Gerrit Dorgelo (1750-1815) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Heemse.


Gerrit Dorgelo is geboren op 27 maart 1750 te Ankum in het kerspel Dalfsen, als zoon van Johannes Dorgelo en Martha van Dijk. Hij trouwde op 10 mei 1772 te Heemse met Anna Margaretha Raafkens. Na haar overlijden hertrouwde hij op 13 december 1777 te Heemse met Hillichje Veurink.

Gerrit was in 1772 zowel koster als schoolmeester in Heemse, zoals o.a. blijkt uit een inschrijving in het ondertrouwregister: “18 april Gerrit Dorgelo, coster en schoolmeester alhier en Anna Margaretha Raafkus, weduwe Warmelink, mede alhier”. Een ander bewijs vinden we in het lidmatenboek: “Op St. Jan 1772 met attestatie overgekomen van Dalfsen, Gerrit Dorgeloo, coster en schoolmeester alhier”. Meester Dorgelo overleed te Heemse op 25 juli 1815, waarna hij werd opgevolgd door zijn zoon Hermen Jan.