Jacob Brouwer (1888-1949) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Radewijk.


Jacob Brouwer is geboren op 17 augustus 1888 in Oranjewoud, gem. Schoterland, als zoon van Foppe Brouwer en Aaltje van der Schoot. Hij trouwde op 27 januari 1912 te Ambt Ommen met Johanna Hendrika Hellwich.

Jacob Brouwer werd in 1940 benoemd tot hoofdonderwijzer in Radewijk, als opvolger van Harm Jan van Oortmerssen. Voordien vervulde Brouwer eenzelfde functie in de buurtschap Lenthe, gemeente Raalte. Vanaf augustus nam Brouwer ook de Zondagsschool voor zijn rekening, zoals Van Oortmerssen dat eerder had gedaan. Meester Brouwer overleed op 17 november 1949 te Radewijk en werd begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg.