Frederik Brink (1799-1880) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Baalder.


Frederik Brink is geboren op 6 januari 1799 te Bergentheim op het erve Slotmans, als zoon van Luggert Brink en Dina Slot. Frederik trouwde op 27 april 1838 te Ambt Hardenberg met Geziena Kampherbeek en na haar overlijden hertrouwde hij op 26 januari 1849 te Ambt Hardenberg met zijn schoonzusje Gerritdina Kampherbeek.

De 22-jarige Brink werd op 9 mei 1821 geĂ«xamineerd en trad op 26 november van dat jaar in functie als schoolmeester te Baalder. Frederik Brink werd ook Frederik Slotman genoemd (vernoemd naar het erve waar hij geboren is). Op 15 oktober 1823 behaalde hij de akte van de derde rang. Toen Frederik in 1831 als dienstplichtig soldaat in ‘schutterlijken dienst’ moest, nam Jannes van Loo uit Stad Hardenberg tijdelijk zijn functie waar. Per 1 januari 1865 stopte Brink als schoolmeester. Hem werd van rijkswege een pensioen verleend van 150 gulden per jaar. Meester Brink overleed op 27 april 1880 te Baalder, op 81-jarige leeftijd.