Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1543

 

 

Aktenr.Datum akteVoornamen AchternaamAanv.WoonplaatsSoort akte
47604-01-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen
47604-01-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
47604-01-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
47604-01-1833Gerhardus

 

Plas

 

IdemIdem
47604-01-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
47604-01-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
47704-01-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener provisionele toewijzing van afbraak
47704-01-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
47704-01-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
47704-01-1833Gerhardus

 

Plas

 

IdemIdem
47704-01-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
47704-01-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
47825-01-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: het huis den Vilsterburg [de Vilsterborg] genaamd, met het daarbij staande varkenshok, met derzelver gronden en wheeren, eene koeweide, den Garstenkamp, een stukje weideland de Visschedijk genaamd met de grond waarop de schuur is staande, drie-vierde van de tot dit erve gehorende whaarregt in de markte van Holtheme en Den Velde, een plaggenslag in het Holthemerbroek en de gerechtigheid van turfsteken op eenen bepaalden akker in de Holthoner markte, twee stukken zaailand op den Kamp, het voorste en agterste Lemmenland, twee stukken hoog en drie stukken laag zaailand op den kamp met den Telgenkamp, het zogenaamde Balland, met de daarin leggende Grote en Kleine Pannen, een stuk zaailand in het Vogelenmaatjen, de zogenaamde Koemaat, een derde gedeelte van het hooiland in den westelijken Kraijenkarst, het Mandehoekjen, de zogenaamde Mittendorffs- en Plas-vuilematen en den Toeslag, de Kuile en Nieuwe Maat c.a., aan de heren Jan Bruins te Heemse en Luitjen Jolles Veening aan den Schuilenberg, voor de som van f. 5100,00
47825-01-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
47825-01-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
47825-01-1833Gerhardus

 

Plas

 

IdemIdem
47825-01-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
47825-01-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
47925-01-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener definitieve toewijzing van afbraak
47925-01-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
47925-01-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
47925-01-1833Gerhardus

 

Plas

 

IdemIdem
47925-01-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
47925-01-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
48029-01-1833Evert

 

Santman

 

BergentheimAkte van protest van niet betaling voor Jan Bruins te Heemse
48130-01-1833Jan Hendrik

 

Korterink

 

DalerveenProces verbaal eener verkoping van vaste goederen: drie akkers zaailand leggende op het Collendoornerveen, aan Klaas Olthuis te Gramsbergen en Jan Laarman te Wijerswolt
48130-01-1833Geertjen

 

Hamhuis

 

IdemIdem
48209-02-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener verkoop van boomen
48209-02-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
48209-02-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
48209-02-1833Gerhardus

 

Plas

 

IdemIdem
48209-02-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
48209-02-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
48328-02-1833Mannes

 

Schuldink

 

GramsbergenHypotheek groot f. 350,00 ten behoeve van Hendrikjen Gerrits, weduwe van wijlen Hendrik Woertink te Arriën, met onderpand van een woonhuis en schuur, liggende in den Lozermarsch onder de stede Gramsbergen, met den daarbij leggende kamp, zijnde zaai-, groen- en gaardenland, een stuk zaailand in den Westeresch, een perceel hooiland in de Veldingermaten, een perceel dito te Ane in den Peppelink en een perceel dito in het Kalf te Ane
48401-03-1833Hendrik

 

Nijeboer

 

LuttenTestament
48501-03-1833Fennegien

 

Monnikenmeijer

 

LuttenTestament
48606-03-1833Aaltjen

 

Gerritsweduwe van Roelof BouwmeesterAneProces verbaal eener verhuring
48707-03-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener verkoop van mobilia
48707-03-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
48707-03-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
48707-03-1833Hendrikus GerhardusPlas

 

IdemIdem
48707-03-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
48707-03-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
48812-03-1833Jannes

 

Stoeten

 

LuttenProces verbaal eener verpagting van veenen
48812-03-1833Klaas

 

Olthuis

 

GramsbergenIdem
48914-03-1833Jan Hendrik

 

Kamphuis

 

AneProces verbaal eener verkoop van boomen
49022-03-1833Jan

 

Klooster

 

AneTransport van den halven gaarden te Ane aan de noordkant van het kanaal, aan Jan Hendrik Hulter te Ane
49022-03-1833Hendrika

 

Visscher

 

IdemIdem
49101-04-1833Gerrit Jan

 

Brink

 

LuttenProces verbaal eener schapenverkoop
49210-04-1833Jan

 

Nijmeijer

 

