Antonia Everdina Koldeweij (1887-1972) was een onderwijzeres die les heeft gegeven aan de lagere school te Collendoorn.


Antonia Everdina Koldeweij is geboren op 2 maart 1887 als dochter van Azuerus Koldeweij en Alberdina Hietbrink.

In de raadsvergadering van Ambt Hardenberg d.d. 30 mei 1906 werd mej. Koldeweij te Ambt Ommen benoemd tot onderwijzeres in Collendoorn. In februari 1907 slaagde ze voor het examen handwerken. In augustus 1911 werd ze benoemd tot onderwijzeres te Stad Ommen. Ambt Hardenberg verleende haar eervol ontslag per 1 november van dat jaar. Juffrouw Koldeweij bleef ongehuwd en overleed op 13 oktober 1972. Ze ligt begraven op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg in Ommen.