Gerben Klazes Walthuis (1868-1920) was een hulponderwijzer en hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Radewijk.


Gerben Klazes Walthuis is geboren op 29 februari 1868 te Utingeradeel, als zoon van Klaas Gerbens Walthuis en Trijntje Jacobs Aninga. Hij trouwde op 14 augustus 1896 in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg met Petra Gera Hulshof uit het Gelderse Voorst.

Meester Walthuis begon zijn werkzaamheden in Radewijk aanvankelijk als hulponderwijzer in het jaar 1887 en assisteerde hoofdonderwijzer Jan Peter Priester. Na diens vertrek in 1888 werd Albertus Westerhof het hoofd en bleef Walthuis hulponderwijzer. Hij behaalde in de zomer van 1891 de hoofdakte. Met het nieuwe diploma op zak nam hij nog dat jaar een benoeming aan naar Voorst waar hij aan de slag ging als onderwijzer met hoofdakte. Toch was dat van korte duur, want in april 1893 werd Walthuis opnieuw benoemd in Radewijk, maar nu als hoofdonderwijzer als opvolger van Warner Eisma. Hij vertrok in 1897 toen hij werd benoemd tot hoofd van de school in Herxen, gem. Wijhe. Daar begon hij op 1 juli en bleef aan die school tot aan zijn overlijden. Meester Walthuis stierf op 52-jarige leeftijd, op 9 juni 1920 te Wijhe.