Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1996
notaris Averink
Volgnr.Datum akteSoort der actenNamen en woonplaatsen der partijenAard, liging en prijs der goederen
107-01-1845Publieke toewijzing van vaste goederenTen verzoeke van den heer Willem Swam, voor zichzelven als in huwelijk hebbende Willemina Bosch, woonende beide te Gramsbergen, en als gemagtigde van Hendrika Bosch, woonende te Zutphen, en van Willem Lubbertus Bruist en vrouwe Janna Berendina Bosch, woonende beide te Wierden, alsmede ten verzoeke van Roelof van Tarel, woonende te Gramsbergen, en van Harm Valkman, woonende te Koeverden, alle als verkoopers, en Jan Snel in de gemeente Ambt Hardenbergh als kooperVan eenige perceelen vaste goederen, gelegen in de gemeente Gramsbergen, voor de som van f. 6602
213-01-1845ProcuratieKlaas Olthuis en Wichertjen van Enk te Gramsbergen op Jan Stokhorst te Heemse 
321-01-1845Acte van adjudicatieWillem Swam te Gramsbergen pro se et qualitate qua van Roelof van Tarel te Holtheme, als voogd en Harm Valkman te Koevorden als toeziende voogdHet huis en molen, sectie E no. 95, 96 en 145, tezamen groot 0.26.60, aan G.J. Snel te Bergentheim, voor f. 6602