Albert Bouwhuis (1824-1875) was een onderwijzer die tijdelijk les heeft gegeven aan de lagere school te Rheeze.


Albert Bouwhuis is geboren op 9 augustus 1824 te Collendoorn, als zoon van Hendrik Bouwhuis en Janna Koerts. Hij bleef ongehuwd. Op 16 oktober 1844 behaalde hij de schoolmeestersakte van de derde rang.

Op 27 november 1851 aanvaardde Bouwhuis zijn post als onderwijzer te Rheeze. Hij had de school op dat moment al gedurende bijna een jaar ‘met veel vrucht’ waargenomen, na het vertrek van de vorige schoolmeester Gerrit Jan Olsman. Meester Bouwhuis overleed op 5 maart 1875 te Rheeze. In het tijdschrift ‘Stemmen voor waarheid en vrede’ verscheen een aantal maanden later dit bericht:

“Heemse, 8 nov. De diaconie alhier maakt met erkentelijkheid melding dat bij haar ingekomen is een legaat van honderd gulden vrij van successieregt, vermaakt door den heer A. Bouwhuis, in leven onderwijzer in de buurtschap Rheeze, binnen deze gemeente”.