Henricus Hendriks (1810-1872) was een onderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Slagharen.


Henricus Hendriks is op 5 mei 1810 gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk te Zwolle, als zoon van Jan Hendriks en Elisabeth Wiedits. Hij was op 24 januari 1833 te Zwolle getrouwd met Gerridina Willemina Neimeijer.

Eind 1857 werd Henricus Hendriks benoemd tot onderwijzer te Slagharen, met dispensatie van een vergelijkend examen.  Van 1 juli 1827 tot ultimo maart 1831 had hij gewerkt als ondermeester aan den openbare school van de armeninrichting te Zwolle en van 1 april 1831 tot ultimo maart 1832 aan een burgerschool aldaar. Vervolgens was hij van april 1832 tot eind december ‘onderwijzer der jeugd’ geweest te Albergen.

In de raadsvergadering van 20 juni 1872 werd meester Hendriks – wegens lichaamsgebreken – op diens eigen verzoek eervol ontslagen. Hij overleed ruim twee maanden erna, op 28 augustus 1872 te Slagharen.