Gerrit Jan Meilink (1796-1840) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Anevelde.


Gerrit Jan Meilink is geboren op 12 januari 1796 in de Meene onder Ane, als zoon van Roelof Meilink en Janna Tiebert. Hij trouwde op 29 april 1824 te Gramsbergen met Rieka Habers.

Op 28 oktober 1812 werd Meilink geĂ«xamineerd en toegelaten als schoolmeester van de vierde of laagste rang. Zijn diploma is bewaard gebleven en daaruit blijkt dat hij ‘in het lezen, schrijven en de beginselen der rekenkunde niet onervaren’ was, en ‘eenigen aanleg’ had tot het geven van onderwijs. Het hield dus al met al niet over…

Precies een maand na het behalen van zijn diploma begon Meilink zijn werkzaamheden als schoolhoofd (en tegelijkertijd enig onderwijzer) te Anevelde. Hij bleef daar werken tot eind 1827. Daarna mocht hij in 1831 nog even aan de slag als tijdelijke vervanger aldaar, vanwege het vertrek van de dienstplichtige onderwijzer Roelof Hurink. Meester Meilink overleed op 27 juli 1840 te Ane.