Gerrit Jan Kamphuis (ca. 1777-1869) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de openbare lagere scholen te Lutten en Ane.


Gerrit Jan Kamphuis is ca. 1777 geboren te Gramsbergen, als zoon van Hendrik Hendriks Kamphuis en Jennigje Hendriks Nijsink. Hij trouwde op 6 juli 1806 te Hardenberg met Jannigjen Hulter.

In juli 1797 werd Kamphuis benoemd tot schoolmeester in Lutten, zoals blijkt uit een aantekening in het doopboek van de kerk in Hardenberg.

Op 22 oktober 1800 kwam hij als schoolmeester te werken aan de school te Ane. Per ultimo 1838 legde hij zijn werkzaam leven neer en vanaf 1 januari 1839 werd hem een rijkspensioen toegekend. Meester Kamphuis overleed op 27 januari 1869 te Ane.