Harm Jan van Oortmerssen (1880-) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Radewijk.


Harm Jan van Oortmerssen is geboren op 5 maart 1880 te Zwolle, als zoon van Roelof van Oortmerssen en Alberta Boxem. Hij trouwde op 6 oktober 1905 te Weststellingwerf met Hinkje Schreur.

Van Oortmerssen aanvaarde de post van hoofdonderwijzer in Radewijk in 1905 en zou de school vijfendertig jaar lang dienen totdat hij per 1 mei 1940 ontslag nam vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat werd hem eervol verleend onder dankzegging voor de bewezen diensten. We weten dat de hoofdonderwijzer een eigen auto bezat, want in april 1940 plaatste hij een advertentie in ‘De Vechtstreek’ waarin hij zijn Chevrolet uit 1933 te koop aanbood. Meteen na het beĆ«indigen van het werk in Radewijk moest het echtpaar de onderwijzerswoning verlaten en vertrok men naar de Bandalaan in Apeldoorn. Tien dagen later brak de Tweede Wereldoorlog uit. In maart 1941 ontving het echtpaar Van Oortmerssen bericht dat hun zoon, die als marconist op zee voer voor de Rotterdamse Lloyd, bij het uitoefenen van zijn plicht om het leven was gekomen.

Op deze schoolfoto staat hoofdonderwijzer Van Oortmerssen geheel rechts, anno 1916 in Radewijk.