Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1547
Aktenr.Datum akteVoornamen AchternaamAanv.WoonplaatsSoort akte
71503-01-1837Jan Hendrik

 

Hulter

 

AneTransport van een perceel bouwland te Ane aan Roelof Sempel te Ane
71503-01-1837Jennegien

 

Wilpshaar

 

IdemIdem
71604-01-1837Hillegien

 

Gerbersweduwe van Lambert Kamphuisop den OldenhoffTestament
71710-01-1837Berend Jan

 

Munnikenmeijer

 

AnerveenProces verbaal eener verkoop van bomen
71816-01-1837Jan

 

Santman Ez.

 

HardenberghTestament
71917-01-1837Klaas

 

Olthuis

 

GramsbergenProces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
71917-01-1837Gerrit Jan

 

Krikke

 

IdemIdem
72023-01-1837Derk

 

Baarslag

 

GramsbergenTestament
72124-01-1837Evert

 

Meijlink

 

AneProces verbaal eener verkoop van bomen
72124-01-1837Gerrit Jan

 

Meijlink

 

IdemIdem
72231-01-1837Klaas

 

Olthuis

 

GramsbergenProces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: 1. aan Klaas Olthuis te Gramsbergen, a. het eerste perceel, het woonhuis, varkenshok, en schapeschot, van het erve Vassen te Lutten, met deszelfs gronden en wheeren c.s., sectie A no. 505 t/m 509, wijders den gaarden sectie A no. 504, voorts de zeven westelijke stukken zaailand op den Esch sectie A no. 502, met de westelijke veenakker op het Lieve Veen, sectie A no. 648, met de halve begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh en de halfscheid van het volle whaardsaandeel van het onderhavige erve op het Knappersveldjen, de Korteslagen, tezamen ongeveer groot 12 bunders, sectie A no. 346 en 362, wijders in het onverdeelde beneden de verkooplinie alsmede in het binnenveen, de Zwarte Kuilen, de Hoge Kuilen en het Zuidveen voorkomende onder sectie A no. 372, 382, 392, 414, 424, 433 en 44, als mede een agtste drift of weidewhare in de marke van Ane, met het halve aandeel in de Put, met de staande en liggende plaat in de keuken en de losse planken en sleten van de zolder voor f. 1700,00; b. het tweede perceel, de schuur van het erve Vassen te Lutten, met derzelver gronden en wheeren, met een gaarden en weidegronden c.s, voorts de halfscheid van de tot dit erve gehorende begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh met de halfscheid van het volle whaardsaandeel van het onderhavige erve zo op het Knappersveldjen en de Korteslagen c.s. 2. aan de heer mr. Hermannus van Sonsbeeck te Zwolle het twaalfde perceel, het zogenaamde Oosterslag no. 7, vanaf de verkooplinie noordwaards opschietende tot aan de Drentsche scheiding, groot 42 bunders, sectie A no. 318 tot en met 321 voor f. 3098,00. 3. aan Jan Winkel, Sieger Goukes de Vries en Jan Blanken, alle drie op het Hogeveen in Compagnie het 14de en 21ste perceel op de zgn. Tienakkers. 4. aan Harmen Hendrik Staarman, aan de Dedemsvaart, het 19de perceel. 5. aan Hendrik Krikke en Compagnie te Gramsbergen het 22ste perceel.
72231-01-1837Jan

 

Bosch

 

LuttenIdem
72231-01-1837Gerrit Jan

 

Krikke

 

GramsbergenIdem
72310-02-1837Jan

 

Bosch

 

LuttenAkte van adjudicatie
72310-02-1837Klaas

 

Olthuis

 

GramsbergenIdem
72310-02-1837Gerrit Jan

 

Krikke

 

IdemIdem
72423-02-1837Hermannus

 

Nijman

 

BergentheimTransport van een huis en wheere, staande en gelegen op den zogenaamden Mansvelderkamp onder Gramsbergen, met de daarbij leggende vier stukken zaailand, beland ten oosten het hooiland de Russchenmaat, ten zuiden de Veldingermaten, ten westen het zaailand van Harmen Klingenberg en Jan Hendrik Meijerink en ten noorden Kattenkarsterstege, sectie D no. 482, 482a en 482b voor f. 300,00 aan Jan Klingenbergh in den Velde
72513-03-1837Jan

 

Bekman

 

RadewijkProces verbaal eener schapenverkoop
72614-03-1837Jan

 

Klingenberg

 

Den VeldeIdem
72716-03-1837Hendrik

 

Matel

 

RadewijkIdem
72830-03-1837Hendrik

 

Drenten

 

HolthoneProces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
72913-04-1837Hendrik

 

Drenten

 

HolthoneProces verbaal eener niet geaccordeerde toewijzing van vaste goederen
73020-04-1837Lucasvan der Scheer

 

GramsbergenAkte van bekendheid van overlijden over Hendrik Hulsebosch, in leven te Gramsbergen woonagtig
73020-04-1837Jan

 

Brink

 

IdemIdem
73020-04-1837Harmen

 

Klinge

 

IdemIdem
73020-04-1837Berend Jan

 

Richterink

 

IdemIdem
73120-04-1837Lucasvan der Scheer

 

GramsbergenAkte van bekendheid van overlijden over Gerrit Ensink, in leven te Gramsbergen
73120-04-1837Jan

 

Brink

 

IdemIdem
73120-04-1837Harmen

 

Klinge

 

IdemIdem
73120-04-1837Berend Jan

 

Richterink

 

IdemIdem
73220-04-1837Hermannus

 

Kieft

 

CollendoornerveenProces verbaal eener verkoop van schapen
73322-04-1837Jan Hendrik

 

Beltman

 

LuttenTransport van hun aandeel in een half veneslag of vier akkers veengrond op het Anerveen, gem. Gramsbergen, leggende naast elkanderen, tusschen de akkers van de weduwe Eekman ten westen en Wilpshaar ten oosten, beginnende ten zuiden de Kieftshaar tot aan den Anerveendijk en boven denzelven zijnde aldaar gaarden en gemest en ongemest zaailand en ongecultiveerd veenland, en verders van daar oplopende tot aan de Drentsche Scheiding, groot p.m. 12 bunders en 66 roeden, sectie A no. 85, 86, 316 t/m 320, sectie C no. 505 en 505a, met de halfscheid van een vierde whaarregt uit het erve Wolbink, alsmede de halfscheid van drie vierde van 2 akkers uitgegraven turfveen in het Anevelderveen onder Ane, aldaar toegeslagen op de whare van het erve Meijerink met de halfscheid van twee akkers toegeslagen op het erve Wolbink aldaar, ten noorden aan melenberg en Koks, en ten zuiden aan Lamberts, aan Albert Beltman te Lutten
73322-04-1837Willemina

 

Jacobs

 

Rheeze 
73322-04-1837Jannes

 

Raatmink

 

Rheeze 
73322-04-1837Geertjen

 

Beltman

 

Ane 
73322-04-1837Klaas

 

Snieders

 

Ane 
73322-04-1837Evert

 

Beltman

 

Heesterkant 
73322-04-1837Jan

 

Beltman

 

Lutten 
73425-04-1837Janvan der Munster Fz.

 

HardenberghProces verbaal eener verkoop van hooij en stroo
73528-04-1837Jennegien

 

Peters

 

AnerveenIdem van mobilia
73629-04-1837Klaas

 

Reinders

 

GramsbergenTransport van de zuidelijke halfscheid van een woonhuis, staande en gelegen ter stede Gramsbergen in de Dwarsstraat onder no. 44, belend ten noorden de andere halfscheid en ten zuiden het woonhuis van Berend Jan Kamphuis, sectie D no. 541, voor de som van f. 200,00 aan Klaas Werners te Gramsbergen
73629-04-1837Albertus

 

Reinders

 

IdemIdem
73629-04-1837Hendrikjen

 

Reinders

 

IdemIdem
73629-04-1837Roelof

 

Reinders

 

IdemIdem
73701-05-1837Nicolaas Wilhelmus

 

Grimmelius

 

GramsbergenAkte van bekendheid van overlijden over Hermina Hekman, in leven woonagtig te Ane
73701-05-1837Jan

 

Kuiper

 

IdemIdem
73701-05-1837Jan

 

Heerspink

 

IdemIdem
73701-05-1837Albert

 

Broekhuis

 

IdemIdem
73803-05-1837Jan Hendrik

 

Hulter

 

AneHypotheek groot f. 600,00 ten behoeve van Gerrit Crull op den Belt, onder verband van drie naast elkanderen gelegene veenakkers op het Anerveen, vanaf de Anerveendijk noordwaards oplopende tot aan de Drentsche Scheiding, met het daarop staande woonhuis, alsmede vier stukken zaailand leggende naast elkanderen op den zogenaamden Veltkamp te Ane
73803-05-1837Jennegien

 

Wilpshaar

 

IdemIdem
73910-05-1837Asse Hendriks

 

Steenteugel

 

HeemseAkte van toestemming tot een huwelijk aan Jantien Steenteugel te Holtheme
73910-05-1837Jennegien

 

Gebben

 

IdemIdem
74018-05-1837Lucas

 

Hoenderken

 

HardenberghProces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
74018-05-1837Frans WillemvanRiemsdijk

 

IdemIdem
74018-05-1837Cornelis JohannesvanRiemsdijk

 

IdemIdem
74018-05-1837Lubbertus

 

Bosch

 

IdemIdem
74018-05-1837AntonivanRiemsdijk

 

IdemIdem
74018-05-1837JacobusvanRiemsdijk

 

AlmeloIdem
74018-05-1837JacobusvanRiemsdijkJ.W.znHardenberghIdem
74018-05-1837Ernst Friederich

 

Meijeringh

 

aan de DedemsvaartIdem
74127-05-1837Hendrik

 

Matel

 

HolthemerbroekTestament
74227-05-1837Jennigjen

 

Hamhuis

 

IdemIdem
74301-06-1837Frans WillemvanRiemsdijk

 

HardenberghProces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen. 1. een perceel veengrond, leggende op de zogenaamde Koerts en Warminkslagen in het Rheezerveen, gem. Avereest; 2. een perceel veengrond aldaar; 3. een perceel veengrond aldaar; 9. de katerstede het Koerts aldaar, bestaande in deszelfs behuizinge, alsmede den berg en schapeschot met de daarom leggende groengronden. Aan de heeren Jacob Gerard van Nes te Zuilen, Evert Rein van Nes in Den Haag en Hermannus van Sonsbeeck te Zwolle, voor de som van f. 21.083,00.
74301-06-1837Cornelis JohannesvanRiemsdijk

 

IdemIdem
74301-06-1837Lubbertus

 

Bosch

 

IdemIdem
74301-06-1837AntonivanRiemsdijk

 

IdemIdem
74301-06-1837JacobusvanRiemsdijk

 

AlmeloIdem
74301-06-1837JacobusvanRiemsdijkJ.W.znHardenberghIdem
74301-06-1837Ernst Friederich

 

Meijeringh

 

AvereestIdem
74414-06-1837Hendrikus

 

Schotters

 

HolthoneHuwelijks-voorwaarde
74414-06-1837Jennechien

 

Veneman

 

IdemIdem
74503-07-1837Jan

 

Brink

 

GramsbergenTransport van een perceel hooiland, leggende in de buurtschap Holtheme, aan de Stege naar den Velde, sectie D no. 745, voor f. 180,00 aan Gerrit Jan Wilpshaar te Holtheme
74503-07-1837Wolter

 

Brink

 

IdemIdem
74503-07-1837Geertruid

 

Brink

 

IdemIdem
74603-07-1837Hendrik

 

Schuldink

 

AneProces verbaal eener grasverkoop
74704-07-1837Berend Jan

 

Kamphuis

 

GramsbergenIdem
74704-07-1837Jan

 

Timmerman

 

IdemIdem
74704-07-1837Gerrit

 

Loshaar

 

IdemIdem
74824-07-1837Jan

 

Klingenbergh

 

Den VeldeHuwelijks-voorwaarde
74824-07-1837Geertjen

 

Stegeman

 

IdemIdem
74927-07-1837Jan Harmen

 

ZweersJasperszoonHardenberghProces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
75010-08-1837Jan Harmen

 

ZweersJasperszoonHardenberghProces verbaal eener definitieve toewijzing. Het 1e perceel, de schuur met deszelfs grond en where, staande ter stede Hardenbergh in de Voorstraat, naast en ten westen het huis van verkoperen en ten oosten  het huis van wijlen den heer Lucas Hoenderken, sectie A no. 23, aan A. van Riemsdijk te Hardenbergh voor f. 510,00. Het 2de t/m 11de perceel, de Pastoorsweide, zijnde hooiland, groot 4 bunders, 47 roeden en 90 ellen, sectie A no. 551 Stad Hardenbergh en sectie C no. 393 Ambt Hardenbergh, aan G. Crull op den Belt voor f. 1805,00. Het 18de perceel, een half veneslag op het Sijtzema’s Slag op het Heemserveen, groot 4 bunders en 87 roeden, aan Jacobus van Riemsdijk te Hardenbergh voor f. 351,00.
75121-08-1837Derk

 

Willink

 

AneProces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
75121-08-1837Hermannus

 

Willink

 

IdemIdem
75121-08-1837Wibbegien

 

Willink

 

IdemIdem
75121-08-1837Marten

 

Jannessen

 

AneIdem
75121-08-1837Hendrik

 

Kampherbeek

 

AnerveenIdem
75226-08-1837Stientjen

 

Vlierman

 

AneAkte van superscriptie van een besloten testament
75304-09-1837Derk

 

Willink

 

AneProces verbaal eener definitieve toewijzing. 1. aan Derk Willink, mede-eigenaar te Ane, het 1ste perceel, een huis met deszelfs grond en wheere, met de grond waarop de schuur is staande, het Willink genaamd, met den daaraan gelegenen gaarden, tezamen groot 83 roeden en 89 ellen, sectie F no. 138 t/m 141, met 2 stukjes gaardenland, den Fennegiesgaarden en den Driehoek genaamd, het eerste groot 12 roeden en 10 ellen, sectie F no. 167 en het laatste groot 9 roeden en 70 ellen, F no. 158, alsmede een vierde van een volle whare in de markte van Ane, en eindelijk de tot dit erve gehorende gerechtigheid van turfsteken in 2 akkers in de Schanse; het 2de, 3de en 4de perceel, vier stukken bouwland, de Nieuwe Stukken genaamd, tezamen groot 1 bunder, 24 roeden en 50 ellen, in den Aneresch, sectie F no. 159; het 38ste en 39ste perceel ΒΌ whaarsaandeel in de marke van Ane; het 41ste perceel, de gerechtigheid van turfsteken in de akkers op het Aneveldingerveen en het Bruineveld; het 42ste perceel, de halfscheid van de tot het erve Willink gehornede tiende, de Bellinkhovertiende genaamd, tezamen voor f. 2214,00. 2. aan Gerrit Beltman te Ane, het 6de perceel, een stuk bouwland, de Bate genaamd, in den Aneresch, groot 4 roeden 50 ellen, sectie F no. 214; het 11de perceel, een perceel bouwland, leggende aan twee stukken naast elkanderen op den Aneresch, de beide dwarsstukjes genaamd, groot 20 roeden, sectie F no. 467, tezamen voor f. 110,00. 3. aan Egbert Vlierman te Ane, twee stukken bouwland in den Aneresch, de Vlasakkers genaamd, groot 29 roeden en 90 ellen, sectie F no. 262, voor f. 191,00. 4. aan Jan Harmen Welleweerd te Ane, een stuk bouwland in den Aneresch, zijnde het 9de perceel, het Groote Stuk genaamd, groot 64 roeden en 50 ellen, voor f. 372,00. 5. aan Hendrik Schuldink en compagnie te Ane met A. Melenberg, het 14de perceel, een stuk bouwland op den Aneragteresch, de Holtlange genaamd, groot 30 roeden en 70 ellen, sectie F no. 473; het 15de perceel, een stuk dito aldaar, den Ruiterbosch genaamd, groot 23 roeden en 10 ellen, sectie F no. 478; het 17de perceel, en dito aldaar, de Weglange met het brede eindje, groot 14 roeden, sectie F no. 488; het 18de perceel, een stuk dito aldaar, leggende aan twee stukken, groot 25 roeden en 40 ellen, sectie F 504, de Melenbergh genaamd, voor de som van f. 621,00. 6. aan Hendrik Meijerink het 12de perceel, een stuk bouwland op den Aneresch, het Grote Vuurenrot, groot 28 roeden, sectie F no. 467, voor f. 172,00. 7. aan Albert Melenberg, het 13de perceel, een stuk bouwland aldaar, het Half mudden- en knegten-stuk genaamd, groot 5 roeden, sectie F no. 467, voor f. 85,00. 8. aan Hendrik Bouwmeester te Ane, het 16de perceel, een parceel bouwland, het Slotstukke genaamd, groot 11 roeden en 30 ellen, sectie F no. 437, voor f. 60,00. 9. aan Jan van Aans te Ane, het 19de perceel, een stuk bouwland aldaar, de Koele genaamd, groot 28 roeden en 60 ellen, sectie F no. 574, voor f. 150,00. 10. aan Hendrik Nijsink te Ane, het 20ste perceel, een stuk bouwland aldaar, den Peppelink genaamd, groot 15 roeden en 10 ellen, sectie F no. 590, voor f. 65,00. 11. aan Jan Strieper te Anevelde, het 21ste perceel, de schuur tot afbraak, sectie F no. 140, voor f. 80,00. 12. aan Willem Swam te Gramsbergen het 30ste en 31ste perceel, een stuk hooiland, den Nieuwenhoek op den Anerweert, groot ongeveer 2 bunders, sectie C no. 308, het 32ste en 33ste perceel, het hooiland in de Stegemaat onder Holtheme, groot ongeveer 86 roeden, sectie C no. 161 voor f. 1080.00. 13. aan Hendrik Fokke tolen en Roelof Harms Post te Hogeveen, het 35ste perceel, twee opgaande veenakkers op het Anerveen, sectie A no. 34, voor f. 500.00. 14. aan Hendrik Fokke Tolen en Roelof Harms Post voormeld het 37ste perceel, 2 opgaande veenakkers op het Anerveen, sectie A no. 111 en 112, voor f. 450.00. 15. aan Gerrit Haandrikman te Holtheme het 36ste perceel, een getimmerte met twee opgaande veenakkers op het Anerveen van de Dijk tot aan den Vriesendijk, sectie A no. 193, voor f. 425,00.
75304-09-1837Hermannus

 

Willink

 

IdemIdem
75304-09-1837Wibbegien

 

Willink

 

IdemIdem
75304-09-1837Marten

 

Jannessen

 

AneIdem
75304-09-1837Hendrik

 

Kampherbeek

 

AnerveenIdem
75407-09-1837Jan Hendrik

 

Beltman

 

LuttenProces verbaal van eene verkoop van mobilia
75407-09-1837Jan

 

Hubers

 

AneIdem
75407-09-1837Geertjen

 

Beltman

 

 

Idem
75513-10-1837Egbert

 

Vlierman

 

AneHuwelijks-voorwaarde
75513-10-1837Gerritdina

 

Bouwhuis

 

HeemseHuwelijks-voorwaarde
75613-10-1837Janvan der Heide

 

HardenberghHypotheek groot f. 1200,00 ten behoeve van Jan Santman Rz. met onderpand van hun eigendommelijk woonhuis met deszelfs grond en wheere, met het daaragter gelegen tuintjen, groot 2 roeden en 60 ellen, te Hardenbergh, de huizen van J. van Munster Fz. Ten oosten en J.H. Edelijn ten westen, bekend onder sectie A no. 17 en 18.
75613-10-1837Johanna

 

Venebrugge

 

IdemIdem
75715-10-1837Lubbertus

 

Bosch

 

HardenberghAkte van depot
75818-10-1837Klaas

 

Olthuis

 

GramsbergenTransport van twee opgaande veenakkers met het daarop staande woonhuis op het Anerveen, vanaf den Dijk oplopende tot aan den Vrieschendijk, aan Gerrit Jan Hazelaar te Anerveen
75919-10-1837Lubbertus

 

Bosch

 

GramsbergenInventaris
76019-10-1837Willem

 

Swam

 

GramsbergenVerklaring van het depot van een testament
76124-10-1837Lubbertus

 

Bosch

 

GramsbergenProces verbaal eener verkoop van roerende goederen
76204-11-1837Frans WillemvanRiemsdijk

 

