Herm van het Laar (1825-1900) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Diffelen.


Herm van het Laar is geboren op 4 september 1825 te Baalder, als zoon van Hendrik van het Laar en Grietjen Broekgeerts. Hij trouwde op 3 juli 1868 te Ambt Hardenberg met Johanna Hansman.

In 1851 werkte Van het Laar als ondermeester aan de openbare lagere school in stad Hardenberg. Na het overlijden van de oude hoofdonderwijzer Pruim schreef de burgemeester dat de provisionele waarneming van de school niet aan Van het Laar kon worden opgedragen, omdat deze ‘niet de minste orde onder zijn leerlingen weet te houden’. Meester Van het Laar stond in 1856 tijdelijk aan het hoofd van de school in Stegeren.

Hij stond aan de school te Diffelen in de periode van 1868 tot 1879, toen het gezin daar ook woonde op ’t in 1869 gekochte erfje Koks. Zijn echtgenote overleed begin 1878 in het kraambed. In 1879 werd Van het Laar pensioen verleend uit rijkskas a f. 311,- per jaar. Hij was de laatste onderwijzer die in de buurtschap zelf heeft les gegeven. Het schoolgebouw in Diffelen werd vervolgens door het gemeentebestuur bij opbod verkocht. Herm van het Laar overleed op 8 februari 1900 te Vroomshoop.