Hendrik Stenferink (1797-1884) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Radewijk.


Hendrik Stenferink is geboren in Junne. Hij werd op 10 september 1797 gedoopt te Ommen als zoon van Gerrit Stenferink en Jennigje Hendriks. Hij trouwde op 14 mei 1828 te Ambt Ommen met Dina Harmink.

Het vergelijkend examen ter vervulling van de schoolvacature in Radewijk, na het vertrek van onderwijzer Egbert Gerrit Kuiper, werd gehouden op 10 september 1821 in herberg ‘Den Rustenberg’ in Heemse. Schoolmeester Hendrik Stenferink uit Junne, bezittende ‘den vierden rang’, werd aangesteld en begon op 19 november 1821 met lesgeven in Radewijk. Hij stond vijf schooljaren, tijdens de wintermaanden, aan de school totdat hij in augustus 1826 vertrok na zijn benoeming als onderwijzer te Stegeren.

Meester Stenferink overleed op 24 december 1884 te Junne.