AneProces verbaal van bomenverkoop
49326-04-1833Berend

 

Hana

 

NienhuisProces verbaal eener provisionele inzate van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
49427-04-1833Jan Hendrik

 

Hulter

 

AneHypotheek groot f. 500,00 ten behoeve van Jan Hendrik Ringerbruggen te Emmelenkamp, met onderpand van een huis en schuur met den daaragter gelegenen gaarden, staande en gelegen in de buurtschap Ane, leggende ten zuiden het kanaal, met twee stukken zaailand op den zogenaamden Wolbinkskamp te Ane, een stuk gaardenland genaamd den Bongert te Ane bij de school, een stuk zaailand het Zwartewaterstukke in den Aneresch
49427-04-1833Jennegien

 

Wilpshaar

 

IdemIdem
49529-04-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener verkoop van mobilia
49529-04-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
49529-04-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
49529-04-1833Hendrikus GerhardusPlas

 

IdemIdem
49529-04-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
49529-04-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
49607-05-1833Evert

 

Tiebert

 

LoozenTransport van een huis en wheere, staande en gelegen ter stede Hardenbergh in de Voorstraat no. 63, tusschen de huizen van Berend Zweers Jz ten westen en de weduwe van wijlen H. van Loo ten oosten, met twee lijkplaatsen op het kerkhoff te Hardenbergh, voor de som van f. 1400,00 aan Roelof Vasse te Hardenbergh
49607-05-1833Aleida

 

Uitslag

 

IdemIdem
49708-05-1833Engbert

 

Hakkers

 

GramsbergenAkte van authorisatie tot roijement van eene ambtshalve gedaane inschrijving op de hypotheekbewaarder te Deventer
49708-05-1833Gerrit

 

Hakkers

 

RheezerveenIdem
49708-05-1833Gerrit Jan

 

Hakkers

 

IdemIdem
49708-05-1833Jan

 

Hakkers

 

AneIdem
49808-05-1833Roelof

 

Reinders

 

GramsbergenAkte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Berend Beenen te Anerveen
49808-05-1833Jan

 

Heerspink

 

GramsbergenIdem
49808-05-1833Berendvan derHulst

 

GramsbergenIdem
49808-05-1833Albert

 

Broekhuis

 

GramsbergenAkte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Berend Beenen te Anerveen
49910-05-1833Berend

 

Hana

 

NienhuisProces verbaal van eene niet geaccordeerde verkoop van vaste goederen
50017-05-1833Antonievan Riemsdijk

 

HardenberghProcuratie op Maurits Ernst Houck te Deventer
50017-05-1833Lubbertus

 

Veldsink

 

RadewijkIdem
50017-05-1833Hendrikjen

 

veldsink

 

IdemIdem
50017-05-1833Jan

 

Santman

 

HardenberghIdem
50017-05-1833Wolter Jan

 

Kuiper

 

HeemseIdem
50017-05-1833JacobvanForeest

 

HeemseIdem
50017-05-1833Jennechien

 

Zwijse

 

BalderhaarIdem
50017-05-1833Harm

 

Olde Balderhaar

 

BalderhaarIdem
50017-05-1833Hendrik

 

Olde Balderhaar

 

BruchtIdem
50017-05-1833Geesjen

 

Olde Balderhaar

 

AneveldeIdem
50017-05-1833Lucas

 

Lamberts

 

IdemIdem
50122-05-1833Jan

 

Klingenbergh

 

Den VeldeProces verbaal eener verkoop van boekweite
50122-05-1833Jan

 

Kremer

 

IdemIdem
50207-06-1833Jan

 

Hölter

 

AneHuwelijks-voorwaarde
50207-06-1833Jennegien

 

Huurink

 

AneveldeIdem
50307-06-1833Jan

 

Heerspink

 

GramsbergenAkte van bekendheid van overlijden over Johanna Merjenburgh, in leven de echtgenote van Nicolaas Wilhelmus Grimmelius
50307-06-1833Lucasvan derScheer

 

IdemIdem
50307-06-1833Berend

 

Richterink

 

IdemIdem
50307-06-1833Harmenvan derHaar

 

IdemIdem
50422-06-1833Nicolaas WilhelmusGrimmelius

 

GramsbergenAkte van toestemming tot een huwelijk aan Geertruid Willemina Grimmelius
50526-06-1833Hendrik

 

Schuldink

 

AneProces verbaal eener verkoop van gras
50627-06-1833Jan Willem

 

Bouwhuis

 

