De oudste krant van Hardenberg is het nieuws- en advertentieblad ‘De Vechtstreek’. De krant verscheen voor het eerst in 1893 (twee keer per week) door uitgever I. Bos. Vanaf 1903 tot in de Tweede Wereldoorlog werd het blad samengesteld en gedrukt door de jood Rudolf Emanuel de Bruin (1887-1943). Hij was eigenaar van een plaatselijke drukkerij en speelde een prominente rol in het openbare leven. Van 1941 tot aan de bevrijding verscheen de krant niet. In 1946 werd de krant als weekblad voortgezet. In de jaren ’50 en ’60 van de twintigste eeuw werd de krant gedrukt door W. Seinen te De Krim. In 1972 werd het onderdeel van (opgenomen in) Het Nieuwsblad van het Noordoosten.
Excerpten (korte samenvattingen) uit de jaargangen: