Op heeden den vijfentwintigsten february eenduizend
achthonderd en dertien, des morgens om tien uuren, ten huize van Maria van
Munster, weduwe van wijlen Marten Bruins, logementhoudersche woonende te Heemse
in nr. 2, gemeente en kanton Hardenbergh, hebben wij Antoni van Riemsdijk,
keizerlijk notaris resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh,
arrondissement Deventer, departement der Monden van den IJssel, in
tegenworodigheid van de heer Evert Bruins, gemeenteraad, woonende te Heemse in
gezegde nr. 2, en van Frederik Zweers, timmerman, woonende in de Achterstraat
ter Steede Hardenbergh in nr. 90, ten verzoeke van Gerrit Strieper, knegt bij
den bouwman Albert Wolbink te Lutten, gemeente en kanton Hardenbergh, publyk
aan de meestbiedenden verkogt de navolgende schaapen.

  1. een
    schaap, gekogt door Hendrik Jan Derksen, scheper bij Albert Wolbink te
    Lutten, voor 14 francs en 91 centimes
  1. etc.