Albert Roelofs (1769-1836) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Oud-Lutten.


Albert Roelofs is geboren te Holtheme en werd gedoopt op 7 mei 1769 te Gramsbergen, als zoon van Lucas Roelofs en Geertien Evers.

Rond het jaar 1800 werd Roelofs benoemd tot onderwijzer te Lutten, als opvolger van Gerrit Jan Kamphuis.

In het archief wordt deze brief bewaard, gedateerd 19 december 1834, gericht aan de gouverneur van de provincie Overijssel:
“Ten fine van berigt, consideratiën enzovoort, gerekwireerd van den raad dezer gemeente bij Uwe Excellentie’s apostillaire dispositie van den 12e dezer, omtrent eene door Albert Roelofs, schoolonderwijzer te Lutten in de gemeente, in dato den 27e der vorige maand aan Z.M. den Koning gepresenteerde rekweste met verzoek om in deze zijne kwaliteit van ’s Rijks wegen te mogen worden gepensioneerd, heb ik de eer, ten gevolge van de daarbij door den raad op mij verstrekte kwalificatie daartoe, bij deze aan u te adresseeren een extract van des raads consideratiën, dien betrekkelijk, houdende deszelfs consideratiën, ten dezen en in specie betreffende het punct van concurrentie van gemeentewegen tot het door den rekwestrant verlangde pensioen. Mij hiertoe eerbiedigst refereerende, zo verblijve tevens gehoorzaamst”.

Roelofs werd bij Koninklijk Besluit van 5 september 1835 een rijkspensioen toegewezen van 50 gulden per jaar. Hij overleed, ongehuwd, op 27 oktober 1836 te Lutten.