de zoon van schoenhandelaar Santman korte tijd met verlof in Holland, nadat hij een tijdlang in Nigeria aan de Goudkust als boormeester had gewerkt. Hij ging weer terug en werd enige weken geleden door vrouw en kind gevolgd (per vliegtuig).