Fredrikus aan het Rot (1828-1907) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere scholen te Diffelen en Bergentheim.


Fredrikus aan het Rot is geboren op 12 oktober 1828 te Ambt Ommen, als zoon van Jan aan het Rot en Hendrikje Struvink. Op 24 juli 1851 behaalde hij de akte van de tweede rang. Hij trouwde op 9 augustus 1862 te Ambt Hardenberg met Janna Kooyker. Na haar overlijden hertrouwde hij op 28 oktober 1864 te Ambt Hardenberg met Elsje Wunnink en nadat zij ook overleden was, trad hij voor de derde keer in het huwelijksbootje. Zijn derde huwelijk werd op 20 maart 1868 te Ambt Hardenberg voltrokken. Zijn derde echtgenote was Hermina Eshuis.

Begin 1850 was Aan het Rot al onderwijzer aan de school in Diffelen. In 1854 werd hij aangesteld als hoofdonderwijzer te Bergentheim. Daar volgde hij meester Jacobus van Engelen op die zijn functie had neergelegd.

Indien er een onderwijzer een stempel op het onderwijs in de buurtschap Bergentheim gedrukt heeft, is dat wel Fredrikus aan her Rot, gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw. TweeĆ«nveertig jaar lang heeft hij de jeugd in Oud-Bergentheim onderwijs gegeven. Uit een formulier, door hem zelf ingevuld in 1858, blijkt dat hij aan landsgeld f 50,- ontving, aan schoolgeld f 177,90 en dat bij het schoolgeld f 1,50 gerekend was voor een kind buiten de gemeente. Verder gaven de boeren hem gratis de kost; namelijk “des middags en des avonds en voor het morgeneten ontving ik ’s jaarlijks f 35,-“.

Pas in oktober 1899 vroeg meester Aan het Rot ontslag. Dat werd hem op de meest eervolle wijze verleend, onder dankzegging voor de vele diensten aan het onderwijs bewezen. Per ultimo december legde hij zijn taak neer, waarna hij met pensioen ging. Meester Aan het Rot overleed op 6 januari 1907 in Bergentheim.