De oudste akten betreffende Hardenberg op de heiligenkalender.

N.B. In 1582 werd overgegaan van de Juliaanse op de hedendaagse, Gregoriaanse, jaartelling. De naamdagen van de heiligen en de weekdagen bleven ongewijzigd (op donderdag 1582-10-04 werd het opeens donderdag 1582-10-14).
In Hardenberg en omgeving duurde het nog enige (soms tientallen) jaren voor de nieuwe datering werd gebruikt, soms werd er bijgeschreven of het oude- of nieuwe stijl betrof.

Onderstaande akten zijn ook gesorteerd op jaar.

In bewerking 21-10-2021

samengesteld door Dinah Hesselink-Zweers
(dankbaar gebruik gemaakt van o.a. http://www.heiligen.net)

dagmaandjaarnaam
02januari1459des dynxdaghes nae Nijenjaersdaghe
  1543op den dinxedach post Circumcisionis Domini (Feest van naamgeving van de Heer is op 1 januari)
06januari Drie Koningen (BalthasarMelchior & Caspar), Het Oosten; pelgrims; † 30 (?).
  1476up Epiphanie Domini
  1478 
07 1450des wonsdaghes nae Drier Heilighe Koninghedaghe
  1469des anderen dages na der Hylgher Drie Koningedach
  1473Crastino Truins Regum
08 1543 up den manendach post Epiphanie Domini
10 1543up wondesdach post Epiphanie Domini
10januari Paulus van Thebe (ook EremietKluizenaar of Woestijnvader), Egypte; kluizenaar& woestijnvader; † 342.
  1450up sunte Pauwels dach des ijrsten heremiten
12 1466op den anderen sondach na dertijenden
13 1439op sunte Pontiaensavent (zie 18 november)
14januari Pontianus van Spoleto, Italië; martelaar; tussen 162 en 180.
  1487op der Octaven van dertienden der Heiligher Hochtijt
17januari Antonius Abt (ook van Egyptede Grotede Kluizenaarvan Schotlandvan de Thebaïs of met het Varken), Thebaïs, Egypte; woestijnvader & abt; † ca 356.
  1439op sante Anthoniusdach des hellighen abts
  1463 
20januari Fabianus Paus; Rome, Italië; martelaar; † 250 en Sebastianus van Rome (ook van Milaan), Italië; martelaar met Fabianus† 288.
  1443up zunte Fabianen unde Sebastianendach
  1522 
21januari Agnes (ook AgnaInès of Oanezvan Rome, Italië; martelares; † 304.
  1348up s. Agnetendach der juncfrouwen
  1426Agnete virginis
  1483 
 zie 16351595 
22januari Vincentius van Zaragoza (ook diakenLevita of van Huesca), Valencia, Spanje; diaken & martelaar;  † 304.
  1477op sunte Vincenciusdach des hilgen mertelers
  1433 
23 1510 
24 1453up sente Pauwelsavont Conversionis
  1461op sunte Pauwelsavent Conversionis
25januari Paulus Apostel.Bekering; † ca 33/36.
  1462sente Paulus dach Conversio; up sunte Pauwelsdach Conversionis des hilligen apostels ipso die Conversionis Pauli
  1475 
  1476 
  1481 
26 1422des anderen daghes nae sunte Pauwelsdach Conversionis
  1588 
27 1430des vryedaghes na Conversio Pauli
28 1452des vrijdages na sante Pawelsdach Conversio
31 1470des godensdages na bekeringe sunte Powels
01februari1460op Onser Vrouwenavent Purificacio
  1479up unser Lieven Vrouwenavent toe Lichtmissen
02februari Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis); 1
  1240in die Purificacionis b. virginis
03februari Blasius (ook BlaiseBlasBlayVascovan Sebaste, Armenië; bisschop & martelaar; † ca 316.
  1479up sunte Blasiusdach des hylligen mertelers
04 1402des saterdaghes na Onser Vrouwen Lechtmissen
05februari Agatha van Catania (ook van Palermo), Sicilië, Italië; maagd & martelares; † ca. 250.
  1327up sante Aghaten dach
  1474op sante Agaten dage der heyligen joffer
06 1407des sondages to vastelavende
  1544 
09 1507op avent Scolastice virginis
10  H. Scholastica, maagd
11 1449des naesten dinxedages post Aghate virginis et martiris
  1507 
14februari Valentinus van Rome, Italië; priester & martelaar; † 269.
  1444up sunte Valentinus dach eens hillighen mertelers
  1446up Valentini martiris
  1476op sunte Valentijnsdach des heiligen martelers
15 1454des naesten vrijdaghes nae sunte Valentijnsdach
  1546op den manndach na Valentiny
16 1486’s donredages nae suncte Valentijns daghe martyris
16  H. Juliana van Nicodemie, martelares; Sancte Juliane virginis et martyris
  1508up dach Juliane virginis
   Veertigdagentijd: Aswoensdag · Invocabit (ZONDAG 1) · Reminiscere (ZONDAG 2) · Oculi (ZONDAG 3) · Laetare (ZONDAG 4) · Judica (ZONDAG 5) · Palmzondag (ZONDAG 6) Stille Week: Drie dagen van Pasen · Witte Donderdag · Goede Vrijdag · Stille Zaterdag Paastijd: Paasnacht · Paasmorgen · Beloken Pasen · Hemelvaart · Pinksteren · Trinitatis
17 1437op sonnendach Invocavit
  1489opten naesten dinxedag nae Valentini martiris (Valentijnsdag was op zaterdag)
18 1448des anderen sondages in der vastene als men singet in der hilligen kercken Reminiscere
19 1543op mandach ante Petri ad Catadram
21 1456up sunte Petersavent ad Cathedram
  1474op sunte Peters avent ad Cathedram
  1487 
  1549op avondt Petri ad Catedram
22februari Sint Petrus’ Stoel te Rome.
  1418op sente Petersdach ad Cathedram
  1432ipso die beati Petri ad Cathedram
  1452up sunte Petersdach ad Cathedram
  1486 
23 1469up sunte Mathijsavent
24 1444up sunte Mathies avent eens hilgen apostels
25februari Matthias Apostel, Trier, Duitsland; martelaar; † ca 65 (?)
25 1489ipso die Mathie apostoli
26 1456des anderen daghes na sunte Mathiasdach des hillighen apostels
28 1432op den heijlighen soenendaghes Reminiscere
  1634 
03maart1439des dinxdaghes nae den sonnendaghe Reminiscere
  1441feria quarta post Dominicam in Sexagesima
05 1479des vrydages nae den sonnendach Invocavit in der vastene
06 1338dess saterdaghess, na den sonendaghe, alss men singht oculi.
07 1450des eersten saterdages in der meerte
08 15188 maart
10 1415op den hilligen zonendach als men singhet in den hilligen kercken in der vastene Letare Jheruselam
  1429des donredages na den sonnendage letare Jherusalem
  1488des maendaghes nae den derden sonnendaghe in der vastene oculi
  1543up maendach post Judica
11 1453op s. Gregoriusavent des heiligen pawes
12maart Gregorius de Grote (ook Dialogus) osb, Rome, Italië; paus & kerkvader; † 604.
  1406up sunte Gregorius dach eens hilligen Paus unde Leerres.
  1440op sancte Gregoriusdach pape
  1451op sunte Gregoriusdach des hilligen pawes
  1487up Gregorii (zie 23 april)
17 1488opten naesten maendach nae Gregorii pape
18 1424zondag Reminiscere
  1466des dinxedaghes nae den sonnendaghe Letare Jherusalem
  1482 
  1543op Palm dach
21maart Benedictus van Nursia (ook van Norcia) osb, Monte-Cassino, Italië; stichter & abt; † 550.
21 1486up Benedicti Abbatis
  1502op sante Benedictus dach abbatis et confessoris
22 1412feria tercia post Dominicam Judica
  1547op den wondesdach pg. dunican Judica me deg.
24 1481up sabbatho ante Dominicam Pauli (dominicam=zondag)
  1485op Onsser Lieven Vrouwen avent Annunciacionis
  1511upp O.L.V. avent Annunciationis
25maart Maria Boodschap (ook Annonciatie of Annunciatie)
26 1465
1489
des anderen daghes nae Onser Lever Vrouwendach Annunciacio
  1482up feria tertia post Dominicam Passionis
  1562 
28 1375des woensdaghes na Oculi
29 1347des donredages na Palme daghe (in 1347 was Pasen op 1 april)
  1411upten sonnendach Judica (5e zondag in de 40-dagen tijd, palmpasen op 5 april en pasen op 12 april)
  1443des vriedages post Annunciacionis Marie
30 1443des saterdaghes na Onser Liever Vrouwendach Annunciacio
  1446des wondesdaghes nae Mytvasten
31 1411des dinxdaghes nae den sonnendaghe Judica
  1544op manendach post Judica
01april1549maendages na Letare
02 1543

op manendach nader Octave van Paeschen [Octaaf was 8 dagen na Pasen 25 maart 1543, de akte was op maandag dus op de Octaaf]

