Albert Ekenhorst (1757-1831) was een schoolonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Holtheme.


Albert Ekenhorst is geboren op 4 juli 1757 aan de Heesterkante onder Laarwold, als zoon van Jan Eek Ekenhorst en Aaltje Jansen Lutterman. Hij trouwde in mei 1802 te Laar met Geesjen Schutten en na haar overlijden hertrouwde hij op 17 maart 1810 in het Duitse Wilsum met Hermtien Wubben.

In de ‘Nieuwe bijdragen’ van 21 juni 1828 lezen we:
“Holtheme, gemeente Gramsbergen. Het heeft Zijne Majesteit behaagd om bij’ besluit van den 17 mei 1828 no. 46, aan den schoolonderwijzer Albert Ekenhorst, deszelfs verzoek om ontslag uit zijnen veeljarigen schooldienst toe te staan, en denzelven daarenboven te begunstigen met een jaarlijksch pensioen uit ’s Rijks kasse van ƒ 50. In de vacature zal zoo dra mogelijk voorzien worden”.

Meester Ekenhorst overleed op 14 februari 1831 te Holtheme.