Gerrit Willem Kastein (1846-1905) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Baalder.


Gerrit Willem Kastein is geboren op 14 juli 1846 te Dinxperlo, als zoon van rijksveldwachter Arend Kastein en Derkje Hendriks. Hij trouwde op 2 juli 1874 te Gramsbergen met Hermina Peltjes.

Op 17 maart 1870 werd het examen gehouden tot vervulling van de vacature van hoofdonderwijzer van de openbare lagere school te Baalder. De enige sollicitant was Kastein die op dat moment nog hulponderwijzer te Almelo was. Hij werd nog dezelfde dag benoemd.

Meester Kastein was op 1 mei 1877 in dienst getreden als hulponderwijzer in Gramsbergen op een jaarsalaris van 600 gulden per jaar. In het voorjaar van 1878 behaalde hij zijn hoofdakte en kort daarna vroeg hij zijn ontslag aan, omdat hij per 1 juli was benoemd tot hoofdonderwijzer te Baalder. Het gezin Kastein verhuisde op 22 november 1878 van Gramsbergen naar Stad Hardenberg. In 1880 solliciteerde hij naar de vacante post van hoofdonderwijzer te Gramsbergen, maar dat trok hij later weer in.

Hoofdonderwijzer Kastein overleed op 8 mei 1905 te Arnhem.