Engelbertus Willem Christiaan Timmerman (1822-1861) was een schoolonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Oud-Lutten.


Engelbertus Willem Christiaan Timmerman is geboren op 11 december 1822 in het Zuid-Hollandse Ottoland, als zoon van predikant Antonie Jacobus Marinus Timmerman en Anna Cathalina Smith. Hij was de oudere broer van Jan Hendrik Everhardus Timmerman. Engelbertus behaalde op 17 juli 1844 de schoolmeestersakte van de derde rang.

Op 29 december 1847 werd het vergelijkend examen gehouden, waarna Timmerman per 29 februari 1848 werd aangesteld. In 1854 was hij nog schoolonderwijzer te Oud-Lutten. In dat jaar werd hij benoemd tot kerkelijk ontvanger van de hervormde gemeente te Lutten. Hij bleef ongehuwd en overleed – nog altijd in functie – op 4 april 1861 te Dalfsen.