Hermannus ter Beeke (1828-1914) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Den Velde.


Hermannus ter Beeke is geboren op 24 november 1828 te Zwolle als zoon van schoenmaker Berend Jan ter Beeke en Hendrieka Veenhuizen. Hij trouwde op 30 augustus 1855 te Zwolle met Fennegien (Femia) ter Beeke.

In de Overijsselse Courant van 17 oktober 1860 werd door het gemeentebestuur van Gramsbergen een advertentie geplaatst waarin zij sollicitanten opriep voor de vacante post van hoofdonderwijzer te Den Velde, als opvolger van de oude meester Gerrit Lambers. Veel animo was er niet. Er werd slechts door een sollicitant, Hermannus ter Beeke, gesolliciteerd. Hij was op dat moment hulponderwijzer aan de school van de stadsarmeninrichting in Zwolle en bezat de tweede rang. Men had verwacht dat de onderwijzer van de school in Diffelen, meester Timmermans, ook wel zou reageren. Deze zag er echter vanaf. Toch werd een vergelijkend examen afgenomen om de kwaliteiten van de enige belangstellende te kunnen toetsen. De ingewonnen informatie rond sollicitant Ter Beeke was gunstig ten aanzien van zijn gedrag, humeur, levenswijze, geschiktheid voor het onderwijs en zijn omgang met kinderen. Alleen zijn vakbekwaamheid was nog ondermaats. Op dat punt werd echter niet al te streng gekeken vanwege het gebrek aan onderwijzers. Ter Beeke werd in de raadsvergadering van 13 december 1860 benoemd. Twee dagen later schreef hij dat hij zijn benoeming graag aannam en verzocht om per 7 januari in dienst te mogen treden aangezien zijn vrouw enkele dagen eerder bevallen was.

Onderwijzer Ter Beeke kreeg al snel te maken met het oude plan tot samenvoeging van de kleine scholen in Den Velde en Holtheme. In 1861 waren de plannen al zover gevorderd dat Gedeputeerde Staten toestemming verleenden tot opheffing van de school in Holtheme. Het ontslag van de toenmalige onderwijzer aan die school, Berend Harm Meijlink, wegens ongeschiktheid voor verdere uitoefening van zijn functie, heeft waarschijnlijk aan de snelle sluiting van de school in Holtheme bijgedragen.

Ter Beeke solliciteerde in 1868 naar de vacante onderwijzersplaats in Hessem bij Dalfsen maar werd niet aangenomen. Hij bleef les geven in Den Velde. Toch had hij daar zijn langste tijd wel doorgebracht. Enkele jaren later lukt het hem om ergens anders aangenomen te worden. Hij verzocht het gemeentebestuur om hem tegen 1 februari 1872 eervol te ontslaan wegens zijn benoeming als hoofdonderwijzer van de nieuw opgerichte openbare lagere school te Beerzerveld en zo geschiedde. Hij bleef daar het hoofd van de school tot hij in 1898, op 70-jarige leeftijd ontslag vroeg uit die functie. Hermannus ter Beeke overleed op 85-jarige leeftijd, op 5 juni 1914 te Vroomshoop.