Voor ons Antoni van Riemsdijk, in tegenwoordigheid van Willem
Jansen, metzelaar en Evert van Munster, bakker, beide wonend ter Steede Hardenbergh,
als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Lucas Weelink, landbouwer
van beroep, voormaals woonachtig in nr. 20 op het erve Herms of Weelink te
Rheeze in dit kanton, doch tans wonende te Arrien, gemeente en kanton Ommen.
Dewelke verklaarde van ons notaris te hebben ontvangen de somme van vijfduizend
zeshonderd agtentachentigh francs en negentigh centimes, ofwel tweeduizend
zevenhonderd en negen guldens Hollandsch, zijnde de koopprijs van het door
ons ten zijnen verzoeke, prose et nomine uxoris, op den twaalfden october
des afgeloopenen jaars verkogte erve Herms of Weelink te Rheeze voorzeid.