Frederik Jan Wandscheer (1841-1906) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere scholen te stad Hardenberg en in Baalder.


Frederik Jan Wandscheer is geboren op 17 oktober 1841 te Dalfsen, als zoon van Frederik Bussemaker Wandscheer en Alyda de Ruiter. Hij trouwde op 8 november 1866 te Ambt Hardenberg met Petronella Johanna Cornelia de Groot.

In 1861 werd Wandscheer benoemd tot tijdelijk hulponderwijzer aan de school te Hardenberg. Hij vervulde vanaf 1864 de post van bibliothecaris van de Volksbibliotheek. In 1865 benoemde het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg hem, met ingang van 1 april, tot hoofdonderwijzer in de buurtschap Baalder. Daar bleef hij in functie tot 1 december 1870.  Van Baalder ging meester Wandscheer naar de openbare lagere school aan de Nieuwebrug in Ommen. Daar bleef hij als hoofd van de school in functie tot zijn overlijden op 29 oktober 1906. De krant schreef toen:

Ambt Ommen, 29 Oct. De heer F. J. Wandscheer, hoofd der school te Nieuwebrug in deze gemeente, is heden nacht op 65-jarigen leeftijd overleden. De overledene was sedert 10 januari 1870 hoofd aan de openbare school aldaar en stond niet alleen als een zeer bekwaam onderwijzer bekend, doch was ook om zijn vriendelijkheid, bereidwilligheid en eenvoud algemeen geacht. Hij was sedert 1860 bij het onderwijs werkzaam en zou tegen 1 februari e.k. om gezondheidsredenen zijn betrekking neerleggen. Gedurende de laatste 30 jaren was hij ook organist bij de Herv. gemeente in Den Ham.