Evert Jan Wijers (1845-1917) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Slagharen.


Evert Jan Wijers is geboren op 25 februari 1845 te Heerde, als zoon van de landbouwers Jan Wijers en Johanna ten Broeke. Hij trouwde op 30 oktober 1875 te Voorst met Aaltjen Ooltman.

Wijers begon als kwekeling te Voorst. Hij werd geëxamineerd in Gelderland voor hulponderwijzer. Meester Wijers werd in 1879 benoemd tot hoofdonderwijzer te Slagharen. Daarvoor stond hij aan de school te Rheeze.

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 augustus 1904 lezen we:
“Slagharen, 3 aug. Den 1 aug. was het 25 jaar geleden dat de heer E.J. Wijers de betrekking van hoofd der school hier aanvaardde. Vandaag werd dat feit met het vieren van een schoolfeest herdacht, ’t welk bestond in het doen van een optocht door de plaats, vlaggengezwaai, het zingen van feestliedjes, flink getracteerd worden, wedstrijden houden en tot slot een tombola. De aanwezigheid van het fanfarecorps ‘Prins Hendrik’ van Lutten en van een draaimolen verhoogde de feestvreugde niet weinig. Trots warmte en stof is er met opgewektheid feest gevierd. Voor de jeugd was het een dag van pret en vreugde, voor den algemeen geachten jubilaris een dag van voldoening. Zoo ontving hij van ingezetenen (oud-leerlingen) een canapé”.

De gemeenteraad van Ambt Hardenberg verleende hem in 1910, met ingang van 1 oktober, eervol ontslag uit zijn functie als schoolhoofd. Hij overleed op 2 januari 1917 te Haarlem.