03 1470

des dynxdages post Dominicam in den vasten Letare Jherusalem

  1470op sunte Ambrosiusavent des heiligen biscops
  1645 
04april Ambrosianus van Armenië (ook van Fontaine-les-Dijon); bisschop & martelaar;  † eerste eeuwen christendom.
  1393sancti Ambrosii episcopi
  1453op sunte Ambrosiusdach des hilgen bisscops
  1457up sunte Ambrosiusdaghe
  1492st. Ambrosius
  1501op s. Ambrosiusdach episcopi et confessoris
05 1456des anderen daghes na sunte Ambrosiusdach des hilighen bisscops
  1479des manendages na sunte Ambrosiusdach
07 1440des donredaghes nae s. Ambrosiusdaghe
08 1468op den achtsten dach in april
09 1383des donredages na Misericordia Domini
11 1412des manendages nae belakene Paeschen (in 1412 was Pasen op 3 april en beloken Pasen op 10 april)
13zie 16031645 
14april Tiburtius van Rome, Italië; martelaar met Valerianus & Maximus.
  1459
1488
op sunte Tyburcius ende Valerianus dach der heiligher martelaren
15 1328feria sexta post Dominicam Quasimodo geniti
16 1463des irsten saterdaghes nae des heilighen Paeschdach
  1478

