Gerrit Jan Olsman (1821-1863) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere scholen te Rheeze en Collendoorn.


Gerrit Jan Olsman is geboren op 2 maart 1821 te Baalder, als zoon van Teunis Olsman en Fennigjen onder ’t Blik. Hij trouwde op 2 oktober 1847 te Gramsbergen met Johanna Koenderink. 

Olsman werd op 16 oktober 1839 geëxamineerd in Overijssel en werd toen bevorderd van de vierde naar de derde rang. Hij was op dat moment ondermeester te Gramsbergen. Vanaf 1 april 1840 ging hij aan de slag als schoolonderwijzer te Rheeze. Op 18 oktober 1849 werd hij, 23 jaar oud, opnieuw geëxamineerd en bevorderde hij naar de tweede rang. Hij stond toen nog altijd aan de school in Rheeze. In 1850 werd hij verplaatst naar Collendoorn, alwaar hij op 1 november de post aanvaardde. Daar stierf hij ‘in het harnas’ op 6 juli 1863, op slechts 42-jarige leeftijd.