Albert Beijering (1875-) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Hoogenweg.


Albert Beijering is geboren op 19 september 1875 te Rolde, als zoon van rijksveldwachter Hendrik Beijering en Jantien Reinders. Hij trouwde op 27 juli 1920 te Stad Hardenberg met de joodse Heintje Frank uit Steenwijk.

Beijering was in de raadsvergadering van Ambt Hardenberg van 29 augustus 1905 met algemene stemmen benoemd tot hoofd van de nieuwe openbare lagere school aan de Hoogenweg.