des donredages vor sunte Georgen dach een hilligen martelers

18 1509
21 1431des saterdaghes voer sinte Mercus die ewangelist
  1746 
22 1451des donredaghes nae Palmedage
  1456op sunte Georgiusavont
23april Georgius (ook Jorisvan Lydda, Palestina & Kappadocië (= tegenwoordig Midden-Turkije); martelaar; † 303.
  1487up sunte Georgiusdach (zie 12 maart)
24 1432up sente Mercus avont die ewangelist
25april Marcus Evangelist, Alexandrië, Egypte & Venetië, Italië; martelaar; † ca 68.
  1483op sunte Marcusdach des heiligen evangelisten
  1483
1486
ipso die beati Marci evangeliste
  1484in Octovo Posche
26 1518des eersten manendaghes na sancte Marcus
27 1469des derden daghes nae sunte Marcus dach des heilighen evangelisten
28 1543saterdag post Marci
 zie 16341593 
29 1431des sonnendaghes voer Philippi ende Jacobi
  1451des donredaghes bynnen der hochtijd van Paeschen
  1453op sundach post Marti ewangelist
30 1406op sante Philips ende sante Jacobsavond
  1468up sunte Philippus en Jacobsavent
  1619 
01mei  Filippus (ook PhilippusApostel, Hiërapolis, Klein-Azië; martelaar; † ca 80 en Jacobus Apostel Minor (ook Alfeusde Jongere of de Mindere), Jerusalem, Palestina; martelaar; † ca 62.
  1458
1486
up Philippi et Jacobi apostolorum
02 1432vrijdag na sunte Philippus en Jacobus apostilorum
  1450des anderen daeghes na meijgdaeghe
  1524den anderen dach maij
03mei Kruisvinding door keizermoeder Helena te Jeruzalem; ca 325.
  1404des saterdages nae mei daghe
04 1447des donredaghes na Invencionis sancte Crucis
  1489des manendaghes na Philippi et Jacobi apostolorum
06mei Johannes voor de Latijnse Poort (‘Sint-Jan-in-de-Olie’), Rome, Italië; 90.
  1352up sunte Johansdach als men schrijvet Ante Portam Latinam
  1478op sunte Johannes Ewangelisten dach Ante Portam Latinam
  1488 
  1513up dach Johannis Ante Latinam Portam.
  1521 
  1659 
08 1446des sonnendaghes nae meydaghe
09 1481des wondesdages nae Inventionis Crucis
  1488des vrijdaghes nae sunte Johannes daghe Ante Portam Latinam
10 1475des wonsdages voir den heiligen Pynxterdach
12mei Pancratius (ook Pancrasvan Rome, Italië; martelaar; † ca 303.
12 1469op sunte Pancratiusdach des heiligen martelers
  1503Pancracii
13mei Servatius (ook Aravatius of Servatusvan Maastricht (ook van Tongeren), Nederland; bisschop;  † 384.
  1390op sante Servatiusdach
  1471op Servacii
  1723 
15zie 14891489des frydaeges na sunte Servaes
19 1400des woonsdages na sante Servaciusdach
  1542am vrijdage Ascensionis Domini (hemelvaart)
20 1327In avende uns Heren Hemelvart
22 1551vrijdags na Pinksteren
23 1404des vrijedages nae Pinckster dach
  1543wondesdag na den octavi van Pinxteren
24 1460des satersdages na Onses Heren Hemelvaerds daghe
  1543up dach Sacramenti
25mei Urbanus I, Paus, Rome, Italië; martelaar (?); † 230.
  1398ipso die beati Urbani pape
  1463
1481
up sunte Urbanus dach
  1500op sunte Urbanus dach pape et martiris
  1501 
26 1438des manendaghes nae Onses Heren Hemelvaertsdach
27 1486des saterdages nae sante Urbanusdage des hiligen pawes ende martelers
28 1399op des Hilighen Sacramentesavond
29 1472des vrijdages nae den Heiligen Sacramentsdage
  1507Die vero Vicensina nona mensis maij
31 1397des lesten dages in meye
03juni1326dess dinsche daghess vor sancte Bonifatiess daghe
  1426des manendages na des Heiligen Sacraments dach
04 1518op den vijrden dach des maents junii
05juni Bonifatius (oorspronkelijk Winfriedvan Fulda (ook van Dokkum of van Mainz), Duitsland; bisschop & martelaar met 52 gezellen; † 754
  1462op sunte Bonifaciusdach des heiligen martelairs
06 1426des donersdage nae sant Bonifacius dach
08 1487des vrijdaghes nae sunte Bonifacius des hilghen biscops
  1609oude stijl (Juliaans)
09juni Saints Primus and Felician, martelaren, vroeg 3e eeuw, gestorven ca. 297..
  1449op den dach Primi et Feliciani der hiligher mertelers
  14629 juni
  1488opten neghenden dach in Junio
10 1443des mandaghes na Pinxtgerdaghe
  1469op sunte Barnabasavent des heilighen apostels
11juni Barnabas (ook BarnabéApostel (ook van Cyprus), Salamis op het eiland Cyprus, Griekenland; apostel & martelaar;  † 1e eeuw.
  1463
1469
op sunte Barnabasdach des heilighen apostels
  1533up avent Sacramenti
  1434op sante Odulphusavent
12juni1544up dach Sacramenti
12juni Odulfus van Utrecht, Nederland; priester; † ca 855.
  1385op sunte Odolphus dag
  1549 
13 1380des naesten dage na sinte Odulphusdage
  1419des dinxedages nae sunte Odulphus daghe
  1604 
15juni Vitus (ook GuiGuyVeitVit of Vithvan Sicilië (ook van Lucanië), Italië; jeugd-martelaar met zijn leermeester  Modestus en zijn voedster Crescentia† ca 304.
  1463up sunte Vitusdach des heilighen mertelers
  1480up Viti Martiris
17 1433des woensdaghes voer sunte Johansdach Baptiste to middesomer
20 1431woensdag vóór St. Johan Baptisten to middezomer
  1468up den maendach nae des Hillighen Sacramentesdach
23 1357in vigiliis natalium beati Johannis Baptiste
  1412 
  1416 
  1447op sunte Johansavent in den myddensomer
  1463
1465
1467
1472
up sancte Johansavend Baptisten in den mydden somere
24juni Johannes de Doper (ook Baptista), Jerusalem, Palestina; voorloper van Jezus & martelaar; † ca 30.
  1475up Johannis Baptiste Nativitatis
  1477 
  1480 
  1485 
  1547op dach Johannes te middenzomer
  1635 
25 1542up sonendach post Johannes Baptista
26136426 juni
27 1441des dinxdaghes na sinte Johannes Baptistendach to Midzomer
28 1424up sente Peters ende sent Pauwels avent der apostelen
  1485up sunte Peters en Paulsavent
  1546avondt petri et pauli apostolori
29juni Paulus Apostel, Rome, Italië; martelaar; † 67 (?) en Petrus (ook KefasApostel, Rome, Italië; martelaar; † 67.
  1447die vero Jovis penultima mensis Junii
  1464 
  1603 
30zie 17851759 
01juli1500op Onser Vrouwen avent ghehieten Visitacio Marie
02juli Maria-Visitatie of Maria-Bezoek (in 1969 verplaatst naar 31 mei)
03 1542op manendag post Natitvitatis Marie virginis (dit is op 11 september, gezien de inschrijving van de akte zou het Marie Visitatis moeten zijn)
04juli Martinus van Tours, Frankrijk; bisschop; † 397. (Sint Maarten in de zomer)
05 1642 
08 1474post translacionem sancti Martini feria quarte
  1361des woensdaghes nae Sinte Martijns dach Translacio
09 1436in Octava Visitacionis Marie virginis
  1483 
  1489 
10 1480up decima die in Julio
12 1437op s. Margarethenavent virginis et martiris
  1461up sunte Margaretenavent
13juli Margaretha van Antiochië (Sint-Margriet), heilige en martelares
  1447ipso Margarethe virginis martyris
  1449op sunte Margareten dach der hiligher Jonfern ende Martelerschen
14 1470up den neesten saterdach na sunte Margaretendach der hillighe Junfferen
15juli Divisio apostolorum. Plechelmi episcopi
  1513up dach Plechelmi episcopi
17juli Alexis (of Alexiusvan Rome, Italië (ook van Edessa, Mesopotamië; of de Dwaas), Italië; pelgrim& kluizenaar; † 404
  1483up sunte Alexius dach des heilien confessoers
18juli Arnoldus (ook Arnulfusvan Metz, Frankrijk; bisschop; † 641.
19 1487des donredaghes na Divisio apostolorum
22juli Maria Magdalena (ook van Bethanië of van Magdala), Efese, Turkije (?) of Aix-en-Provence, Frankrijk (?) of Vézelay, Frankrijk (?); boetelinge en volgelinge van Jezus; † 1e eeuw (66?).
  1312die b. Mariae Magdalenae
  1399die Marie Magdalene
  1468up sunte Marien Magdalendach
23 1490des vrijdages nae sancte Marien Magdalenendach
24 1398op sante Jacobsavond
  1485up sunte Jacobsavent apostoli
  1542up manendach post Marie Magdalene
  1563 
  1587 
25juli Jacobus Apostel Maior (ook de Meerdere of de Oudere), Santiago, Spanje; martelaar met zijn bekeerling, de schriftgeleerde  Josias† ca 44.
  1487up Jacobi apostoli
  1501op sunte Jacobs dach apostoli
  1546op suncte Jacob
26 1465opten neijsten Frijdach na sunte Jacopidach
28 1487des saterdages na sunte Jacobs shilligen apostels
31 1423In vigilia Peter ad Vincula (de wake voor…)
  1485 
01augustus Petrus Apostel: Sint Petrus’ Banden; ca 40?
  1441up sinte Petersdach ad Vincula
02 1431des donredaghes na sinte Peters dach ad Vincula
  1447des woensdages nae Vincula Petri
03 1431des vridaghes na sinte Peters dach ad Vincula
05 1402des zaterdaghes na sente Petersdach ad vincula
  1431des sonnendaghes na sinte Peters dach ad Vincula
06augustus Sixtus (ook Xystus) II, Rome, Italië; paus & martelaar met een aantal gezellen; † 258.
  1370 des dinxdaghes na zante Peters dach ad Vincula
  1423up sunte Sixtusdach des heylighen Pawes et martyris
  1487 
09 1470op sunte Laurenciusavent des heiligen martelers
  1473op s. Laurenciusavent martiris
10augustus Laurentius van Rome, Italië; diaken & martelaar; † 258.
  1423up sinte Laurentiusdach
11 1563 
12 1491Des heiligen friedages nae s. Laurenciusdach
14 1414
1455
op Onser Vrouwenavent Assumpcio
  1429in vigilia Assumpcionis beate Marie Virginis
  1546up unser Leven Frouwen avent Assumptionis
15augustus Maria, dood en hemelopneming
16 1485up altera die Assumpcionis Marie Virginis
17 1501op die Octave van sunte Laurens
19 1421des dinxedages na Onser Lever Vrouwen Assumptio
21 1326feria quinta post assumpcionem Mariae
  1455des donredages na Onser Liever Vrouwendach assumptio
23 1322in vigilia beati Bartholomei apostoli
  1431
1442
1461
up sunte Bartolomeusavent des heijligen apostels
24augustus Bartolomeus (ook NathanaëlApostel & martelaar (ook van Albanopolis), Albanopolis, Armenië; † 1e eeuw  (71 na Chr.?).
  1399 
25 1379die sancti Bartholomei apostoli
29augustus Dood van Johannes de Doper, Jeruzalem, Palestina; martelaar; † ca 30.
  1480ipso die decollationis Johannis Baptiste
31 1230pridie kalendas septembris
01september Aegidius (ook EgidiusGilles of Gillisvan St-Gilles, Frankrijk; kluizenaar & abt;  tussen 721 en 725.
  1403st. Aegidiusdag
  1461op sunte Egidius dach
  1470 
  1492op s. Egidiusdach des hilligen confessoris ende abbatis
03 1492 smaendaghes na s. Egidiusdaghe eens hillighen confessoers ende abbatis
05 1399 
07 1394Onss Vrouwen avond Nativitatis
   op Unser Lever Vrouwen avend Nativitatis
  1473in profesto Nativitatis gloriose Virginis Marie
08september Maria’s Geboorte, Moeder Gods, Jeruzalem (?), Palestina; ca 16 vóór Chr. (?).
  1446up Onser Lever Vrouwen dage Nativitas
  1649 
09 1382op des dinxdages na sinte Egidiusdach (nazien, zou 2 september moeten zijn)
09 1550des wondesdaghes na Ons Liever Vrouwen dach Nativitatis
10 1482’s dingedaghes nae Onsser Vrouwen dach Nativitas
11 1542up den manendach post Nativitatys Marie Virginis (zie Marie Visitatis op 3 juli)
13 1420op des heilighen Grucis avend Exaltatio
  1464op des heilighen Cruces avend Exaltatio
  1603 
14september Kruisverheffing335.
  1483ipso die Exaltacionis sancte Crucis
16 1487up sunte Lambertsavent episcopi
17september Lambertus (ook Lambrecht of Lampertvan Maastricht (ook van Luik) osb, Luik, België; bisschop & martelaar met  Petrus & Autlecus† 705.
  1254die Lamberti
  1471op s. Lambertsdach des hilligen bisscops ende martelers
  1478sante Lambertsdach – circa Jacobi
18 1362 des sonnendaghes na Sinte Lamberts dach
  1416crastino s. Lamberti episcopi et martiris
19 1409des donredaghes nae sante Lambertsdaghe eens hylighen Bisscops
20 1470des donredaghes op sunte Matheusavent
21september Mattheus (ook LebbeosLeviMatthaeus of Matteüs), Apostel & Evangelist, Ethiopië (?); martelaar; † ca 90.
  1480up sunte Matheusdach des hilligen apostels
  1487 up Mathei apostoli et evangeliste
22september Mauritius (ook Mauricevan Agaunum & het Thebaanse Legioen, Saint-Maurice d’Agaune, Wallis, Zwitserland; martelaren; † ca 287.
22 1437op sancte Mauriciusdach ende sijne geselschap
25 1542up mandach post Matei apostili
26 1461des saterdaghes post Mauricii et ejus Sociorum
28 1458up sante Michelsavent das hilligen Aersengels
  1478op sunte Michaelsavent Archangeli
  1481in profesto Michaelis
29september Michaël Aartsengel
  1474op sante Michaels dach Archangeli
 zie 14891488opten maendach nae Cosme unnde Damiani
30 1545dess woenssdags nae sunte Mychgel
30september Hiëronymus (eigenlijk Eusebius Hieronymus Sofroniusvan Bethlehem, Palestina; monnik & kerkleraar; † 420.
  1448op s. Jheronimusdac confessoris
01oktober Remigius (ook RemiRemy of Sintermeisvan Reims, Frankrijk; aartsbisschop & wonderdoener; † 533.
  1416sunte remigius dach
  1486op sunte Remigiusdach des heiligen biscops ende confessors
  1496op s. Remigiusdach episcopi et confessoris.
02 1487up des dynxdages nae sunte Remijgiusdage
04  Franciscus van Assisi, Italië; diaken, stichter & mysticus; † 1226-10-04
04 1505op s. Franciscusdach confessoris
08 1431maandags na St. Remigiusdag
  1542 
09oktober Dionysius (ook Denisvan St-Denis bij Parijs, Frankrijk; bisschop & martelaar met  Rusticus  & Eleutherius† ca 250.
  1368in ipso die Dyonisii et eius sociorum beatorum martyrum
  1490op sunte Dijonisius dach des hilligen bisscops ende sijnre ghesellen martelaren
10oktober Victor van Xanten (ook van Keulen), Duitsland; martelaar met (330?) anderen; † 287.
  1462op sunte Victoris dage merteler ende sunre gesellen
  1481op Alle Goedes heilighen avent
  1482 
11 1418 crastino santorum Gereonis et Victoris martyrum
13 1546 
14oktober Callixtus (ook CallistusI, paus & martelaar; Rome, Italië; † 222.
  1484up Kalixti pape
? 1478des vrijdages na sante Kalixtusdag des hilligen pawes
16oktober Gallus (eigenlijk CaileachGaileachGallech of Kallech; ook GalGall, GallenGallo, Gilian  of Gilianusvan St-Gallen, Zwitserland; zwerfmonnik & abt; † tussen 640 en 646.
  1542upden mandach [post] als dach Galli
  1462up sunte Gallendach
  1487in profesto sanctie Luce evangeliste
  1487up sune Lucasavent evangeliste
18oktober Lukas (ook LucasEvangelist (ook van Achaia), Boeothië, Griekenland; † 1e eeuw.
18 1470op sunte Lucasdach des heiligen ewangelisten
  1476 
21oktober Ursula van Keulen, Duitsland; martelares met 11.000 maagden; † ca 453.
21 1394op der Elven Duysent Megede dach
22 1461des dondredaghes nae den Elven Dusent Megheden
25oktober Crispinus (ook Crépinvan Soissons, Frankrijk; martelaar met Crispinianus  (ook Crépinien); † 287.
  1457op zunte Crispinus ende Crispiniansdach hillighen meertelen
27 1438
1451
op sante Simon en Judenavent der hilighen apostolen
28oktober Simon de IJveraar (ook Chananaeusde Zeloot), Perzië; apostel & martelaar;  † ca 70 en Judas Thaddeus, Perzië; apostel & martelaar; † ca 70.
29 1418 up crastino sanctorum Symonis et Jude apostolorum
29 1542up manendach post Simons et Jude
30 1438 des donderdaghes na Symonis et Jude der hillighen apostele
31 1259in vigilia Omnium Sanctorum
  1405op alre Godes Hilgenavont
  1470op Alre Heiligen avent
  1487up Alre Goedes Heilighenavent
  1496In vigilia Omnium Sanctorum
01november Allerheiligen, Heiligen zonder eigen feestdag  (178 heiligen)
  1448 in die Omnium Sanctorum.
01 1615 
03 1550op manendach na Omni Sanctorum
04november1343des dinxdaghes na Alreheylighendach
  1457des frydages nae Omnium Sanctorum
06november Leonardus van St-Léonard-de-Noblat, Frankrijk; kluizenaar (& abt?); † ca 559.
  1412op s. Leonardusdach
07november Willibrord (ook Wilbert; als bisschop Clemens-Willibrordus) van Utrecht (ook van Echternach), Echternach, Luxemburg; bisschop & eerste geloofsverkondiger Nederland; † 739.
08 1477des zaeterdaghes nae sunte Willibrordus dach des hillighes bysschopes
10 1460in profesto Martini episcopi
  1461op sante Mertyns avent in den wijnter
  1464 
  1467 
  1490op sunte Mertens avent des hilghen bisscops ende cofessoers in den wynter
  1500 
11november Martinus van Tours, Frankrijk; bisschop; † 397.
  1475op s. Mertensdach in den winter
  1479up Martini episcopi
  1482 
  1561op Martini in den wijnter
12 1421des anderen gudensdaghes nae sunte Mertijnsdaghe komende in den wynter
  1430gudes dages na Martini episcopi.
13november Brictius (ook BraisBrèsBressonBrèssonBressouBriavaelBriavelBricciusBriceBrictioBriktiusBris, Brisson, BritiusBrixioBrixiusBriz of Bryce) van Tours, Frankrijk; bisschop;  † 444.
  1465up sunte Brictiusdach des heilighen confessoers
15 1430des gudendaigs post Martine episcopi
16 1555 
17 1652 
18 1428op s. Elzebenavent der heiligen weduwen
  1439st. Ponciaans avond (zie 13 januari)
  1485op sunte Mertens Octave
  1656 
  1658 
19november Elisabeth van Thüringen (ook van Hessen of van Hongarije), Marburg, Duitsland; weduwe en weldoenster; † 1231.
19november Pontianus paus, Sardinië, Italië; † 235.
20 1398des wonsdaiges nae sunte Ponciaens daiges
22november Cecilia van Rome, Italië; maagd & martelares met Valerianus & Tiburtius† na 229.
  145922 november
  1483op sante Ceciliendage der heiligen joffer
  1617 
23november Clemens I (ook Romanus), Rome, Italië; paus & martelaar; † 97.
  1393op sante Clemensdach
24 1418st. Cathrinenavent
  1483op sunte Katherinenavent des heiligen joncferen
25november Catharina (ook Aikaterinè of Ekatarinavan Alexandrië (ook de Grote), Egypte; martelares; † 310.
  1430op sinte Katherinen dach
  1448des manendaghes nae sunte Poncianiusdach
  1477up Katherine Virginis
26 1517 
27 1442des naesten dinxedages na s. Katherinendaghe virginis et martiris
28 1420des neghesten donredaghes na sunte Katharinen
29november Radboud (ook RadbodRadbodusRatbod of Redbadvan Utrecht osb, Nederland; 14e bisschop van Utrecht; † 917. Tegen het einde van zijn leven trok Radboud zich weer terug te Deventer. Hij stierf te Ootmarsum (opm. of te Nijenstede?) en werd bijgezet in de St-Lebuïnuskerk van Deventer. Tijdens de troebelen van de Reformatie in 1578 hebben trouwe gelovigen zijn relieken weten te redden; ze raakten verspreid over de kerken van Boerhaar, Deventer, Nijmegen en Utrecht.
  1438up der vigilien des heijlighen apostels sinte Andrees
  1460in vigilia beati Andree apostoli
30november Andreas Apostel, Patras, Griekenland & Constantinopel, Klein-Azië; martelaar; † ca 69.
  1460up Andree apostoli
01december1487saterdach na st. Andreasdach
  1492des saterdages na sancti Andree apostoli
03 1389die tertia mensis decembris
  1449op sante Barbaren avent der hilghen ionfern
04 1542upden mandach post Andree
04december Barbara van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië; maagd & martelares met Juliana† ca 306.
  1405op sint Barbarendach der heyliger jonckvrouwen
  1482up Barbara virginis
05 1458op s. Nicholausavent episcopi
  1542up avondt Nicolae apostoli
06december Nicolaas (ook NikolajNikolausvan Myra (ook van BariLipnenskijvan LipnoSarajskij  of De Wonderdoener), Klein-Azië / Bari, Italië; bisschop; † ca 350.
  1458up sant Nicolaes dach episcopus
  1463 
  1786 
08december Maria.Onbevlekt Ontvangen; 17 vóór Chr.
13 1440feria quinta post concencionis Marie Virginis
13december  Lucia van Syracuse, Sicilië, Italië; martelares; † 304.
  1440op sancte Luciendach virginis
  1785 
14 1530 
18 1458des eersten manendaghes nae sunte Lucien dach der hilligher jonferen
19 1416des saterdaghes na sunte Luciendach der heiligher joncfrouwen
  1436feria quarta post Lucie virginis
20 1422
1442
up sente Thomasavent eens hillighen apostolis
  1471
1476
1485
in vigilia Thome
  1492op sunte Thomasavent apostoli
21december Thomas Apostel (ook Didymus of Ongelovige Thomas), Malaipur (bij Madras), India; martelaar; † 1e eeuw.
  139121 december
25december Geboorte van de Heer
26december Stefanus Protomartelaar (ook van Jeruzalem), Palestina; diaken & Eerste martelaar (= Protomartelaar); † ca 33 à 36.
  1362sunte Steffensdach; feestdag in Hardenberg ter ere van de beschermheilige.
28december Onnozele Kinderen, Bethlehem, Palestina; martelaren; † 1.
  1481up Alre Kynderendach
  1482?in die Sanctorum Innocentium
31december Silvester Paus, Rome, Italië; † 335.
  1469op sunte Silvestersdach des heilighen Pawes
zonder datum  
  1507 
  1692 
  1712 
  1715 

