Berend Harmen Meijlink (1807-1869) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Holtheme.


Berend Harmen Meijlink is geboren op 21 december 1807 te Holtheme, als zoon van Berend Meilink en Gezina Alberta Meilink. Hij trouwde op 1 juli 1836 te Gramsbergen met Diderika Scholten.

Op 5 april 1826 behaalde Meijlink de schoolmeestersakte van de vierde rang. Bij besluit van 9 april 1832 werd Meijlink aangesteld als schoolmeester te Holtheme. Hij had die school echter al vanaf 1 januari 1828 provisioneel waargenomen.

Op 6 oktober 1860 besloot de gemeenteraad van Gramsbergen Meijlink, op diens verzoek, eervol te ontslaan per 31 december van dat jaar. Oud-onderwijzer Meijlink werd bij koninklijk besluit van 12 april 1861 een pensioen, ten laste van de staat, verleend van 47 gulden per jaar. Meester Meijlink overleed op 21 juni 1869 te Holtheme, op 61-jarige leeftijd.