Jacob Klouwen (1838-1906) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Brucht.


Jacob Klouwen is geboren op 11 september 1838 te Ruinerwold, als zoon van onderwijzer Jan Jacobs Klouwen en Kornelia Jans Houwlo. Hij is op 16 april 1864 te Zuidwolde getrouwd met Jentje Snijder.

Meester Klouwen trad per 1 april 1865 in functie als hoofdonderwijzer te Brucht. Daarvoor was hij hulponderwijzer in Zuidwolde. In 1873 keerde hij terug naar Zuidwolde, alwaar de gemeenteraad hem had benoemd tot hoofdonderwijzer. Daar herdacht hij in 1898 zijn 25-jarig jubileum als onderwijzer en in 1904 ging hij met pensioen. Hij overleed op 21 december 1906 te Groningen.