Hendrik Lanting (1864-1924) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan verschillende lagere scholen in de voormalige gemeente Ambt Hardenberg.


Hendrik Lanting was op 23 november 1864 geboren in het Drentse Buinerveen (gemeente Borger), als zoon van Jan Lanting en Grietje Middeljans. Hij trouwde op 25 mei 1894 in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg met Jentje Prangsma, de dochter van een scheepstimmerman.

Eerst stond hij als onderwijzer aan de openbare lagere school te Lutten aan de Dedemsvaart. In 1894 behaalde hij zijn akte van hoofdonderwijzer. In 1897 werd hij benoemd tot hoofd van de openbare lagere school te Radewijk en met ingang van 15 maart 1905 werd hij Рop eigen verzoek Рhoofd van de openbare lagere school te Collendoorn. Daar ook vierde hij in 1908 zijn 25-jarig jubileum. Toen hoofdonderwijzer J. Pape met pensioen ging en de school te Lutten aan de Dedemsvaart vacant werd, vroeg Lanting overplaatsing aan. Zijn verzoek werd ondersteund door een 90-tal inwoners van Lutten aan de Dedemsvaart die het gemeentebestuur in een brief vroegen om Lanting te benoemen tot hoofd van de school waar hij in 1883 zijn carri̬re begonnen was. In de raadsvergadering van Ambt Hardenberg van 3 juli 1913 werd besloten Lanting met ingang van 16 oktober over te plaatsen van Collendoorn naar Lutten aan de Dedemsvaart.

In 1911 was Lanting een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de gymnastiekschool “Excelsior” voor Stad en Ambt Hardenberg. In het bestuur ervan vervulde hij de functie van secretaris. Zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer vierde hij in 1923 toen hij hoofd der school te Lutten aan de Dedemsvaart was. Hendrik Lanting overleed op 9 februari 1924, nadat hij ten huize van Klaas Blokzijl was ineengezakt. Hij werd begraven op het kerkhof bij de hervormde kerk te Lutten.

Hendrik Lanting staat geheel links als hoofdonderwijzer te Collendoorn, ca. 1908-1909.

Hoofdonderwijzer Lanting staat geheel rechts boven op deze foto, gemaakt in Radewijk in het voorjaar van 1902.