 

Bovenstaande akten gesorteerd op jaar

12300831

12400202

12540917

12591031

13120722

13220823

13260603

13260821

13270205

13280415

13380306

13431104

13480121

13520506

13570623

13620918

13621226

13640626

13681009

13700806

13820909

13850612

13880410

13891203

13900513

13911221

13930404

13931123

13970531

13980724

13990824

13990905

14020805

14030901

14051031

14051204

14060312

14060430

14110329

14110331

14161001

14161219

14181011

14181029

14200913

14210819

14211112

14220126

14230810

14240318

14240628

14260603

14260606

14260621

14290310

14290814

14301112

14310421

14310620

14310429

14310802

14310803

14310805

14310823

14311008

14320222

14320424

14320502

14330122

14330221

14340611

14370217

14370922

14380526

14381027

14381030

14381129

14390113

14390117

14390303

14391118

14400312

14400407

14401213

14410303

14410627

14410801

14460508

14460908

14470623

14470802

14481101

14490609

14500107

14520222

14530311

14560221

14560226

14560405

14560422

14570404

14571104

14580928

14591122

14610124

14611110

14620605

14620609

14631206

14640629

14660318

14680620

14691231

14700131

14700403

14700901

14710917

14730809

14740221

14751111

14760214

14780516

14811031

14811228

14820318

14850731

14851118

14880929
(zie 1489)

14890504

14890515
(zie 1489)

14890709

14900723

14910812

14920901

14920903

14961001

14961031

15010123

15010404

15010525

15010725

15030512

15051004

15070000

15070209

15070211

15070529

15080216

15090418

15110324

15130506

15130715

15171126

15180308

15210506

15220120

15301214

15420519

15420625

15420724

15420911

15420925

15421008

15421016

15421204

15421205

15430108

15430110

15430221

15430312

15430318

15430402

15430612

15440206

15440331

15450930

15460215

15460628

15460725

15460814

15461013

15470322

15470624

15490221

15490401

15490612

15501103

15510522

15551116

15611111

15620326

15630724

15630811

15870724

15880126

15930428
(zie 1634)

15950121
(zie 1635)

 

16030629

16030913

16040613

16090608

16151101

16190430

16340228

16350624

16420705

16450403
(zie 1656)

16451304
(zie 1603)

16490908

16521117

16561018

16581118

16590506

16920000

17120000

17150000

17230515

17460421

17590630
(zie 1785)

17851207

17851216

17861207

 

zie akten.html