Harmannus Keppels (1861-) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Ane.


Harmannus Keppels is geboren op 12 oktober 1861 te Wijhe en trouwde op 1 november 1883 te Dalfsen met Dorothea Elisabeth Smith.

Keppels werd in de raadsvergadering van Gramsbergen van 4 september 1883 benoemd tot onderwijzer te Ane. Hij was daarvoor als zodanig werkzaam te Ankum, gem. Dalfsen. Per 1 mei 1903 werd hij eervol ontslagen vanwege opheffing van de betrekking, omdat de school een te klein aantal leerlingen had.