Harmannus Keppels (1861-1926) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Ane.


Harmannus Keppels is geboren op 12 oktober 1861 te Wijhe en trouwde op 1 november 1883 te Dalfsen met Dorothea Elisabeth Smith.

Keppels werd in de raadsvergadering van Gramsbergen van 4 september 1883 benoemd tot onderwijzer te Ane. Hij was daarvoor als zodanig werkzaam te Ankum, gem. Dalfsen. Per 1 mei 1903 werd hij eervol ontslagen vanwege opheffing van de betrekking, omdat de school een te klein aantal leerlingen had.

Aanvulling van achterkleindochter E. Mellink:
Hij was ontslagen, omdat de school van denominatie veranderde: van Openbaar naar Protestants Christelijk, waarbij ook de schoolgrenzen waren verschoven. De kinderen van de openbare lagere school van Ane werden verdeeld over verschillende omringende dorpskernen, waardoor het aantal leerlingen in Ane terugliep en Harmannus overtollig werd. Hij kreeg een aanbod voor een baan in De Krim maar hij weigerde, omdat hem daar geen huis aangeboden kon worden, zodat hij koos voor eervol ontslag. Het gezin is toen naar Zwolle verhuisd.