GramsbergenProces verbaal eener verkoop van gras en tiendens
50627-06-1833Jan

 

Roelofs

 

IdemIdem
50627-06-1833Jan

 

Timmerman

 

IdemIdem
50728-06-1833Gerhardus

 

Groone

 

LaarAuthorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op de hypotheekbewaarder te Deventer
50801-07-1833Thomas

 

Werndlij

 

CoevordenIdem
50908-07-1833Albert

 

Bekman

 

HolthoneAkte van bekendheid van overlijden over Harmen Blaauwgeerts en Fennegien Belt, en Johannes Veldings en Maria Bruins, in leven landbouwers te Holthone en in ’t Laar
50908-07-1833Berend

 

Kleijan

 

IdemIdem
50908-07-1833Harmen

 

Klumper

 

IdemIdem
50908-07-1833Hendrik

 

Drenten

 

IdemIdem
51008-07-1833Harmen

 

Assenweduwnaar van Euphemia BlaauwgeertsHolthoneInventaris
51118-07-1833Hermannus JohannesAssen

 

HolthoneTestament
51218-07-1833Geertruid

 

Blaauwgeerts

 

HolthoneIdem
51325-07-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener verkoop van in gasten staande rogge
51325-07-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
51325-07-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
51325-07-1833Hendrikus GerhardusPlas

 

IdemIdem
51325-07-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
51325-07-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
51430-07-1833Roelof

 

Geertjes

 

AneIdem
51505-08-1833Hendrik

 

Drenten

 

HolthoneIdem
51608-08-1833Derk

 

Vinke

 

AneIdem
51708-08-1833Aaltjen

 

Vlierman

 

AneIdem
51808-08-1833Jannes

 

Sierink

 

HardenberghTransport van een parceel hooiland in het Nijendeel in de gemeente Gramsbergen, beland ten zuidoosten den Zandbelt van de erven Richterink en consorten en ten noordwesten het land van H. Klingenberg en consorten, aan Harmen Tiebert te Wielen
51808-08-1833Zwaantjen

 

Habers

 

IdemIdem
51914-08-1833Jan

 

Heerspink

 

GramsbergenAkte van bekendheid van overlijden over Johanna Merjenburgh, in leven de echtgenote van Nicolaas Wilhelmus Grimmelius
51914-08-1833Lucasvan derScheer

 

GramsbergenIdem
51914-08-1833Berend

 

Richterink

 

GramsbergenIdem
51914-08-1833Harmenvan derHaar

 

GramsbergenIdem
52020-08-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeAkte van authorisatie tot roijement van eene ambtshalve gedaane inschrijving voor onbetaalde koopspenningen op de hypotheekbewaarder te Deventer
52020-08-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
52020-08-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
52020-08-1833Hendrikus GerhardusPlas

 

IdemIdem
52020-08-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
52020-08-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
52130-08-1833AntonievanDoorn

 

aan de VaartProces verbaal eener veenverpagting
52207-09-1833Harmen Hendrik

 

Quae

 

HolthemeProces verbaal eener verkoop van boekweit
52207-09-1833Anna Francisca Aleida ElisabethMittendorff

 

IdemIdem
52207-09-1833Anna Maria JosephinaMittendorff

 

IdemIdem
52207-09-1833Hendrikus GerhardusPlas

 

IdemIdem
52207-09-1833Joan Theodorus AlexanderMittendorff

 

IdemIdem
52207-09-1833Hermannus

 

Ambergen

 

CoevordenIdem
52310-09-1833Hendrik

 

Staarman

 

RheezerveenProces verbaal eener veenverpagting
52411-09-1833Lucas

 

Waterink

 

Aneveldeproces verbaal eener verkoop van ijmen
52513-09-1833Klaas

 

Olthuis

 

GramsbergenProces verbaal eener veenverpagting
52624-09-1833Klaas

 

Olthuis

 

GramsbergenIdem
52725-09-1833Klaas

 

Olthuis

 

GramsbergenIdem
52802-10-1833Hendrik

 

Staarman

 

RheezerveenIdem
52903-10-1833Jan

 

Bruins

 

HardenberghHypotheek groot f. 4500,00 ten behoeve van Hendrik Meinesz te Leeuwarden, met onderpand van het erve den Vilsterburg [Vilsterborg] met de daarop staande getimmertens, benevens alle de daarbij verkogtte landen en gronden als mede het whaarregt met de daartoe gehorende plaggeslagen in de onverdeelde en gecombineerde markte van Holtheme en den Velde, alles gelegen aan de rivier de Vecht in de buurtschap Holtheme
52903-10-1833Luitjen Jolles

 

Veening

 

op den Schuilenberg onder HellendoornIdem
53007-10-1833Asse

 

Waaijman

 

LuttenProces verbaal eener veenverpagting
53108-10-1833J.

 

Sierink

 

HardenberghIdem
53108-10-1833Derk

 

Willink

 

AneIdem
53211-10-1833JacobusvanRiemsdijk

 

HardenberghProces verbaal eener provisionele inzate van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
53211-10-1833Ernst Friederich

 

Meijerink

 

HoogeveenIdem
53316-10-1833Hendrik

 

Staarman

 

RheezerveenProces verbaal eener veenverpagting
53425-10-1833JacobusvanRiemsdijk

 

HardenberghProces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: het 1ste en 2de perceel: twee parcelen zaailand op den Pingelenkamp in de gemeente Stad Hardenbergh aan Gerrit Crull op den Belt; het 3de, 4de, 5de en 6de perceel: vier percelen zaailand op den Groten of Nijzinkskamp in de gemeente Stad Hardenbergh aan Thijs Stegeman te Brucht; het 7de perceel: een perceel zaailand op den Groten of Nijzinkskamp aan Albert van der Velde te Hardenbergh; het 9de perceel: een kamp zaailand, den Nieuwen Kamp genaamd, leggende in de gemeente Stad Hardenbergh aan Jannes Grendelman te Bergentheim; het 16de, 17de, 18de, 19de, 20ste, 21ste, 22ste en 23ste perceel, zijnde een vierde whaardeel in het Bruchter onderveld en drie vierde in het Bovenveld en veen aan Berend Venebrugge; het 25ste en 26ste perceel: twee percelen hooiland in het Laarscheland, gemeente Gramsbergen, aan Gerrit Jan Hulter te Ane
53425-10-1833Ernst Friederich

 

Meijerink

 

HoogeveenIdem
53507-11-1833Jannes

 

Stoeten

 

LuttenProces verbaal eener veenverpagting
53507-11-1833Harmen

 

Geerlings

 

LuttenIdem
53611-11-1833Jan

 

Bruins

 

HeemseHypotheek groot f. 1000,00 ten behoeve van Harmen Hendrik Quae te Holtheme, met onderpand het erve het Veldsink te Heemse, bestaande uit een woonhuis met de ten zuiden en ten zuidwesten gelegenen gaarden, met den kamp zaaijland, den Berg genaamd
53715-11-1833Hendrik

 

Gerrits

 

AnerveenProces verbaal eener verkoop van bomen
53818-11-1833Berend

 

Venebrugge

 

VenebruggeAuthorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op de hypotheekbewaarder te Deventer
53918-11-1833Jan Harmen

 

Zweers

 

HardenberghHypotheek ten behoeve van Aaltjen Vas, weduwe van Derk Visser te Zaandam, tot meerder zekerheid van een erkend kapitaal verbonden: 1: een stuk zaailand op den Lagen Marsch, 2: een dito aan de Korte Steege, 3: een tuin aan het Middenpad, 4: tien veenakkers op het Heemserveen op het Sijtzema’s Slag, 5: een veeneslag op het Collendoornerveen, 6: een derde gedeelte der erven het Meulen en het Bakhuis te Sibculo, met 2 schuren en 2 schapeschotten en gaardens, voorts een derde gedeelte van de tot deze erven gehorende hoge en lage zaai-, weide- en hooilanden, als den Hoppegaarden, het Bakhuiskampje, twee stukken op het Oude Klooster, verders een-derde gedeelte eener katerstede aldaar in de zogenaamde Vlegge, alsmede een derde gedeelte eener katerstede aldaar in het zogenaamde Broek
53918-11-1833Fennegje

 

Busman

 

IdemIdem
54021-11-1833Johannes TheodorusMittendorff

 

HolthemeTestament
54101-12-1833Gerrit Jan

 

Bouwhuis

 

LuttenHypotheek groot f. 400,00 ten behoeve van Harmen Hendrik Quae te Holtheme, met onderpand van de katerstede het Koenraats te Lutten, bestaande in een huis met de daaraan gelegene groen- en gaardelanden, alsmede drie stukken zaailand op den Esch
54204-12-1833AntonievanDoornveenbaasDedemsvaartProces verbaal eener veenverpagting
54320-12-1833Hendrikus

 

Schottert

 

LuttenProces verbaal eener schapenverkoop