HardenberghAkte van authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op den Hypotheekbewaarder te Deventer ten behoeve van Jacobus van Riemsdijk en vrouwe Margaretha Elisabeth Schuurman te Hardenbergh.
76204-11-1837Anna Catharina Christina

 

Hoenderken

 

IdemIdem
76204-11-1837Cornelis JohannesvanRiemsdijk

 

HardenberghIdem
76204-11-1837Lubbertus

 

Bosch

 

IdemIdem
76304-11-1837Frans WillemvanRiemsdijk

 

HardenberghAkte tot eene ambtshalve inschrijving op den Hypotheekbewaarder te Deventer, ten behoeve van Jacobus van Riemsdijk J.W.zn te Hardenbergh en Ernst Friederich Meijeringh en vrouwe Johanna Wilhelmina Christina Fuhrmann aan de Dedemsvaart
76304-11-1837Cornelis JohannesvanRiemsdijk

 

IdemIdem
76304-11-1837Lubbertus

 

Bosch

 

IdemIdem
76304-11-1837AntonivanRiemsdijk

 

IdemIdem
76304-11-1837Anna Charlotte

 

Soeters

 

IdemIdem
76304-11-1837JacobusvanRiemsdijk

 

AlmeloIdem
76304-11-1837Engelina Elisabeth

 

Soeters

 

IdemIdem
76404-11-1837Frans WillemvanRiemsdijk

 

HardenberghAkte tot eene ambtshalve inschrijving op den Hypotheekbewaarder te Deventer, ten behoeve van de heeren en meesters Hermannus van Sonsbeeck, Jacob Gerard van Nes en Evert Rein van Nes van Neerkerk te Zwolle, Utrecht en Den Haag
76404-11-1837Anna Catharina Christina

 

Hoenderken

 

IdemIdem
76404-11-1837Cornelis JohannesvanRiemsdijk

 

IdemIdem
76404-11-1837Lubbertus

 

Bosch

 

IdemIdem
76404-11-1837AntonivanRiemsdijk

 

IdemIdem
76404-11-1837Anna Charlotte

 

Soeters

 

IdemIdem
76404-11-1837mr. JacobusvanRiemsdijk

 

AlmeloIdem
76404-11-1837Engelina Elisabeth

 

Soeters

 

IdemIdem
76404-11-1837JacobusvanRiemsdijkJ.W.znHardenberghIdem
76404-11-1837Margaretha Elisabeth

 

Schuurman

 

IdemIdem
76404-11-1837Ernst Friederich

 

Meijeringh

 

aan de DedemsvaartIdem
76404-11-1837Johanna Wilhelmina Christina

 

Fuhrmann

 

IdemIdem
76507-11-1837Bonne

 

Berends

 

aan de DedemsvaartProces verbaal eener veenverpagting
76608-11-1837Harmen Hendrik

 

Staarman

 

aan de DedemsvaartIdem
76717-11-1837Hendrikus

 

Schottert

 

HolthoneProces verbaal eener verkoop van schapen
76818-11-1837Hendrik

 

Eekman

 

AneTransport van een stuk zaailand, groot ongeveer 42 roeden, in den Anevelder Esch, aan Jan Reinders te Anevelde
76818-11-1837Hermina

 

Meijerink

 

IdemIdem
76918-11-1837Albert

 

Wilpshaar

 

HolthemeTransport van een veenakker op het Anerveen aan J.H. Welleweerd te Ane
76918-11-1837Gerrit Jan

 

Wilpshaar

 

IdemIdem
76918-11-1837Berend Jan

 

Wilpshaar

 

AneIdem
76918-11-1837Jennegien

 

Wilpshaar

 

IdemIdem
76918-11-1837Jan Hendrik

 

Hulter

 

IdemIdem
77020-11-1837Jan

 

Slingenberg

 

CoevordenAkte van authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op den Hypotheekbewaarder te Deventer ten behoeve van de erven Jannes Kieft
77121-11-1837Berend

 

Veltink

 

LuttenProces verbaal eener verkoop van schapen
77222-11-1837Berend Jan

 

Monnikenmeijer

 

AnerveenAkte van authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op den Hypotheekbewaarder te Deventer ten behoeve van Jan Timmerman te Coevorden
77312-12-1837Berend

 

Arink

 

GrotescheerProces verbaal eener veenverpagting