Gerrit Everts (1851-1909) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Ane.


Gerrit Everts is geboren op 28 september 1851 in Assen, als zoon van leerlooier Evert Everts en Regiena Hagenouw. Hij trouwde op 13 juni 1884 te Emmen met Grietje Holl.

Meester Everts werkte in mei 1884 als onderwijzer te Weerdingermarke toen hij in de race was voor twee vacatures: hoofdonderwijzer te Ane en Holthone. De sollicitatie naar Holthone trok hij later in, maar wel wilde hij naar Ane. In een aanbevelingsbrief in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen lezen we dat zijn gedrag vroeger te wensen over liet, maar ‘de laatste jaren gaat het goed, hij is van plan in het huwelijk te treden’.

Gerrit Everts overleed op 7 januari 1909 te Gramsbergen. Het Salland’s Volksblad schreef vervolgens: 
“Gramsbergen. Donderdag 7 dezer overleed de heer G. Everts, hoofd der school te Ane gem. Gramsbergen, na een sleepende ziekte van 4 maanden, in den ouderdom van 57 jaren. Sinds 1 juli 1884 was hij als zoodanig werkzaam. De gestorvene was een zeer kundig man, een zorgdragende echtgenoot en vader. Zijn vrouw en zoon verliezen dan ook zeer veel in hem”.