Hendrik van der Veen (1920-2001) was een onderwijzer die tijdelijk les heeft gegeven aan de lagere scholen te Holthone, Gramsbergen en De Krim.


Hendrik van der Veen is geboren op 27 juli 1920 in Den Velde, als zoon van Berend Jan van der Veen en Antje Hamberg. Hij trouwde op 30 oktober 1942 te Gramsbergen met Egberdina Tromp.

Op 27 juli 1936 behaalde Hendrik zijn Mulo-diploma en op 13 juni 1939 zijn akte van vakbekwaamheid als onderwijzer (met een 10 voor het vak ‘opvoedkunde’!). Nog datzelfde jaar slaagde hij voor de akte ‘handenarbeid’ aan de Rijkskweekschool in Coevorden. Hij was eerst vanaf 15 augustus 1939 twee weken ‘kwekeling’ aan de openbare lagere school te Holthone. Vanaf 15 september 1939 tot 8 juni 1940 gaf hij les als tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school te Gramsbergen. Vervolgens was hij weer kwekeling te Holthone, van 17 juni 1940 tot 16 februari 1942. In die periode, namelijk in 1941, behaalde hij zijn akte als hoofdonderwijzer A en in de zomer van 1942 behaalde hij akte B.

Vanaf 1 oktober 1942 werd hij benoemd tot ambtenaar op het distributiekantoor te Gramsbergen. Per 1 maart 1944 nam hij daar ontslag, vanwege zijn benoeming per die datum tot onderwijzer aan de openbare lagere school in Gramsbergen. Hij bleef echter enkele uren per week inzetbaar voor de Distributiedienst.

Vanaf 1 september 1946 werd Van der Veen hoofdonderwijzer in Holthone. In 1947 behaalde hij de akte Hoogduitse taal. Hij bleef in Holthone tot 1 augustus 1952, waarna hij begon aan eenzelfde functie in De Krim. Per 1 januari 1958 werd hem eervol ontslag verleend en verhuisde hij naar Heino waar hij andermaal hoofdonderwijzer werd. Meester Van der Veen overleed op 20 november 2001 te Heino.