Hendrik Bouwhuis () was een onderwijzer die tijdelijk les heeft gegeven aan de lagere scholen te Baalder en Rheeze.


Hendrik Bouwhuis is geboren op …

In 1811 was de schoolmeestersfunctie aan de lagere school te Baalder vacant, maar werd het – met instemming van de schoolopziener – provisioneel waargenomen door ‘den geĂ«xamineerden en verdienstelijken’ Hendrik Bouwhuis.