Gerrit Jan Veurink () was een hoofdonderwijzer die tijdelijk les heeft gegeven aan de lagere school te Sibculo.


Gerrit Jan Veurink was van 1 november 1816 tot eind 1830 hoofdonderwijzer in Sibculo, waarna hij werd benoemd tot onderwijzer te Arriën.